בניגוד לטענות - עובדי הקבלן אינם שקופים בעיני ההסתדרות

למרות מה שנטען בטור של אלכס טנצר בגלובס, ההסתדרות דווקא כן מובילה מדיניות של הגנה על עובדי הקבלן ושיפור תנאי העסקתם • היא עושה זאת קודם כל דרך שיח, מו"מ והגעה להסכמות, וזאת מבלי לוותר או להתפשר על הישגים מרחיקי לכת עבור ציבור העובדים

עובדת ניקיון. האפשרות להתארגנות מפעלית, או התאגדות עובדים במובנה הקלאסי, היא פחות ישימה / צילום: Shutterstock
עובדת ניקיון. האפשרות להתארגנות מפעלית, או התאגדות עובדים במובנה הקלאסי, היא פחות ישימה / צילום: Shutterstock

אם יש ענף אחד שלא הושפע כלל ממשבר הקורונה, הרי הוא ענף הטחת האשמות. הטור "ההסתדרות זנחה לחלוטין את עובדי הקבלן" מציב חלקי אמיתות שקשורות לעשיית ההסתדרות ומנסה לייצר קשר בינן לבין המציאות המורכבת שעמה מתמודדים עובדי הקבלן בארץ. הלהט של כותב הטור נגד תבניות העסקה פוגעניות ראוי לכל הערכה, אך לצערי הוא חוטא בדבריו למטרה החשובה הזו, בכך שהוא מציג עובדות חלקיות המתערבבות בפרשנות שלו לגביהן.

תקופת הקורונה הביאה לשינויים רבים בשוק העבודה, כאשר אחד מהם הוא השיעור הגבוה של משרות פנויות, אל מול שיעור אבטלה שטרם חזר לרמתו שלפני המשבר. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו השבוע, על כל משרה פנויה בתחום הניקיון יש 0.6 מועמדים המחפשים עבודה בתחום ועל כל משרה בתחום הכנת המזון יש 0.9 מועמדים, והדבר מייצר קושי ניכר בגיוס עובדים.

מדובר בענפים שבהם כוחות השוק לבדם, לא יכולים להקל על גיוס העובדים. בניגוד לתחומים אחרים שמנסים למשוך הון אנושי באמצעות שכר גבוה יותר, בענפים עתירי עבודה עם שולי רווח נמוכים, המעסיקים כפופים לרוב למכרזי שירותים ונאלצים להצטמצם למינימום האפשרי רק כדי שיוכלו לעמוד בתחרות. כאשר הוזלת עלויות ההעסקה הופכת להיות העיקר, הדבר פוגע לא רק בעובדים אלא מכרסם במשק כולו. כך קורה שענפים שלמים קורסים תחת תחלופה גבוהה של עובדים, היעדר תמריצים להעלאת הפריון וירידה באיכות השירותים. בנסיבות אלו, ההסתדרות ממלאת תפקיד מוביל בפתרון כשלי השוק, ופעולותיה חיוניות ואפקטיביות במיוחד לא רק בשדרוג תנאי העובדים אלא בקידום סטנדרטים ענפיים משופרים.

ענפי משק המאופיינים בהעסקה קבלנית, דוגמת ענפי השמירה, הניקיון והסיעוד, הם ענפים המציבים אתגרים ייחודיים לעבודה מאורגנת. זאת, בשל הפיזור הגיאוגרפי של העובדים ברחבי הארץ, היעדר קשר והיכרות בין העובדים במקומות העבודה השונים, ותחלופת המעסיקים הגבוהה המתרחשת כתוצאה ממנגנון המכרזים. בענפים אלה, האפשרות להתארגנות מפעלית, או התאגדות עובדים במובנה הקלאסי, היא פחות ישימה. הדרך שבה פועלת ההסתדרות כדי לאזן את המשוואה, ולהגיע בכל זאת להישגים משמעותיים בשיפור תנאי ההעסקה של העובדים בענפים אלה, היא דרך הסכמים ענפיים, שחלים על כלל העובדים בענף, ללא תלות בחברותם בהסתדרות.

שכר מינימום ענפי גבוה יותר משכר המינימום במשק

עם התגברות האינפלציה והמצוקה המתמשכת בגיוס עובדים, זיהתה ההסתדרות את הצורך בפעולה אקטיבית נוספת להתאמת שכר עובדי הקבלן למצב השוק, והצליחה לכרות בשנה החולפת הסכמים ענפיים בענפי השמירה, הניקיון, וההסעדה, ובכולם לקבוע שכר מינימום ענפי גבוה יותר משכר המינימום במשק, תוך שמירת פער קבוע שימנע את שחיקת השכר לאורך השנים (16% בענף ההסעדה, 10-80% בענף השמירה, בהתאם לרמת ההכשרה של העובד, ו-22-32% בענף הניקיון).

בנוסף לשכר המינימום הענפי, ולזכויות נוספות דוגמת קרן השתלמות, תקציב רווחה ועוד, בענפי השמירה והניקיון קיימות גם ועדות פריטטיות, אותן מובילים במשותף ההסתדרות וארגוני המעסיקים. הוועדות הפריטטיות מהוות כלי אכיפה רב עוצמה, שמסייע הן במניעת מכרזי הפסד והן בטיפול פרטני בסכסוכים בין עובדים לבין מעסיקים הקשורים ליישום ההסכם הקיבוצי.

הסכמים אלה מציעים הסדר שסולל את הדרך לפתון מצוקת כוח-האדם בענפים ספציפיים, תוך הגברת האטרקטיביות שלהם לעובדים. כך, באופן עקבי ושיטתי, ההסתדרות ממשיכה לייצר תנאי העסקה הוגנים וראויים יותר, תוך חיזוק כלל המשק.

יצוין כי על מנת להשלים את המהלך ולהכניס לתוקף את ההוראות המיטיבות, יש צורך בהרחבת ההסכם בדרך של מתן צו הרחבה על ידי שרת הכלכלה. בכך יחולו ההסכמים על כלל העובדים בענפים אלה. זוהי העת וההזדמנות של שרת הכלכלה לסייע להתאוששות שוק העבודה והמשק באמצעות הרחבת ההסכמים העומדים לפתחה.

בנוסף לפעילות ברמה הענפית, ההסתדרות יוזמת ושותפה מובילה בהסכמים שעוזרים לחזק את כלל העובדים ברמות השכר הנמוכות. בנובמבר 2021 נחתמה עסקת החבילה במשק, שבנוסף לחשיבותה להתאוששות הכלכלה הישראלית ממשבר הקורונה, העלתה את שכר המינימום ל-6,000 שקל. בזכות מהלך זה, שישפיע באופן ישיר על 700 אלף בתי אב, במשפחות שבהן שני בני הזוג משתכרים משכר מינימום, תעלה ההכנסה השנתית כמעט ב-17 אלף שקל.

ההסתדרות בהנהגת ארנון בר-דוד מובילה מדיניות של הגנה על עובדים ושיפור תנאי העסקתם קודם כל דרך שיח, משא-ומתן והגעה להסכמות, וזאת מבלי לוותר או להתפשר על הישגים מרחיקי לכת עבור ציבור העובדים. ההסתדרות תמשיך ותוביל את המאבק למען זכויות עובדי הקבלן, ותוסיף ותפעל לשיפור תנאי העסקתם והגנה על זכויותיהם.

הכותב הוא סמנכ"ל כלכלה בהסתדרות