הקרב על נאות חובב: איילת שקד תידרש להכריע בקרוב – האם המועצה התעשייתית תסופח לבאר שבע?

הוועדה הגאוגרפית דרום המליצה בינואר השנה על הסיפוח – אך בנאות חובב מתנגדים: "המלצה בלתי סבירה מבחינת ממשל תקין" • השרה תסייר היום (ב') במועצה, במסגרת אירוע חנוכת מרכז מבקרים חדש

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב בשקיעה / צילום: Felagund - מעלה היצירה
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב בשקיעה / צילום: Felagund - מעלה היצירה

האם המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב, ובתוכה הפארק האקו־תעשייתי נאות חובב, תסופח לבאר שבע, לבקשת העירייה? בשאלה זו צפויה להכריע בקרוב שרת הפנים, איילת שקד, זאת לאחר שהנושא הונח על שולחנה עם הקמת הממשלה החדשה, כ"נדוניה" משר הפנים הקודם, אריה דרעי. היום (ב') תבקר השרה במועצה התעשייתית שמדרום לבאר שבע, לסיור התרשמות שבמהלכו גם תשתתף בחנוכת מרכז המבקרים החדש במועצה, שייקרא על שם התעשיין אלי הורביץ ז"ל, מנכ"ל חברת טבע לשעבר.

המועצה המקומית נאות חובב נמצאת מעט דרומית לבאר שבע, על שטח של כ־80 אלף דונם. כיום פועלים בתחומה 40 מפעלים, המעסיקים כ־11 אלף עובדים, והם אחראים על פעילות שנתית בייצוא לחו"ל בהיקף של ארבעה מיליארד דולר בשנה. הכנסות הארנונה מהמועצה מחולקות בין 11 רשויות סמוכות - באר שבע, ירוחם, רמת הנגב, מרחבים, חורה, לקיה, אל קסום, שגב שלום, תל שבע, נווה מדבר וערערה בנגב.

נזכיר כי עבודת הוועדה הגאוגרפית דרום החלה עוד בדצמבר 2020, אז קיבלה "מנדט לבחון את סוגיית מעמדה המוניציפאלי של המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב, ואת בחינת איחודה עם עיריית באר שבע". לאחר עבודה של חודשים הגישה הוועדה בינואר השנה את מסקנותיה, שקבעו כי מבין ארבע חלופות, החלופה העדיפה היא "איחוד תחום שיפוט המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב עם עיריית באר שבע", בתוספת הקמת ועדה משותפת לתכנון ובנייה במרחב תכנון נאות חובב.

"הוועדה השוותה בין החלופות בהיבטים שונים נבחרים", נכתב בהחלטה, "ובחנה את ההמלצה גם לאור המבנה הארגוני המוצע על ידי עיריית באר שבע לניהול פארק התעשייה נאות חובב, התייעלות פוטנציאלית בכוח אדם ושכר ומשמעויותיה, אספקת שירותי מים וביוב, השפעות אפשריות על המפעלים בנאות חובב, ועוד.

"הוועדה סבורה כי יתרונות החלופה ברורים, ומקטינים את החששות שהעלו כמה מפעלים באשר לפגיעה בתפקוד הוועדה המקומית, הן בקצב הוצאת ההיתרים והקמת המפעלים והן באשר למקצועיות המובילה לאיכות ההיתרים המאושרים. החלופה מאפשרת את שימור הידע וההתמחות שנצברו וכן הזמינות לתפעול, כולל כוח האדם, לרבות מהנדס הוועדה, ויעילות בהוצאת היתרים".

כעת, מסקנות הוועדה נמצאות על שולחנה של השרה שקד. היום, כאמור, תסייר השרה בשעות הצהריים בנאות חובב, ומטעמה נמסר כי "שרת הפנים תבקר בנאות חובב לצורך התרשמות, לפני שתיתן החלטה בנושא".

"אימוץ המלצת הוועדה - טעות היסטורית"

על רקע ההחלטה המתקרבת של שרת הפנים, ועוד בזמן הדיונים בוועדה הגאוגרפית, ניצבים משני צידי המתרס שני כוחות מרכזיים: האחד - המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב, אשר קוראת שלא לאשר את הסיפוח המבוקש; השני - עיריית באר שבע, שעוד באפריל 2019 ביקשה לדון "בצירוף ובשיוך המועצה התעשייתית נאות חובב לעיר באר שבע".

בדיונים בפני הוועדה הגאוראפית הציג צוות היועצים מטעם המועצה המקומית תעשייתית, בראשות ניר אבודרהם, מנכ"ל בינה אסטרטגיה, נתונים הקשורים בפעילותה ובהתנהלותה, כדי להצדיק ולשכנע את חברי הוועדה על בדבר חשיבות הישארותה עצמאית.

בין היתר הוצג הזמן הקצר להוצאת היתר בנייה על ידה - כ־264 ימים בממוצע. עוד צוין כי בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי בכל הנוגע לטיפול במפגעים סביבתיים בתחומי הפארק: המועצה, שבעבר הייתה מקור לתלונות חוזרות ונשנות על מפגעי ריח וזיהום אוויר, מציינת כי בכל אחת מהשנים 2018-2020 הוגשו רק ארבע תלונות ריח שמקורן עשוי להיות נאות חובב, זאת לעומת 33 ב־2014. נתונים אלו זוכים לחיזוק בתגובת המשרד להגנת הסביבה לוועדה הגאוגרפית, שם נכתב כי "משנת 2015 חלה ירידה במספר האירועים הסביבתיים במפעלי המועצה".

"הפארק האקו תעשייתי נותן מענה לצורך חיוני לאומי ואזורי", נכתב בתגובת המועצה התעשייתית, "תוך הקפדה על מומחיות עולמית, על הליכי תכנון יעילים, על שמירה מיטבית על ערכי סביבה וקיימות ועל רציפות תפקודית במצבי חירום.

"אם המלצת הוועדה הגאוגרפית תאומץ סביר כי איתנותו ותפקודו של הפארק האקו תעשייתי ייפגעו, בשל ניוד כספים לטיפול במצוקות העירייה, אשר תהא בעלת קשב ומומחיות באופן שאינו מספק לעשרות מפעלים מורכבים מהתעשייה הכימית הכבדה, ולאורך זמן אלה יידחקו לפארקים אחרים בעולם.

"אנו משוכנעים כי אימוץ המלצת הוועדה הוא טעות היסטורית, אשר יסתום את הגולל על 'מודל המועצות התעשייתיות' אשר צומח בעולם וכי יהיה קשה מאוד לתקן זאת. המועצה רואה את המלצת הוועדה בלתי סבירה מבחינת ממשל תקין, וסבורה כי לא התקיימה כל עבודת הכנה עניינית, וכי הדיון נולד בחיפזון וללא כל הצדקה מקצועית. המלצתנו עבור משרד הפנים היא לדחות את המלצת הוועדה על הסף".

"העיר באר שבע ערוכה ומוכנה לקבל לאחריותה את נאות חובב"

נציין כי גם ראשי הרשויות הבדואיות, אשר זכאיות לחלוקת הכנסות מהמועצה התעשייתית, כתבו בעמדתם לוועדה הגאוגרפית כי "אנו משוכנעים שהמצב ואופן הניהול הקיים היום הוא הנכון והטוב ביותר מבחינת קידום התכנון ופיתוח התעשייה, קידום הכלכלה המרחבית, הניהול הסביבתי המורכב ולמעשה עבור הרשויות מחולקות הארנונה, ולרווחת תושביהן. לפיכך אנו דורשים מחברי הוועדה כי האינטרס הציבורי, כפי שאנו מזהים אותו, לא ייפגע, וכי בקשת עיריית ב"ש תידחה".

גם בהתאחדות התעשיינים מתנגדים לסיפוח, ואומרים: "אין כל הצדקה למהלך לשינוי מודל ההצלחה של מתכונת הניהול הנוכחית, שרק יוביל להעלאת הארנונה ויכביד על התעשייה ללא סיבה כלכלית אמיתית. מהלך מסוג זה יפגע ביכולת החברות להמשיך ולפעול באזור, ויגרום לצמצום פעילותן בישראל. מפעלים אלו הוקמו מלכתחילה בנאות חובב בשל הרצון והצורך להקימם באזורים מרוחקים מאוכלוסייה, ותשלומי הארנונה הנמוכים יחסית הם שאפשרו לאותן חברות להשקיע את השקעות העתק שנדרשו ונדרשים בתחזוקת ותפעול ההיבטים הסביבתיים במפעלים.

"יש לשמר את מעמדה של המועצה ואת היכולת שלה לקיים את פעילותה באופן מקצועי, אחראי ועצמאי. לצערנו אין כיום חלופות רבות לתעשייה הכבדה בישראל, זולת אזור תעשייה נאות חובב, וזאת במידה רבה הודות להישגים המשמעותיים שהושגו בשנים האחרונות על ידי המועצה והתעשייה המקומית".

לעניין הארנונה ציינה הוועדה הגאוגרפית בהחלטתה כי "סך כל ההכנסות לחלוקה לרשויות המקומיות צפוי לגדול בשיעור של כ־60% (בטווח של חמש שנים) כתוצאה מהחלת צו הארנונה של באר שבע בפארק נאות חובב". באשר לחשש שהועלה בפניה לגבי פגיעה בחלוקת ההכנסות בין הרשויות קבעה הוועדה כי "יש חשיבות בהמשך הפעלת צו חלוקת ההכנסות הקיים, שנחתם בשנת 2020. עם זאת, לאור פגיעות העבר בתקציבה של המועצה האזורית רמת הנגב, קיימת הצדקה לפיצוי המועצה בגין הפסדיה, בכ־650 אלף שקל, כתוצאה מהשינוי בתחום שיפוטה".

תגובת עיריית באר שבע: "העירייה נמצאת בעיצומו של הליך, ועדיין לא התקבלה החלטת השרה, על כן התייחסות העירייה תועבר רק לאחר קבלת החלטתה. עם זאת, יובהר כי עיריית באר שבע העבירה את התייחסותה המלאה, כולל הצגת מבנה ארגוני, תקציבים ותוכנית עבודה לוועדה שבחנה את הנושא. העיר באר שבע ערוכה ומוכנה לקבל לאחריותה את נאות חובב, ותדע לנהל את המועצה בצורה מיטבית ומקצועית כפי שהסבירה לוועדת הגבולות בדיונים ובסיורים שערכה".

צרו איתנו קשר *5988