מכון G CITY: מחירי הדירות בת"א ברבעון הראשון עלו בקצב גבוה פי 4 מהעליות בכלל המדינה

מדד G CITY מצא שמחירי הדירות בתל אביב עלו ב-14%, לעומת עליות של 3.4% ברמה הארצית • המדד שונה במתודת המדידה שלו משיטת המדידה הנהוגה בלמ"ס, שכן הוא בוחן עסקאות על דירות שבהן בוצעו עסקאות בעבר

דירות בתל אביב / הדמיה: 3DIVISION
דירות בתל אביב / הדמיה: 3DIVISION

מחירי הדירות בתל אביב עלו ב-14% ברבעון הראשון של השנה, נתון חריג במיוחד שנרשם במסגרת מדד מכון G CITY (גזית גלוב) לחקר הנדל"ן שבאוניברסיטת רייכמן. ברמה ארצית עליית המחירים במהלך הרבעון הזה הגיעה ל-3.4% בלבד.

מדד G CITY שונה במתודת המדידה שלו משיטת המדידה הנהוגה בלמ"ס, שכן הוא פועל בשיטת ה"עסקה החוזרת", כלומר בוחן עסקאות על דירות שבהן בוצעו עסקאות בעבר, זאת בעוד שבלמ"ס נהוגה השיטה ההדונית, שמנסה באמצעות קבועים שונים להתחשב במאפיינים השונים של הדירות שנמכרות (יישוב, קומה, גיל בניין, מספר חדרים, שטח דירה וכד') וליצור דגם תיאורטי אחיד של דירה, שלפיו ניתן לחשב את שינויי המחירים.

לפני הקורונה, מדד G CITY היה גבוה בדרך כלל ממדדי מחירי הדירות של הלמ"ס, ואולם מאז הקורונה הנתון השתנה, וכך, בעוד שבמישור הארצי מדד G CITY הראה על עליית מחיר ארצית של 11.9%, בתקופה שבין הרבעון השני של 2021 לרבעון הראשון של 2022, המדד של הלמ"ס עלה בשיעור של כ-16.3%.

ד"ר אפרת טולקובסקי מנכ"לית המכון מציינת, כי יתכן שהפערים נובעים מכך שהמדד של המכון אינו כולל דירות חדשות (שנמכרות בפעם הראשונה ואינן יכולות להשתתף במדגם של עסקאות חוזרות). ואכן יש לציין, כי מדד מחירי הדירות החדשות של הלמ"ס מורה בבירור, כי בעוד שלפני הקורונה, מחירי הדירות החדשות סבלו מעליות בקצב הרבה יותר איטי מאשר מחירי הדירות יד שנייה, מאז הקורונה הדברים התהפכו, ובשנה האחרונה מחירי הדירות החדשות (לא כולל דירות שנמכרו במסגרת מחיר למשתכן) עלו בקצב של יותר מ-21%, בעוד שהמדד הכללי עלה כאמור ב-16.3%.

ואולם הנתון המרכזי הוא העלייה החריגה בגובהה של מחירי הדירות בתל אביב - 14% ברבעון אחד, קצב שגבוה פי 4 מהקצב של עליית המחירים הכללית במדינה. אנשי נדל"ן שפועלים בתל אביב אכן מדווחים שמחירי הדירות בעיר עלו ברבעון הזה בקצב מהיר ביותר. טולקובסקי מעריכה, כי מדובר בנתון שמהווה מעין תיקון טכני של עסקאות שחלקן בוצעו עוד קודם לכן, וכי יתכן מאוד שהנתון הזה יווסת במדדים הבאים. ואולם אין ספק שכך או אחרת מדובר בנתון שהביא לשיא את קצב עליית המחירים בתל אביב.

על פי המכון, מאז סוף 2020 מחירי הדירות בתל אביב עלו בכ-30%, קצב כפול מאשר בכלל המדינה. ממצאים אלה ודומים להם שעלו גם מנתוני הלמ"ס הוסברו במעורבות הרבה של אנשי היי טק ובעלי מקצועות חופשיים שנותנים שירותים למגזר זה (עורכי דין, רואי חשבון וכד') שזכו בשכר גבוה ובמענקים שונים של מאות אלפי שקלים ויותר, שעטו על השוק התלך אביבי והביאו לעליית המחירים התלולה.