בית הדין הארצי אישר: תן ביס פגעה בהתאגדות העובדים

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעורה של תן ביס וקבע כי ההסתדרות אינה ארגון העובדים היציג בקרב עובדי החברה זאת בשל השיטה בה צורפו העובדים • לצד זאת קבע בית הדין כי החברה פגעה בהתאגדות העובדים במקרה אחד • ערעורה של ההסתדרות על גובה הפיצוי בשל כך נדחה

שליח של תן ביס / צילום: שלומי יוסף
שליח של תן ביס / צילום: שלומי יוסף

בית הדין הארצי לעבודה אישר כי תן ביס פגעה בהתאגדות העובדים, אך דחה את ערעורה של ההסתדרות להגדיל את הפיצוי כך שהותיר את הפיצוי שנפסק להסתדרות בסכום של 80 אלף שקל. במקביל קיבל בית הדין באופן חלקי את ערעורה של תן ביס וקבע כי ההסתדרות אינה ארגון העובדים היציג בקרב עובדי החברה.

בהחלטה, שלה השלכת רוחב, נקבע כי זאת עקב השיטה בה צורפו העובדים, בטלפון, שלא מקימה ודאות בנוגע לוולנטריות של ההצטרפות כך שלא ניתן לראות בעובדים שהצטרפו טלפונית כחברי ההסתדרות. בנוסף, ערעורה של תן ביס לביטול ההוצאות שהוטלו עליה בגובה של 15 אלף שקל התקבל וההוצאות בוטלו.

הרכב בראשות סגן הנשיאה אילן איטח קבע כי תן ביס פגעה בהתאגדות העובדים אך נימק זאת באופן שונה מבית הדין האזורי. נקבע כי הפגיעה התרחשה בשל מנהל בכיר שדירבן עובד המתנגד להתארגנות אך מעשים אחרים בגינם חויבה תן ביס בפיצוי לא עולים לכדי פגיעה בהתארגנות או לא מצדיקים חיוב בפיצוי.

בית הדין קבע כי משמעות האירוע הוא "העברה שלא כדין של מסר לעובדים על ידי מנהל בכיר בקשר להעדפותיו לגבי ההתארגנות. התנהלות שכזו מצד מנהל בכיר עלולה ברמת הסתברות גבוהה להשפיע על עובדים שלא לשתף פעולה עם ההתארגנות, ולכן יש להשקיף עליה בחומרה יתרה". לצד זאת נקבע כי לא מדובר בפגיעה שיטתית, רצופה וממושכת בהתארגנות וכי היה זה "חרף חומרתו, היה אירוע נקודתי שלא נשנה ואינו מלמד על הכלל".

נקבע כי אין פגם כשלעצמו בתהליך הצטרפות טלפוני

באשר להצטרפות העובדים להסתדרות, התייחס בית הדין להצטרפות הטלפונית של מאות עובדי תן ביס. נקבע כי באופן עקרוני ניתן להצטרף לארגון עובדים בשיטה הטלפונית אך לאור יישום השיטה במקרה הנוכחי, לא הוכח שההסתדרות היתה ארגון העובדים היציג בקרב עובדי תן ביס.

נקבע כי אין פגם כשלעצמו בתהליך הצטרפות טלפוני אך העיקר הוא "הבעת הרצון החופשית והמודעת של העובד להצטרף לארגון העובדים, ולא הפן הטכני של אופן הגעת המידע שבטופס לעובד או אופן מילוי הטופס".

במקרה הנוכחי נקבע שחוקת ההסתדרות קובעת כתנאי להצטרפות העובד התחייבות לקבל על עצמו את חוקת ההסתדרות, וכי מאחר ולעובדים לא נמסר שעליהם להתחייב - לא ניתן לקבוע כי העובד הצטרף.

"תוצאת הדברים היא כי את העובדים ש'הצטרפו' להסתדרות בשיטה הטלפונית אין לראות כחברים בה". בנוסף נקבע כי לא הוכח קיומה של וולנטריות ההצטרפות כי המצטרפים היו בוחרים בכך אילו הוסבר להם האיסור על חברות בארגון עובדים קודם כתנאי.

הערעור הוגש על החלטת בית הדין האזורי מאוגוסט 2021 להכיר בהסתדרות העובדים הכללית כנציגת עובדי חברת תן ביס. זאת במסגרת עתירה שהגישה ההסתדרות לבית הדין בבקשה למנוע מההנהלה הבכירה של חברת המשלוחים לפגוע בזכות ההתארגנות של עובדי החברה. באותה החלטה גם נקבע כי הנהלת החברה פגעה בהתארגנות וחייבה אותה בפיצוי.

תן ביס טענה כי הודעת היציגות של ההסתדרות התבססה על צירוף עובדים באמצעות הטלפון, תוך חריגה מהוראות חוקת ההסתדרות ומבלי שכל המידע עמד בפני העובדים המצטרפים, מה שמעמיד בסימן שאלה את וולנטריות ההצטרפות. עוד נטען כי ההסתדרות הפעילה על העובדים השפעה פסולה על ידי חלוקת קפה ומאפה למצטרפים. פסק הדין קבע כי לא נמצאו ראיות שמי מהעובדים הצטרף בשל חלוקת המאפה.

תן ביס: "בית הדין מעביר ביקורת נוקבת על התנהלות ההסתדרות"

מחברת תן ביס נמסר כי: ״פסק הדין עוסק כמעט כולו בשאלה האם צירוף טלפוני של עובדי סקובר להסתדרות, בדרך שבה העובד לא מקבל מידע מהטלפן על משמעות חברותו - מקים חברות כשרה בהסתדרות. התשובה החד משמעית של בית הדין הארצי היא שמדובר בהליך פסול, שלא מקים חברות.

"בית הדין הארצי מעביר ביקורת נוקבת מאוד על התנהלות ההסתדרות, קובע שהעובדה שהטלפנים שלה הוסיפו פרטים לטופס אישי של עובד שלא בידיעתו היא חמורה, ושאין בכוונתו לקבל שום דרך של 'עיגול פינות' מצד ארגון עובדים בעת צירוף החברים.

"כתוצאה מההליך הפסול - התקבל ערעורה של החברה, ונפסק כי יש לפסול קרוב ל- 450 טפסים של שליחים שההסתדרות טענה שהם חברים אצלה. כתוצאה מכך נפסק כי ההסתדרות אינה ארגון העובדים היציג בסקובר.

"עוד נפסק כי חיוב החברה בהוצאות בשל הליך שימוע שהתקיים ליו"ר הועד ובשל כינוס פורום לעובדים עוד בטרם החלה ההתארגנות - לא היה מוצדק, וכי בינתים ממילא פסק בית הדין האזורי כי פיטורי יו"ר הועד היו כדין".

צרו איתנו קשר *5988