האם בכל העולם נהוג לא להטיל מע"מ על פירות וירקות?

עד כמה נפוץ מע"מ אפס על פירות וירקות? ישראל לא היחידה, אך בהחלט חריגה • המשרוקית של גלובס

אחרי שעמדתה בעניין מיסוי המיצים טבעיים עוררה הד ציבורי, התראיינה ח"כ קרן ברק בכאן ב', ונשאלה באופן כללי יותר על הסוגיה. "מיסוי זה כלי של הממשלה לעודד כל מיני דברים", אמר לה המגיש חיים לוינסון. למשל, על דלק יש בישראל מיסוי גבוה, ומנגד "פירות וירקות הממשלות לדורותיהן רצו לקדם אז אין (עליהם) מע"מ. למה זה לא בסדר שיהיה מיסוי על משקאות קלים אם זאת מדיניות של הממשלה (להילחם בצריכת סוכר)?". ברק פתחה את דבריה בהתייחסות למשל ולא לנמשל: "קודם כל, על פירות וירקות אין מע"מ בכל העולם, זו לא המצאה ישראלית", היא קבעה. בדקנו.

מס ערך מוסף (מע"מ) משמש כיום ברוב מדינות העולם ככלי המיסוי העיקרי המוטל על צריכה. בישראל שיעורו עומד על 17%. חוק מס ערך מוסף מגדיר מספר חריגים לתשלום המס, וסעיף 30(א)(13) בו קובע כי על עסקאות למכירת פירות וירקות מוטל מע"מ בשיעור אפס - הקטגוריה היחידה מבין מוצרי המזון שנהנית מהחרגה זו. 

ומה קורה בעולם? בחנו את המדיניות ב-36 המדינות הנוספות שחברות בארגון ה- OECD מלבד ישראל וארה"ב (שם בכל מדינה המצב שונה). הממצאים מראים כי טענתה של ברק אינה נכונה. בשש מדינות בלבד מונהגת מדיניות זהה למדיניות הישראלית שלפיה על פירות וירקות לא מוטל מע"מ בכלל, ובחלק מהמדינות הללו הדבר נעשה במסגרת המע"מ הדיפרנציאלי שמונהג בהן. כך, למשל, בבריטניה אין תשלום מע"מ על רוב מוצרי המזון (לאו דווקא על פירות וירקות) ובאוסטרליה יש 13 קטגוריות מזון שעליהן המע"מ הוא אפס.

 
  

מנגד, רק בשמונה מדינות מוטל על פירות וירקות מע"מ בשיעור מלא. בכל יתר 22 המדינות יש מע"מ על פירות וירקות אך הוא מופחת ואינו מגיע לרף המקסימלי.

פנינו לבקש הסבר מח"כ ברק והיא מסרה לנו תגובה ואף העניקה לנו שיעור: "אתן שיעור מהיר בהבנת הנקרא והבנת הנשמע: כאשר אדם אומר על תופעה שהיא מקובלת בכל העולם, אין הכוונה ל-100% מהמדינות על הגלובוס, הכוונה היא שלא מדינת ישראל המציאה את הגלגל בנושא השיחה (ובמקרה זה את שיטת המיסוי)... זו צורת הביטוי".

אלא שכפי שעולה מהציטוט שהבאנו, בדבריה בשידור ברק לא אמרה שמדובר בעניין "מקובל". יתרה מכך, לא רק שלא מדובר ב-"100% מהמדינות על הגלובוס" שנוהגות כך, כפי שמראה הבדיקה שערכנו, ישראל היא אחת המדינות הבודדות ב-OECD שבה לא מוטל מע"מ על פירות וירקות.

בשורה התחתונה: דבריה של ברק לא נכונים ברובם. ברוב מדינות ה-OECD מוטל מע"מ על פירות וירקות. בחלק הגדול של המדינות הללו המע"מ שמוטל הוא מופחת, ואילו בשמונה מדינות המע"מ הוא מלא. רק שש מדינות נוהגות כמו ישראל ולא מטילות מע"מ כלל.

תחקיר: יובל אינהורן

לבדיקה המלאה לחצו כאן

שם: קרן ברק
מפלגה: ליכוד
תוכנית: דקלסגל
תאריך: 9.12
ציטוט: "על פירות וירקות אין מע"מ בכל העולם, זה לא המצאה ישראלית".
ציון: לא נכון ברובו

ח"כ קרן ברק התראיינה לכאן רשת ב'. כשבמהלך הריאיון נדונה הסוגיה של מיסוי כדרך להשפעה על התנהגות הציבור, התבקשה ברק להתייחס למע"מ בשיעור אפס שמוטל על מכירת פירות וירקות. בתשובתה טענה ברק: "על פירות וירקות אין מע"מ בכל העולם, זו לא המצאה ישראלית".

מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס שמוטל על הערך שנוסף למוצר בתהליך הייצור - והוא משמש למיסוי צריכה. כיום, ברוב מדינות העולם המע"מ הוא כלי המיסוי העיקרי המוטל על צריכה. דרכים אחרות למיסוי צריכה כוללות, למשל, את מס הקנייה - כפי שנהוג בארצות הברית. בישראל נקבע שיעור מע"מ סטנדרטי של 17%, אולם חוק מס ערך מוסף מגדיר מספר חריגים לתשלום המס. על פי סעיף 30(א)(13) לחוק, מוטל מע"מ בשיעור אפס על עסקאות למכירת פירות וירקות - הקטגוריה היחידה מבין מוצרי המזון שנהנית מהחרגה זו. אף שמע"מ בשיעור אפס אינו זהה לפטור ממע"מ, בשני המקרים לא יתבצע תשלום מע"מ - ולכן בבדיקה זו לא נבצע הבחנה ביניהם.

מע"מ אפס על פירות וירקות - חריג בהשוואה בינלאומית

מבדיקת המדינות החברות בארגון המדינות המפותחות (OECD), עולה כי בניגוד לטענה של ברק, ברוב המדינות דווקא מוטל מע"מ על פירות וירקות: מתוך 37 המדינות האחרות שחברות בארגון (שאינן ישראל), רק מיעוטן הנהיגו מע"מ אפס על פירות וירקות - 6 מדינות בלבד. יתרה מזאת, גם במדינות אלה, מע"מ אפס חל על מוצרי מזון נוספים - ולא על פירות וירקות בלבד. כך, למשל, בבריטניה אין תשלום מע"מ על רוב מוצרי המזון ובאוסטרליה יש 13 קטגוריות מזון שעליהן המע"מ הוא אפס.

למרות זאת, רוב מדינות ה-OECD אכן מקילות את תשלום המע"מ על פירות וירקות - וב-22 מדינות מוטל מע"מ בשיעור מופחת (ביחס לשיעור הסטנדרטי) על פירות וירקות. אך גם כאן, לרוב ההפחתה בשיעורי המע"מ לא מוחלת על פירות וירקות בלבד - כפי שבצרפת, למשל, נהוג מע"מ סטנדרטי בגובה 20%, אולם כמעט כל מוצרי המזון (ובכלל זה פירות וירקות) ממוסים בשיעור של 5.5%. ביתר המדינות - ביניהן דרום קוריאה, ניו זילנד ודנמרק - שיעור המע"מ על פירות וירקות זהה לשיעור המע"מ הסטנדרטי (למעט ארצות הברית, בה המיסוי משתנה ממדינה למדינה).

בנוסף, פנינו לעמיתינו החברים ברשת בדיקת העובדות הבינלאומית (IFCN) כדי לברר האם בעוד מדינות מוטל מע"מ על פירות וירקות. אף שמהמידע שמסרו לנו השותפים עולה שבמרבית המדינות אכן מוטל מע"מ כזה, יצוין כי מע"מ אפס על פירות וירקות נהוג גם בהודו ובגאורגיה (כפי שנמסר לנו על ידי ארגון בדיקת העובדות הגאורגי GRASS).

בתגובה לבדיקה, נמסר מחברת הכנסת קרן ברק: "אתן שיעור מהיר בהבנת הנקרא והבנת הנשמע: כאשר אדם אומר על תופעה שהיא מקובלת בכל העולם, אין הכוונה ל-100% מהמדינות על הגלובוס, הכוונה היא שלא מדינת ישראל המציאה את הגלגל בנושא השיחה (ובמקרה זה את שיטת המיסוי), אלא שהיא קיימת במדינות נוספות ברחבי העולם. זו צורת הביטוי".

כאמור, הבדיקה שלנו אכן מעלה שישראל אינה המדינה היחידה עם שיעור מע"מ אפס על פירות וירקות, אולם הציטוט המקורי של ברק מתייחס במפורש לכך שהצעד הזה הונהג ב"כל העולם" - ומשתמע מכך שהטלת מע"מ על פירות וירקות היא הצעד החריג. כפי שראינו, רוב המדינות שנבדקו כן מטילות מע"מ על פירות וירקות, בניגוד לאמירתה של ברק.

לסיכום, הטלת מע"מ על פירות וירקות נהוגה בעולם. למרות זאת, בדומה לישראל, ישנן מדינות עם מע"מ אפס על פירות וירקות - ובמדינות רבות יש שיעורי מע"מ מופחתים על פירות וירקות. לכן דבריה של ברק לא נכונים ברובם.

צרו איתנו קשר *5988