בית הדין לעבודה נגד טייסי ארקיע שסירבו להטיס בדיקות אנטיגן מדרום קוריאה

ביה"ד לעבודה הוציא צו מניעה המורה לוועד טייסי ארקיע להשתבץ ל-6 טיסות מטען שאמורות להמריא לסיאול כדי להביא לארץ ערכות של בדיקות קורונה • העובדים טענו כי אינם נוקטים עיצומים, אך ביה"ד קבע כי מדובר בפעולה קיבוצית מתואמת • הטייסים פנו לרת"א שתתערב בהחלטה

מטוס ארקיע / צילום: מיכל רז חיימוביץ
מטוס ארקיע / צילום: מיכל רז חיימוביץ

שופטת בית הדין לעבודה בתל אביב, דפנה חסון-זכריה, החליטה להוציא צו מניעה המורה לוועד הטייסים של עובדי ארקיע להשתבץ ל-6 טיסות מטען שאמורות להמריא לסיאול שבדרום קוריאה, החל מהיום בשעה 17:00 ועד ליום שבת 22.1.22, על-מנת להביא לארץ ערכות של בדיקות קורונה (אנטיגן).

לטענת ארקיע, טייסיה נוקטים עיצומים, חרף קיומו של סעיף של שקט תעשייתי, ובהיעדר הכרזה על סכסוך עבודה. לטענת ארקיע, מבצע זה תואם עם משרד הבריאות, תוך שארקיע התחייבה לעמוד בלוחות זמנים שסוכמו עם המשרד. הטייסים סירבו להשתבץ לטיסות אלה, ויו"ר הוועד התנה את הסכמת הטייסים להשתבץ לטיסות בשיפור תנאיהם של הטייסים. 

הטייסים: לא מדובר בעיצומים

לטענת הטייסים, הם אינם נוקטים עיצומים, אלא דרישת ארקיע להשתבץ לטיסות חורגת מחובתם על-פי ההסכמים הקיבוציים, ועל כן אין מקום למתן צווי המניעה.

ועד הטייסים וועד עובדי ארקיע טענו בבית הדין כי הטייסים לא נוקטים עיצומים, וכי ככל שהדבר היה תלוי בטייסים, זמני הבלוק התקצרו. עוד נטען כי הטייסים גילו נכונות להשתבץ בטיסות לא מתוכננות ואף הסכימו להשתבץ בשבת האחרונה לטיסות מטען להבאת בדיקות אנטיגן, אלא שאלה בוטלו בסופו של דבר על-ידי החברה.

בנוסף, טענו הוועדים, סירוב הטייסים שלא להשתבץ לטיסות המטען אינו מהווה עיצומים, שכן הדרישה להשתבץ לטיסות אלה חורגת מחובת הטייסים על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים.

הטייסים הדגישו כי ככלל, ארקיע אינה מקיימת טיסות מטען, ובדרך-כלל לא נדרשות שעות טיסה רבות כל-כך ושהייה כה ארוכה מחוץ לבית, כפי שנדרש לשם עמידה במבצע הבאת בדיקות האנטיגן.

עוד הם שבו והדגישו כי בהתאם להסכם ה-FTL, הטייסים רשאים לסרב להשתבץ לטיסות מבלי לנמק את סירובם. מכל מקום, נטען, סירוב הטייסים להשתבץ בטיסות אינה פעולה קיבוצית מתאומת אלא בסירוב ברמת הפרט. כך למשל, ישנו טייס עם ילד עם מחלה קשה שאינו יכול להשאירו לבדו לזמן ממושך; טייס אחר הוא אב לילדים בבידוד; טייס נוסף קבע חיסון לתור לילדים וביקש מראש שלא לטוס במועדים הרלוונטיים; לטייס אחר יש ילדים חולים בקורונה; ישנו טייס ללא רישיון על הסימולטור; וטייס נוסף חייב לשהות בביתו ביום חמישי עקב נסיבות אישיות.

הסתדרות העובדים טענה אף היא אין מדובר בעיצומים, שכן הדרישה להשתבץ בטיסות אלה, הכרוכה בשהייה ממושכת מחוץ לבית, חורגת מחובת הטייסים מכוח ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים. בהסכם הקיבוצי אין תגמול נוסף בגין העבודה הנוספת הנדרשת מהם לשם ביצוע הטיסות הנוספות. מכל מקום, נטען, על ההנהלה חלה חובה להידבר עם העובדים, ולא להורות להם להשתבץ לטיסות בהודעות SMS חד-צדדית. 

בית הדין: פעולה קיבוצית מתואמת

בית הדין לעבודה קבע כי אין מדובר בסירוב של יחידים במישור האינדיבידואלי, כי אם בפעולה קיבוצית מתואמת, על רקע דרישתם הארגונית של המשיבים לעבור לתקופה השנייה ולחתום על הסכם הטייסים.

לדברי בית הדין, "פעולה קיבוצית מתואמת זו ננקטת שלא כדין, מאחר שהיא נעשית בתקופת התחייבות לשקט תעשייתי ומיצוי תביעות, ומאחר שלא אושרה כדין על-ידי ארגון העובדים היציג, שהוא בלבד מוסמך להכריז על סכסוך עבודה ושביתה".

בית הדין התייחס לכך שדרישת ארקיע להשתבץ לטיסות מטען חורגת מהרגיל, ועובדה זו אף לא הוכחשה על-ידי ארקיע. "בנוסף, מקובלת עלינו טענת ההסתדרות כי מן הראוי היה שבנסיבות אלה היה על המבקשת לבוא בדברים עם המשיבים ולהציע להם תגמול הולם", אלא שלאחר מכן קבע בית הדין כי "בשים לב לצו השעה, שעה שטייסי ארקיע נדרשים לשתף פעולה עם החברה לשם הבאת בדיקות אנטיגן הדרושות לשם שמירה על בריאות הציבור ולהמשך פעילות תקינה של המשק, בשיאו של גל הקורונה הנוכחי בו מצויה כעת מדינת ישראל, מצופה היה מהמשיבים לשתף פעולה עם החברה, ולא לנצל שעה זו לשם השגת הישגים כלכליים במישור הקיבוצי".

השופטת חסון-זכריה כתבה כי "בנסיבות שכאלה, החלטה לעבוד 'לפי הספר' מהווה עיצומים". עוד נכתב כי "בנסיבות העניין, גם סירוב סתמי להשתבץ לטיסות, שלא על רקע דרישות כלכליות כאלה ואחרות, רק 'כי לא בא לטייסים', חורג אף הוא מחובת תום-הלב המוטלת על הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים, שכן אין מדובר בצעד מידתי לאור הנזק העלול להיגרם מהסירוב להשתבץ לטיסות".

הטייסים פנו לרת"א שתתערב בהחלטה

בעקבות החלטת בית הדין לעבודה, ועד טייסי ארקיע פנה לרת"א (רשות התעופה האזרחית) בתקווה שתתערב בהחלטה. יצוין כי מדובר בהליך חריג שבו מחלוקת בין עובדי החברה להנהלה מגיעה לפתחה של רת"א ולעומד בראשה, יואל פלדשו.

הטייסים מלינים על מכתב ששיגר להם המשנה למנכ"ל בארקיע, עוז ברלוביץ, בו הוא דורש מהם לקיים את צו בית הדין. ברלוביץ' ציין כי "אי-היענות ואי-זמינות מצד הטייסים מהווה הפרה של הצווים". 

בעקבות זאת פנו הטייסים כאמור לרת"א: "אנו, טייסי ארקיע, כולנו אזרחים שומרי חוק, וחלה עלינו החובה למלא אחר הוראות החוק. כך היה וכך יהיה. עם זאת, באמירה זו שאינה מצוטטת מתוך לשון החלטת בית הדין (ועל כן היא מהווה את פרשנותו שלו להחלטת בית הדין), יש משום איום ממשי על כל טייס וטייס על כך שעליו להיות זמין ולהיענות לדרישות החברה, שאם לא כן, ייחשב כמפר צו בית המשפט.

"איום כזה מייצר לחץ בלתי סביר על טייסים למלא את תפקידם כאנשי צוות טסים, גם כאשר אינם מרגישים שהם כשירים לביצוע משימתם, וזאת כפי שדורש מהם החוק. על כך נוסיף את דרישת החוק לחתימת הצהרת בריאות 'Fit to fly' אליה מחויב כל טייס טרם יציאתו לטיסה, ואשר הנחייתו של המשנה למנכ"ל כאמור עלולה לגרום לטייסים חתימה על הצהרה כוזבת".

הטייסים ציינו כי מכתבו של ברלוביץ' נשלח כשעה לפני טיסה שתוכננה בלו"ז, ועל כן עשוי להיווצר מצב שבו יפרו הטייסים את זמן המנוחה הקבוע בתקנות הטיס לפני טיסות.

"נבקשך לבדוק ולפעול מול הנהלת חברת ארקיע על-מנת להסיר איום בלתי סביר זה מעל ראשי הטייסים, וזאת כמובן מבלי לגרוע מכך שאנו נפעל למלא אחר החלטת בית הדין כלשונה ובתום-לב".

את ארקיע ייצגו עורכי הדין אורלי אבירם וברק גבעוני ממשרד נ. פינברג ושות'. 

צרו איתנו קשר *5988