ביום האחרון לחקירתו של פילבר הציגה התביעה מועדים אפשריים לשיחת ההנחיה

עד המדינה שלמה פילבר סיים את עדותו לאחר 28 ימים על פני 3 חודשים, התביעה הציגה אפשרויות למועדים לקיום פגישת ההנחיה, כאשר ההגנה טענה בתוקף כי לא יכלה להתקיים לפני מינוי של פילבר וגם לא בסמוך למינוי • פילבר חזר על עדותו כי הפגישה התקיימה אחרי מינויו

צילום: יוסי זמיר
צילום: יוסי זמיר

עד המדינה שלמה (מומו) פילבר סיים היום (ד') את עדותו לאחר 28 ימי עדות שנפרסו על פני 3 חודשים. בשבוע הבא יעיד שי חייק, לשעבר דוברו הפוליטי של נתניהו.

היום חקרה התובעת בתיק עו"ד יהודית תירוש את פילבר בחקירה חוזרת, במהלכה ניסתה להבהיר את שינויי הגרסאות של פילבר, ולצמצם את הנזקים שנגרמו לתזה של התביעה בחקירה הנגדית. ביום האחרון לעדותו הציגה התביעה אפשרויות למועדים לקיום פגישת ההנחיה, כאשר ההגנה טוענת בתוקף כי לא יכלה להתקיים לפני מינוי של פילבר וגם לא בסמוך למינוי.

יום הדיונים התאפיין בהתנגדויות מרובות של ההגנה, לצד ויכוחים חוזרים בין הסנגורים ז'ק חן ובעז בן צור לבין התביעה. הסנגורים טענו כי השאלות שהתובעת מפנה לעד אינן שאלות של חקירה חוזרת. עו"ד ז'ק חן התרעם כאשר התובעת חקרה על מועד פגישת ההנחיה: "היפוך הסדרים - בחקירה החוזרת אנחנו פותחים כיוון חדש. פשוט לא יאומן כי יסופר. העד אמר 'בוודאות זו לא אותה פגישה'. עכשיו היא שואלת 'האם אתה יכול לשלול?'. יש חבל לתת בחקירה חוזרת, פה אנחנו כבר בלי חבל. העפיפון מתעופף באוויר". השופט ברעם העיר כי הוא לא חש בנוח לגבי חלק מהשאלות.

מועד פגישת ההנחיה: התביעה הציעה מועדים אפשריים

אחת הנקודות שנחקרו באריכות בחקירה הנגדית והחוזרת הוא מועד פגישת ההנחיה עליה סיפר פילבר, במהלכה הנחה אותו נתניהו באליו נושאים לטפל בנוגע לבזק ואלוביץ'. ב-7 ביוני 2015 מינה נתניהו, אז ראש הממשלה ושר התקשרות את פילבר למנכ"ל משרד התקשורת. ב-13 ו-14 ליוני נפגש פילבר עם אלי קמיר, יועץ בזק ועם שאול אלוביץ' בעל השליטה בבזק. בחקירותיו במשטרה מסר פילבר כי פגישת ההנחיה התרחשה בין מינויו לתפקיד ולפני הפגישות עם קמיר ואלוביץ'. בהתאם נוסח כתב האישום.

במהלך החקירה הנגדית הצליחה ההגנה לעורר ספק אם הפגישה יכלה להתקיים לאחר המינוי הרשמי שלו למנכ"ל (ב-7 ליוני). כזכור, בעקבות החקירה הנגדית ביקשה הפרקליטות לתקן את כתב האישום כך שהפגישה יכלה להתקיים גם לפני המינוי הרשמי. בית המשפט דחה את הבקשה והפרקליטות הודיעה כי תנסה להוכיח את טענתה במהלך המשפט.

ההגנה ניסתה להראות כי לא ייתכן שהפגישה התקיימה לפני המפגשים עם קמיר ואלוביץ', כדי להפריך את הטענה כי פילבר פעל לפי הנחיית נתניהו בשלב מוקדם.

בחקירה החוזרת ניסתה התובעת להראות לבית המשפט ולפילבר כי ישנה אפשרות כי שיחת ההנחיה יכלה להתקיים במועדים 3 ליוני ו-10 ביוני ו-27 במאי. זאת למרות שפילב רעומד על כך שהפגישה התקיימה לאחר המינוי ב-7 ביוני.

אחד המועדים שהוצעו על ידי התביעה הוא ה-3 ביוני, 4 ימים לפני המינוי הרשמי, ולאחר שנציבות המדינה אישרה את המינוי, נפגש פילבר עם נתניהו. הפגישה לא נרשמה ביומנו של ראש הממשלה דאז אבל על פי התכתבויות SMS של פילבר עולה כי הוא נפגש עם נתניהו באותו היום. ההגנה טענה כי במשך 4 שעות לא השתמש פילבר בטלפון ולכן לא ייתכן שמדובר באותה פגישה קצרצרה (10-20 דקות) עליה סיפר פילבר בעדותו. התביעה טוענת כי היעדר השימוש בטלפון לא פוסל את אפשרות קיומה של הפגישה. במועד נוסף - 10 ליוני נפגש פילבר עם דוד שרן והתביעה טוענת כי גם במועד זה ייתכן תביעה טענה כי ייתכן פגישת ההנחיה התקיימה במועד זה. ב-10 ליוני נפגש פילבר עם דוד שרן.

פילבר אישר כי המשרד של שרן היה בתוך לשכת רוה"מ. תירוש שאלה : "תאשר לי שבזמן שאתה ב'אקווריום' (בלשכת ראש הממשלה, נ"ש) אתה לא יכול לשלול שגם נפגשת עם נתניהו". ההגנה התנגדה לשאלה והשופט משה בר-עם הגיב: "העד כבר השיב לשאלה הזו. העד אומר מה שהוא זוכר. עכשיו גברתי מנסה לקעקע את הגרסה שלו. אלו לא שאלות השלמה".

פילבר מצידו עמד על כך שהוא זוכר שהפגישה התקיימה בשבוע הראשון לתפקידו כמנכ"ל. עובדה שגם ההגנה וגם התביעה לא טוענות לה. פילבר חזר על כך כי "מבחינת הידיעה שלי, הפגישה לא היתה לפני שנכנסתי לתפקיד". בנוסף אמר "הזיכרון שיש לי שהפגישה היתה בשבוע הראשון (לתפקיד המנכ"ל). אמרתי בכל ההזדמנויות. זה היה בוודאות אחרי שנכנסתי לתפקיד ולפני שנסעתי לחו"ל. זה כנראה היה בשבוע הראשון. כי אני זוכר שאחרי זה הלכתי לעשות סדרת פעולות".

ראיית הדפדפת הצהובה

הדפדפת הצהובה היא ראייה לטענת התביעה לתיעוד הוראות שקיבל פילבר מנתניהו ב"פגישת ההנחיה". ההגנה טוענת כי המידע בדפדפת נכתב לקראת הפגישה עם נתניהו ומדובר במידע שבחלקו נתניהו לא יכול היה לדעת באותה עת, ולכן הדברים נכתבו שם כהכנה לפגישה עמו. פילבר נשאל על התיעוד בדפדפת בחקירה החוזרת והשיב שאינו יודע מתי נכתב. וכי כאשר מופיעה בדפדפת הכותרת "רה"מ" הוא אינו יודע אם הדברים שנכתבו אחריה הם דברים שאמר לו נתניהו או דברים שהוא אמר לראש הממשלה לשעבר.

שיחת הנזיפה

בחקירה החוזרת נשאל פילבר על "שיחת הנזיפה" כפי שהיא מכונה על ידי הפרקליטות והתקיימה לפי כתב האישום לפני 13 ביוני 2015. מדובר בשיחה לגביה סיפר פילבר כי נתניהו שאל אותו עצבני "מי זה הרן הזה", כשהוא מתייחס להרן לבאות, שהיה סמנכ"ל משרד התקשורת לענייני כלכלה וגורם שהתנגד לפעולותיו של פילבר במשרד התקשורת. "רבע שעה אחרי צאת שבת, ראש הממשלה רוצה אותך ואני עונה לטלפון... אני מתחיל לקבל צרחות...יש סוג של צרחות שאתה יודע שהם... גברת נתניהו עומדת לידו ומחכה לשמוע את הנזיפה. הוא צורח לי: 'מי זה ההרן הזה, למה אתה לא מפטר אותו'. פילבר הסביר שהשיחה היתה בנוגע למחירי הטלפוניה.

ההגנה הציגה לפילבר בחקירה הנגדית כתבה וטענה כי בקשת ראש הממשלה לשעבר לטפל בבזק נעשתה בעקבות פרסומים שגויים בתקשורת. פילבר אימץ את התזה והשיב כי משהוצגה לו הכתבה, הדברים מקבלים הקשר אחר, וכי "בוודאות זה הסיפור". בחקירה החוזרת הציגה התובעת תירוש כי באותם ימים התקיימו מספר שיחות קצרות בין נתניהו לפילבר כולל ביום פרסום הכתבה. לכן, לדבריה, הגיוני כי נתניהו שוחח עמו על הכתבה בפגישות אלו. פילבר לא הכחיש את הדברים, ואמר כי הוא חוזר בו מהשימוש במילה "ודאות" בהקשר לשיחה זו.

***חזקת החפות: יודגש כי בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' הם בגדר נאשמים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה ועומדת להם חזקת החפות.