חברת מ.אביב בנייה הפסידה לשופרסל בבוררות: תספוג הפסד של כ-20 מיליון שקל

פסק בוררות שהתקבל כעת - הנוגע לסניף של רשת המזון שפועל בשטח של מרדכי אביב בירושלים - קובע כי על חברת הנדל"ן לשלם לשופרסל סכום של כ-23 מיליון שקל, לפני מסים, ריבית והוצאות • סכום זה דומה לרווחיה של מ.אביב מתחילת 2020 ועד ספטמבר 2021, שהצטברו לכ-26 מיליון שקל

מרדכי אביב / צילום: ליאור מזרחי
מרדכי אביב / צילום: ליאור מזרחי

פסק בוררות שהוכרעה בין חברת הנדל"ן מרדכי אביב תעשיות בנייה ובין רשת שופרסל , בקשר לאחד מסניפי הרשת הפועל בשטח שרכשה ממרדכי אביב בירושלים, צפוי להסב לחברת הנדל"ן הפסד משמעותי של כ-20 מיליון שקל (לפני מס).

כך עולה מעדכון בנושא שפרסמה אביב בנייה , שלפיו פסק הבוררות קובע כי עליה לשלם לשופרסל סכום של כ-23 מיליון שקל, בתוספת מע"מ, ריבית והוצאות. מדובר בסכום הדומה לרווחיה של מרדכי אביב בסיכום שנת 2020 ושלושת הרבעונים הראשונים של 2021, שהצטברו יחד לכ-26 מיליון שקל.

במוקד הסכסוך נכס שהתמורה בגינו, לפי העדכון האחרון של מרדכי אביב בנושא בדוחותיה לשנת 2020, בסך של כ-50 מיליון שקל, "שולמה על-ידי הרוכש במלואה". הנכס, בשטח של כ-2,800 מ"ר, ממוקם בפרויקט לב העיר (פרויקט צומת בייט) שיזמה מרדכי אביב מעל מנהרת כביש בגין, בין השכונות רמת בית הכרם וגבעת מרדכי בירושלים.

מלבד הסניף של שופרסל נכללים באותו פרויקט שטחי מסחר ומשרדים נוספים, כל זאת לצד שישה בניינים הכוללים כ-220 דירות.

על ההסכם למכירת הנכס לשופרסל חתמה מרדכי אביב כבר לפני יותר מעשור, בעת שהפרויקט היה בשלבי בנייה, והוא נמסר לשופרסל בשנת 2018.

בעת החתימה על הסכם המכירה, בסוף שנת 2010, צפתה מרדכי אביב כי מסירת הנכס לשופרסל תתבצע בשנת 2013, וציינה אז כי בין הצדדים "נקבעו הוראות המטילות סנקציות במקרה של איחור במסירה". עוד העריכה מרדכי אביב באותה עת כי המכירה תניב לה רווח גולמי של כ-12 מיליון שקל.

מאז התעוררו חילוקי דעות בין הצדדים לגבי התמורה הסופית הנדרשת עבור הנכס, ולאחר שהליכי גישור ביניהם לא צלחו, עבר הנושא לבוררות, שהוכרעה כעת.

 "התשלום לא ישפיע על יכולת פירעון ההתחייבויות" 

במרדכי אביב טענו כי על שופרסל לשלם לה כ-45 מיליון שקל נוספים, "בין היתר בגין שטח הנכס וסיווג השימושים בו בפועל, עבודות נוספות שבוצעו בנכס, ריבית פיגורים, פיצוי מוסכם בגין עיכוב בקבלת הנכס ושדרוג מבנה הנכס".

שופרסל מצידה טענה כי על מרדכי אביב לשלם לה כ-41 מיליון שקל, "בין היתר בגין עיכובים במסירת החזקה בנכס, גריעת שטחים, מניעת רווח, הפסדים בגין שינוי מיקומי שטחים בנכס וביצוע עבודות על-ידיה".

טענות שופרסל נדחו על-ידי מרדכי אביב, שהעריכה בדוחותיה הכספיים לשנת 2020 כי "לא תחויב לשלם סכומים מהותיים כלשהם הנטענים על-ידי הרוכש".

בעדכון שפרסמה מרדכי אביב בנושא כעת היא הדגישה כי אין בתשלום שנקבע כי עליה לשלם לשופרסל "כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את התחייבויותיה כסדרן".

לחברה יש סדרת אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון שקל, ושני מועדי הפירעון שלה הם בתחילת 2022 (כשליש מסכום הקרן) ובינואר 2023 (כשני שלישים מסכום הקרן).

משופרסל נמסר בהתייחסות לנושא כי במסגרת פסק הבוררות "התקבלו עיקר טענותיה של החברה". 

הרווח בתשעת החודשים הראשונים צמח ב-36%

מרדכי אביב היא חברת נדל"ן ותיקה שנוסדה בשנת 1973 על-ידי מרדכי אביב, קבלן ותיק בירושלים (בן 91 ומכהן בה כדירקטור), ומאז, לפי דיווחיה, החברה יזמה ואכלסה אלפי דירות בעשרות פרויקטים למגורים ועשרות אלפי מ"ר שטחי מסחר ומבני ציבור ברחבי הארץ. עיקר פעילותה מתרכז בייזום, בהקמה ובמכירה של נכסים בתחום המגורים, וכן היא עוסקת בהשכרה ובהפעלה של נכסים מניבים ובתחום הקבלנות.

לפי נתונים שהציגה מוקדם יותר החודש, לחברה יש שישה פרויקטים בהקמה ובתכנון, הכוללים כ-800 דירות, וכן היא מקדמת שלושה פרויקטים מותנים בהליכי שינוי תב"ע (תוכנית בניין עיר). מלבד פעילותה בארץ, החברה מחזיקה בעתודות קרקע לכ-530 דירות בהונגריה.

התקדמות במכירות בחלק המגורים של פרויקט צומת בייט שבבעלותה, לצד פרויקטים במודיעין ובראשון לציון, סייעו למרדכי אביב להגדיל את הכנסותיה ב-5% ל-186 מיליון שקל בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, בעוד שהרווח הנקי שלה לתקופה זו צמח ב-36%, והגיע לכ-12 מיליון שקל.

שלושת הפרויקטים המוזכרים (בייט, מודיעין וראשון לציון) גם היו אלה שסייעו למרדכי אביב להכפיל את הכנסותיה בסיכום שנת 2020, שהגיעו ל-236 מיליון שקל, בעוד שהרווח הנקי שלה השתפר ב-6% והתקרב ל-14 מיליון שקל, אחרי שהושפע בין היתר מעלייה בהוצאות מימון.

כמו מרבית עמיתותיה לענף, מניית מרדכי אביב נהנית גם היא מגל הביקושים הגדול הנרשם למניות חברות בנייה בבורסה המקומית כבר זמן ממושך, על רקע הגאות המאפיינת את תחום הפעילות - עם ביקושי שיא ומחירי שיא הנרשמים בתחום המגורים בישראל.

מתחילת השנה התחזקה מניית מרדכי אביב ביותר מ-30%, עלייה המשלימה לה טיפוס של כ-180% מרמת השפל בשיא משבר הקורונה בשווקים - בחודש מרץ 2020 - מה ששולח אותה להיסחר סביב רמות שיא, כך שהיא משקפת לחברה שווי שוק נוכחי של כ-370 מיליון שקל.