לקראת הכרעת גורל השליטה בבזן: קבוצת חג'ג' בהצעת הסדר מעודכנת לנושי פטרוכימיים

המתווה המעודכן מציע לרכוש 271.6 מיליון מניות בזן המוחזקות בידי פטרוכימיים ומשועבדות למחזיקי אג"ח ח' של החברה • בתמורה תוחלף סדרה ח' באג"ח חדשות בשווי 373 מיליון שקל, שיובטחו בשיעבוד על אותן מניות בזן שיועברו לחג'ג' • ההצעה המעודכנת נועדה למנוע מנושי פטרוכימיים להחליט על מימוש זכות סירוב ורכישת 16.7% ממניות בזן מהחברה לישראל

האחים צחי (מימין) ועידו חג'ג' / צילום: יח''צ - שי תמיר
האחים צחי (מימין) ועידו חג'ג' / צילום: יח''צ - שי תמיר

קבוצת הנדל"ן חג'ג', שבשליטת האחים צחי ועידו חג'ג', הגישה לנושי איגרות החוב של חברת מפעלים פטרוכימיים הצעה מחייבת להסדר עמם. זו מגיעה לאחר שבועיים של מו"מ בין הצדדים בעקבות הצעת הסדר קודמת שהגישה חג'ג' לנושים.

ההצעה המעודכנת והמחייבת מיועדת למנוע ממחזיקי האג"ח להחליט על מימוש זכות סירוב ורכישת 16.7% ממניות בזן (בית הזיקוק בחיפה) מידי החברה לישראל, במקומה של קבוצת חג'ג' שחתמה לאחרונה על הסכם לרכישת המניות. החברה לישראל ופטרוכימיים הינן בעלות היתר השליטה בבזן, אשר נסחרת בשווי של כ-4.5 מיליארד שקל.

פטרוכימיים, שהינה חברה חדלת פירעון, מחזיקה כיום ב-495.6 מיליון מניות של חברת בזן בשווי כ-700 מיליון שקל, המהוות כ-15.46% מהון מניות בזן. לפטרוכמיים חוב גבוה הרבה יותר, בסך כ-1.65 מיליארד שקל, למחזיקי האג"ח שלה מסדרות ב', ג', ח' ו-1, ולכן היא נשלטת בידיהם.

לקראת כינוס אסיפת מחזיקי האג"ח של פטרוכימיים, אשר תכריע אם לממש את זכות הסירוב לרכישת מניות בזן, או להעדיף הסדר מול קבוצת חג'ג', פרסמה כאמור הקבוצה מתווה מעודכן להצעתה למחזיקים, וזה כולל הצעה לסדרת אג"ח ח' והצעה לשלוש הסדרות האחרות.


אופציה לרכוש יתרת מניות בזן שבידי פטרוכימיים

במסגרת המתווה המעודכן מציעה קבוצת חג'ג' לרכוש 271.6 מיליון מניות בזן המוחזקות בידי פטרוכימיים ואשר משועבדות לטובת מחזיקי אג"ח ח'. בתמורה, יוחלפו האיגרות מסדרה ח' באג"ח חדשות של קבוצת חג'ג', בשווי של 373 מיליון שקל, אשר ישאו ריבית של 6% ויובטחו בשיעבוד על אותן מניות בזן שיועברו לחג'ג'.

כמו-כן, תשלם קבוצת חג'ג' לפטרוכימיים סכום השווה ל-33% מהפער בין מחיר של 1.14 שקל למניית בזן, לבין ממוצע מחיר הסגירה של מניית בזן בבורסה בתקופת 60 ימי המסחר הקודמים לתום שנתיים ממועד השלמת ההתקשרות, וזאת בהתייחס ל-535 מיליון מניות בזן (בניכוי הריבית ששולמה על ידי החברה למחזיקי האג"ח החדשות).

בנוסף, תקבל קבוצת חג'ג' אופציה לרכוש 222.2 מיליון מניות בזן המשועבדות כיום למחזיקי סדרות ב', ג' ו-1, אשר מהוות את יתרת מניות בזן שבבעלות פטרוכימיים. את האופציה תוכל קבוצת חג'ג' לממש בתום 22-24 חודשים ממועד תום תקופת האופציות, לפי מחיר ממוצע של 60 ימי המסחר הקודמים למועד תום תקופת האופציה הרלוונטית.

עם זאת, למחזיקי האג"ח תהיה אפשרות למכור את אותן מניות לצדדים שלישיים, תוך מתן זכות סירוב ראשונה וזכות הצעה ראשונה לקבוצת חג'ג'.


החלטת אג"ח פטרוכימיים - עד חמישי בערב

יש לציין כי יום ה' הקרוב, ה-16 ביוני, בשעה 20:00, הוא המועד האחרון שבו יכולה חברת מפעלים פטרוכימיים להודיע לחברה לישראל על מימוש זכות הסירוב לרכישת 16.7% ממניות בתי הזיקוק לנפט. כך, שלמחזיקי האג"ח זמן קצר יחסית לדון בהצעתה הסופית של קבוצת חג'ג' ולהכריע בינה לבין העדפת המימוש של זכות הסירוב.

אם תבחר פטרוכימיים בכך, היא תיכנס בנעליה של קבוצת חג'ג', אשר חתמה על הסכם לרכישת אותן מניות בזן מידי החברה לישראל תמורת 588 מיליון שקל. כדי להשלים את הרכישה תידרש פטרוכימיים לגייס חוב בהיקף של 554 מיליון שקל, לצורך מימון העסקה.

צרו איתנו קשר *5988