מועצת הכבלים והלווין: לקבוע תנאים לאישור מיזם FREE TV של קשת

מועצת הכבלים והלווין התבקשה לחוות את דעתה בנוגע למיזם הסטרימינג של קשת ו-RGE, ונמנעה מהצגת עמדה חד משמעית בנוגע לאישורו • ההמלצה שלה הייתה שבמידה והמיזם יאושר, צריך להוסיף לו תנאים שיאפשרו תחרות שוויונית בין השחקנים

מנכ''ל קשת, אבי ניר / צילום: ג'ף קרביץ
מנכ''ל קשת, אבי ניר / צילום: ג'ף קרביץ

מועצת הכבלים והלווין מפרסמת את המלצותיה לרשות השנייה בנושא FREE TV (מיזם הטלוויזיה האינטרנטית של קבוצת קשת ו-RGE). המועצה נמנעת מלהציג עמדה חד משמעית האם לאשר או לא לאשר את המיזם, אך ממליצה כי במידה והמיזם יאושר יתווספו לו תנאים שמטרתם לאפשר תחרות שוויונית בין השחקנים המקומיים בשוק.

עיתוי ההחלטה - לאחר ההכרזה על כוונת בנט ולפיד לפזר את הכנסת - משעשע, שכן הסעיף הראשון בהמלצות עוסק בכך שלדעת המועצה בגלל העיוות הקיים היום בשוק כתוצאה מחוקים מיושנים, מן הראוי כי הכרעה בסוגיות כבדות משקל אלו תיעשה בחקיקה.

בנוסף, לדעת המועצה נכון שהאסדרה בעניין תהיה פרי של מחשבה וקידום האינטרסים הציבוריים, ולא פרי של התמודדות עם עובדות שנקבעו בשטח שלא בהתאם למודלים הקיימים.

אלא שכידוע במצב הפוליטי הקיים כיום, אין אפשרות לממשלה לחוקק. החוק שביקשו במשרד התקשורת לקדם טרם גובש סופית למרות שהעבודה שאמורה הייתה להוות את הבסיס לו (המלצות ועדת פולקמן) הושלמה מזמן, ובכל מקרה כלל לא ברור מה תהיה עמדת הממשלה החדשה לכשתקום.

בהתחשב בכך שהבקשה לאישור המיזם הוגשה לפני 15 חודשים וקשת כבר פנתה לבג"ץ בעניין השיהוי בקבלת ההחלטה, האפשרות להמתין עם ההחלטה עד לחקיקה כוללת לא נראית סבירה.

ההצעה היא חקיקה בנוגע לעוגנים המסחריים שיתנו למיזם יתרונות בשוק

באשר לתנאים שמבקשת המועצה להציב במידה והמיזם יאושר, הם נוגעים בתחומים בהם לבעלי המיזם קשת ו-RGE יש עוגנים מסחריים או תוכניים שאמורים לתת להם יתרונות על השוק: זכויות הספורט של RGE ופרסום בקשת.

בנוגע לתחום שידורי הספורט ממליצה המועצה שכדי למנוע פגיעה במנויי השוק הרב ערוצי ובתחרות הרשות השנייה תבחן הוספת תנאי, ככל שהדבר ניתן, לפיו ערוצי הספורט לא ישודרו על ידי המיזם בבלעדיות וזכויות השידור בערוצים יהיו נתונות גם לפלטפורמות הרב ערוציות כמו למיזם "בתנאים מסחריים הוגנים ובלתי מפלים".

בנוסף, ככל שהמיזם יצא לדרך, המועצה תבחן באופן מעמיק ובהתאם להוראת כל דין אם יש לעמוד על אותו מפרט שידורי ספורט, שנקבע על ידי המועצה ושמשמעותו בנסיבות שכאלה היא חיוב הפלטפורמות לרכוש תוכן ממי שהלכה למעשה מתחרה בהן.

לגבי השפעת שידורי פרסומת על השחקנים בשוק הרב ערוצי, עמדת המועצה היא כי נכון יהיה אם הרשות השנייה תבחן את האפשרות לקבוע, ככל שהדבר ניתן, תנאי לפיו קשת לא תפרסם ותקדם בבלעדיות את המיזם בכל דרך שהיא (דהיינו לא רק בשידורי הפרסומות אלא גם בדרכים נוספות במסגרת שידוריה), ופרסום וקידום המיזם יהיה נתון לפלטפורמות הרב ערוציות כמו למיזם בתנאים מסחריים הוגנים ובלתי מפלים.

כמו כן, יהיה נכון אם הרשות תשקול לקבוע תנאים שימנעו את החשש לחשיפת סודות מסחריים של הפלטפורמות על ידי קשת בפני המיזם המתחרה בהן.

נזכיר כי לפני כשנה וחצי הודיעו קשת ו-RGE על המהלך משותף במסגרתו אמורה הייתה קשת להפוך שותפה כמעט שווה ב-RGE שמייצרת תכנים המשלימים את תכניה של קשת בתחומי הספורט והילדים. המטרה הייתה הקמת טלוויזיה אינטרנטית משותפת, שתתחרה באפליקציות הקיימות בשוק ותשחרר את קשת במידה מסוימת מהתלות שלה בפרסום.

לצורך יישום המהלך נדרשה קשת לשני אישורים רגולטוריים: של הממונה על התחרות ושל הרשות השנייה. הממונה על התחרות בחנה את המהלך בפריזמה הצרכנית ואף על פי שהגבילה את כמות המניות שקשת יכולה לרכוש ב-RGE, קבעה כי המיזם ייטיב עם התחרות בשוק. רשות התחרות אף שלחה לאחרונה מכתב ליו"ר המועצה, בהמשך לשיחות שהתקיימו בעניין, בו חזרו נציגי רשות התחרות על עמדת הרשות, והוסיפו גם התייחסות באשר לסבירות הנמוכה לדעתם שבטווח הזמן הקרוב תיפגע התחרות בשל שימוש בפרקטיקות של תמחור טורפני או אפליית מחירים.

התחנה הבאה שהייתה אמורה הייתה להיות כמעט טכנית היה אישור מועצת הרשות השנייה שאחראית על קבוצת קשת כרגולטור. הרשות אמורה הייתה לבחון את סוגיית הבעלויות הצולבות וגם לוודא כי המהלך איננו פוגם באיתנות הפיננסית של קשת ובאפשרות שלה לקיים את התחיבויותיה. המועצה פנתה לחוות דעת של משרד היועמ"ש והובהר להם כי ניתן להרחיב את הפריזמה בה הם בוחנים את הסוגיה וכדאי לקבל חוות דעת מרגולטורים נוספים. כתוצאה מחוות הדעת פנתה מועצת הרשות השנייה למועצת הכבלים והלווין וביקשה את חוות דעתה, שניתנה כעת לאחר שימוע ציבורי.

צרו איתנו קשר *5988