S&P מעלות הפחיתה את דירוג החוב של גזית גלוב ל-A פלוס

חברת הדירוג מעריכה כי לאחר השלמת רכישת מניות המיעוט באטריום צפויה עלייה ברמת המינופים של גזית גלוב ושל בעלת השליטה נורסטאר, אשר אינה תואמת את הדירוגים הקודמים

חיים כצמן / צילום: איל יצהר
חיים כצמן / צילום: איל יצהר

חברת S&P מעלות הפחיתה ביום ה' האחרון את דירוג החוב של חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב מ-AA מינוס ל-A פלוס. בין 2009 ל-2012, כלומר בשנים שלאחר המשבר הפיננסי העולמי, דורגו איגרות החוב של החברה על A פלוס, עם תחזית שלילית.

במקביל, הפחיתה חברת S&P מעלות גם את דירוג החוב של חברת נורסטאר, מ-A ל-A מינוס.

נורסטאר, הנסחרת בשווי של 1.2 מיליארד שקל, היא חברת החזקות, שפעילותה היחידה היא החזקה במניות השליטה בגזית גלוב (הנסחרת בשווי של כ-4 מיליארד שקל המשקף תשואת חסר מהותית לעומת מניות הנדל"ן הגדולות בת"א). בעל השליטה בנורסטאר הוא חיים כצמן, שמכהן גם בתפקידי המנכ"ל וסגן יו"ר הדירקטוריון של גזית גלוב ושל נורסטאר.

הפחתת הדירוגים מגיעה בתגובה להודעתה של גזית גלוב כי תשלים ב-18 בפברואר את רכישת מניות המיעוט (25%) בחברה הבת אטריום, תמורת 367 מיליון דולר (1.3 מיליארד שקל). לדברי חברת הדירוג, לאחר השלמת העסקה צפויה עלייה ברמת המינופים של גזית גלוב ושל נורסטאר, אשר אינה תואמת את הדירוגים הקודמים.

להערכת חברת הדירוג, יעלה שיעור המינוף של גזית גלוב לרמה של 66%-68% בשנים 2022-2023, ואילו שיעור המינוף של נורסטאר יעלה בשנים אלו לרמה של 70%-72%. עם זאת, בחברת הדירוג מדגישים כי נזילותן של גזית גלוב ושל נורסטאר תיוותר הולמת גם לאחר השלמת העסקה.

נוסף על כך זוכות שתי החברות לתחזית דירוג יציבה, לנוכח הערכת חברת הדירוג, שלפיה תשמור גזית גלוב בשנה הקרובה על ביצועים תפעוליים דומים, על היקף פעילות גבוה ועל פריסה גיאוגרפית מגוונת. גזית גלוב מחזיקה בעיקר בקניונים ובמרכזים מסחריים, ופעילותה מתחלקת כיום בין מדינות סקנדינביה, מזרח אירופה, ישראל, ארה"ב וברזיל.

בשנים האחרונות גיבשה גזית גלוב  אסטרטגיה חדשה לחיזוק פעילות הנדל"ן הפרטית שלה, ובמסגרת זו החליטה החברה לרכוש את הבעלות המלאה על אטריום, שמחזיקה בנכסים מסחריים בעיקר בפולין ובצ'כיה. מנגד, בחרה גזית גלוב בשנה שעברה להוביל מהלך להנפקת חלק מנכסיה המסחריים בברזיל, באמצעות הקמת קרן השקעות בנדל"ן שתחזיק בהם.

לקראת ההנפקה גם השלימה הקרן בחודש מאי 2021 גיוס חוב מובטח בברזיל בהיקף של 650 מיליון ריאל ברזילאי (377 מיליון שקל). בחודש אוקטובר 2021 קיבלה הקרן את אישור רשות ני"ע בברזיל לפרסום תשקיף הנפקה סופי, המאפשר יציאה להנפקה בתוך 180 ימים, אולם בשבוע שעבר הודיעו גזית גלוב והקרן על דחיית ההנפקה לאור תנאי השוק בברזיל.