מרווחי זיקוק "חסרי תקדים" מחקו לבזן 345 מיליון דולר ברבעון

ההפסד - משיערוך עסקאות הגנה עתידיות • מנגד תרשום בזן "תוצאות חזקות מפעילות הזיקוק הפיזית, שיקזזו את ההפסד האמור"

בתי הזיקוק, חיפה / צילום: שלומי יוסף
בתי הזיקוק, חיפה / צילום: שלומי יוסף

חברת בזן (בתי זיקוק לנפט) מזהירה כי היא צפויה לרשוום ברבעון השני של 2022 הפסד משיערוך עסקאות עתידיות להגנה על מרווחי הזיקוק, בסך של 345 מיליון דולר. הסיבה להפסד הגבוה נובעת ממרווחי הזיקוק הגבוהים בחודשים האחרונים, שלדברי החברה הם "חסרי תקדים".

בזן, שבשליטת החברה לישראל והפטרוכימיים, מדגישה מנגד כי תרשום "תוצאות חזקות מפעילות הזיקוק הפיזית, שתקזזנה את ההפסד האמור". עוד מציינת החברה, כי תחת הנחה שעד תום שנת 2022 לא יחול שינוי במרווחי הזיקוק ביחס לרמתם הממוצעת ברבעון השני, היא צפויה להציג תוצאות חזקות שיכללו EBITDA (רווח תפעולי בנטרול פחת והפחתות) מנוטרל שנתי במגזר הזיקוק של כ-1 מיליארד דולר, רווח חשבונאי גבוה במחצית השנייה של 2022 ובשנה כולה, וכן תזרים מזומנים חופשי שנתי חיובי חזק.

לדברי החברה, היא עושה שימוש בעסקאות עתידיות המאפשרות קיבוע מראש (גידור) של מרווח הזיקוק ברמה, בכמות, ובתקופה עתידיות מוגדרות. אשתקד ביצעה החברה עסקאות הגנה על 40% מכמות לפי מרווח של 8 דולרים לחבית, אולם בפועל קפצו המרווחים לרמות של 30 ו-40 דולרים, והסבו לחברה הפסדי שיערוך.

במונחים חשבונאיים מדובר בהפסדי שיערוך של 345 מיליון דולר ברבעון השני, ושל 505 מיליון דולר ב-2022 כולה, תחת הנחה שמרוווחי הזיקוק יישארו ברמתם הנוכחית עד סוף דצמבר. במונחי תוצאות מנוטרלות מדובר בהפסדים קטנים יותר, של 165 מיליון דולר ברבעון השני ושל 440 מיליון דולר ב-2022 כולה.

כמו כן, עסקאות ההגנה שטרם מומשו, הובילו בסוף יוני השנה ל"גידול נקודתי בגובה הבטוחות הכספיות הנדרשות, בסך של כ-340 מיליון דולר, נטו", לדברי החברה. עוד מציינת החברה, כי כבר גידרה באמצעות עסקאות הגנה כ-15% מהיקף הזיקוק של 2023 במרווח של 11 דולר, כאשר מדיניות החברה היא לגדר עד 30% מהיקף הזיקוק השנתי לתקופה של עד שנתיים.

ב-2022 הוחלט נקודתית על היקף של עד 40% מהזיקוק השנתי, שהביא כאמור להפסד הגבוה כתוצאה מהזינוק החד במרווחי הזיקוק. יש לציין כי עסקאות שביצעה אשתקד על מרווחי הזיקוק השפיעו לרעה כבר על תוצאות החברה ברבעון הראשון של 2022, שאותו היא סיימה עם הפסד נקי של 18 מיליון דולר.


מרווחי זיקוק חסרי תקדים ברבעון השני

מרווחי הזיקוק מסמלים את הפערים בין מחיר הנפט שרוכשת החברה למחירי התזקיקים (בנזין, סולר ועוד) שהיא מוכרת. לקראת 2022 קיבעה החברה כאמור את מרווחי הזיקוק, בשיעור של כ-40% מהיקף הזיקוק השנתי, ברמה ממוצעת של כ-8 דולרים לחבית.

בפועל, זינק מרווח הזיקוק המנוטרל ל-9.3 דולרים לחבית ברבעון הראשון של השנה, כאשר ברבעון השני הם המשיכו לעלות לרמות חסרות תקדים של יותר מ-40 דולר לחבית. במסגרת המסחר בבורסה התייחסו היום המשקיעים פחות לרבעון שהסתיים ויותר לתחזיות האופטימיות לגבי המחצית השניה של 2022.

מניית בזן נסחרה בעקבות הדיווח בעלייה חדה, למחיר המשקף שווי חברה של כ-4 מיליארד שקל, לאחר שבחודש האחרון איבדה כ-18% מערכה על רקע ההתפתחויות במחירי האנרגיה.

צרו איתנו קשר *5988