בית הדין לעבודה דחה את בקשת קובלנץ להוציא צו מניעה נגד פיטוריו

נשיא בית הדין השופט אייל אברהמי כתב בהחלטתו כי "לאחר בחינת מכלול כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו בפנינו הגענו לכלל מסקנה כי הליך השימוע נעשה כדין" • הנשיא אברהמי ציין כי מועצת התאגיד מוסמכת להביא לסיום תפקידו של המנכ"ל ככל שאינו מקיים את תפקידו כראוי

אלדד קובלנץ / צילום: דן חיימוביץ
אלדד קובלנץ / צילום: דן חיימוביץ

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים דחה את בקשת מנכ"ל תאגיד השידור הציבורי אלדד קובלנץ להוציא צו מניעה נגד פיטוריו מתפקידו על ידי מועצת התאגיד בראשות גיל עומר.

נשיא בית הדין השופט אייל אברהמי כתב בהחלטתו כי "לאחר בחינת מכלול כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו בפנינו הגענו לכלל מסקנה כי הליך השימוע נעשה כדין".

לדבריו, לא מצאנו כי נפלו פגמים בהליך המצדיקים התערבות בית הדין בהחלטת המועצה. למבקש ניתנה הזמנה לשימוע כדין.

עוד נכתב כי לא הוכח כי שיקולים זרים עמדו בבסיס ההחלטה לסיים את כהונת קובלנץ. "לא מצאנו בסיס לטענת המבקש לפיה המועצה ביקשה לשלוט על התאגיד ולקחת לעצמה תפקידים שאינם מוקנים לה על פי דין. לא מצאנו גם בסיס לטענה לפיה מדובר בהתנכלות אישית למבקש או מצב בו יו"ר המועצה או חבריה שמו להם למטרה להדיחו מתפקידו".

הנשיא אברהמי ציין כי מועצת התאגיד מוסמכת להביא לסיום תפקידו של המנכ"ל ככל שאינו מקיים את תפקידו כראוי. "נדמה שכפיפות זו של המבקש למועצה לא הייתה ברורה די הצורך למבקש".

לדברי אברהמי, מדובר בקריאת תיגר של קובלנץ על הממונים עליו - המועצה - דבר המנוגד לשני התיקונים המרכזיים שפירט הדו"ח : סביבת העבודה והממשל התאגידי. "התנהלות זו של המבקש מעידה כי ההחלטה על סיום כהונתו מחמת אלה לא נופלת מחוץ למתחם הסבירות. נוצר אפוא ספק כבד ביכולתו של קובלנץ לתקן ליקויים אלה".


אברהמי הוסיף כי "מדובר בהחלטה קשה ויתכן שניתן היה להגיע לתוצאות נוספות שאף הן מצויות בתוך מתחם הסבירות. ברם, ההחלטה הינה בסמכות המועצה, הן על פי חוק והן על פי חוזה העבודה. כל עוד ההחלטה מצויה בתוך מתחם הסבירות בית הדין לא יתערב בה, בוודאי עת עסקינן בסעד זמני ולא בתביעה עיקרית".