למה התאגיד מגביל את כהונת הממונה על תלונות הציבור שלו?

אורלי ממן, הממונה על תלונות הציבור של תאגיד השידור בחמש השנים האחרונות, דורשת ממועצת התאגיד לבטל את המכרז לבחירת ממונה חדש, או לחילופין לשנות את תנאי המכרז כך שתוכל להתמודד לתפקיד • ממן: "ניסיון בוטה ואסור להביא לסיום כהונתי, באופן המכתים לחלוטין את ההליך כולו"

אורלי ממן / צילום: צילום עצמי
אורלי ממן / צילום: צילום עצמי

הממונה עח תלונות הציבור של תאגיד השידור הציבורי נגד מועצת התאגיד: אורלי ממן, המכהנת בתפקיד הממונה בחמש השנים האחרונות, דורשת מהמועצה לבטל את המכרז שפורסם לאחרונה לבחירת ממונה חדש, או לחליפין להוסיף למכרז הקיים תנאי סף שיאפשרו לה להתמודד. זאת לאחר שתנאי הסף במכרז הנוכחי שונמכו משמעותית ביחס למכרז הקודם, והתווספו לו תנאים שלא מאפשרים את התמודדותה.

מועצת התאגיד שינתה את תנאי המכרז לאחר קבלת ייעוץ משפטי שלפיו תפקיד של ממונה על תלונות הציבור הינו לקדנציה אחת בלבד, ולכן לא יהיה באפשרותה של ממן להתמודד לקדנציה נוספת. מהות השינוי: בעוד שבנוהל הקודם נדרש תואר אקדמי וניסיון של שלוש שנים בתפקיד ממונה על קבילות הציבור, ביחסי ציבור, בדוברות או בעיתונות, הרי שבנוהל החדש נדרשות 7 שנים לפחות בעבודה בעיתונות המודפסת, המשודרת או הדיגיטלית, שלפחות מחציתן בעשור האחרון.

לטענת ממן השינוי נעשה באמצעות התכתבות בדואר אלקטרוני בין חברי המועצה ללא נימוקים, ובלי שהתקיים על כך דיון. זאת למרות עמדתם של חלק מחברי מועצה, שטענו כי שינוי תנאי הסף בשלב זה עלול להיתפס כניסיון להתאים את המכרז למידות מועמד/ת מסוים.

תפקיד של שומרת סף

באמצעות עו"ד מורן סבוראי טוענת ממן כי השינויים בתנאי הסף בלתי נחוצים, לא נומקו כראוי ואינם עולים בקנה מידה אחד עם לשון החוק, ועם הנדרש ביחס לתפקיד המקביל ברשות השנייה. עוד היא טוענת כי התאגיד נהג באופן רשלני מתחילת הדרך, "תוך ניסיון בוטה ואסור להביא לסיום כהונתה של הממונה על הקבילות, באופן המכתים לחלוטין את ההליך כולו".

לטענתה, בחוק השידור הציבורי הוגדרה קדנציה בתפקיד למשך חמש שנים, ללא הגבלה של מספר קדנציות - זאת בניגוד לתפקידים מסוימים שבהם החוק מגדיר את מספר הקדנציות המקסימלי. בשונה מתפקידים אחרים, כמו מנכ"ל, החוק גם לא מגדיר תנאי סף למתמודדים על התפקיד.

עוד טוענת ממן באמצעות עו"ד סבוראי כי התנהלות המועצה בעניין זה חמורה בעיקר בגלל שמדובר בתפקיד של שומרת סף. "הממונה על הקבילות אמור להיות חופשי מהתערבות בפעולותיו כממונה, והניסיון למנוע מממונה מסוימת המכהנת בתפקיד בהצלחה ללא עוררין להתמודד לכהונה נוספת, אומר דרשני".

אין מניעה משפטית להצגת מועמדותה לכהונה נוספת

ממן מונתה לתפקיד ב-2017, על סמך המלצות של ועדת איתור, ולמעשה הקימה מהיסוד את מוסד הממונה בתאגיד. לקראת תום הקדנציה שלה הודיע לה יו"ר המועצה גיל עומר כי הייעוץ המשפטי טוען שלא תוכל להתמודד מחדש על התפקיד, והמועצה מגבשת נוהל חדש שיגדיר את תנאי הסף לתפקיד. באותה שיחה הבהירה ממן כי אינה מקבלת את הקביעה, ובכוונתה להתמודד.

בהמשך נפגשה ממן עם היועצת המשפטית של התאגיד והציגה את עמדתה, שלפיה אין מניעה משפטית להצגת מועמדותה לכהונה נוספת, גם על פי לשון החוק וגם ביחס לנציב התלונות הציבור ברשות השנייה, דוד רגב, שמכהן בתפקיד כבר קדנציה שלישית.

ההסבר של עומר הוא שחלפו חמש שנים מאז הקמת התאגיד, ולכן יש לבחון מחדש את התנאים הנדרשים כעת. "מדובר בהחלטה עניינית וסבירה שהתקבלה כדין", טען, והוסיף כי לא נדרשה עמדה משפטית לצורך שינוי תנאי הסף, עניינה הפרסונלי של ממן כלל לא נשקל, והתנאים גובשו באופן אובייקטיבי.

בהמשך הגיעה עמדת היועצת המשפטית לממשלה, אשר לפיה למרות שהחוק איננו קוצב מספר כהונות, בשל הצורך בעצמאות ואי תלות הממונה, לא מדובר בתפקיד שניתן לבצע מעבר לכהונה אחת. עוד נקבע כי יש הבדל בין תפקיד ממונה הקבילות בתאגיד וברשות השנייה. היועמ"שית קבעה כי השינויים בתנאי הסף נעשו מטעמים עניינים, ולאחר שהוסקו מסקנות מתקופת ההקמה והושלמה כהונה אחת של הממונה, ומתוך הנחה שהממונה הנוכחית לא תוכל להתמודד.

כאמור, המכרז התפרסם, וכעת מבקשת ממן לעצור אותו או להוסיף תנאי סף שיאפשרו לה להתמודד. באם כל זה לא ייעשה דורשת ממן למצוא לה תפקיד מתאים אחר בתאגיד, או לפצות אותה כספית.

ממועצת כאן נמסר: "התאגיד פעל בהתאם ובהסתמך על חוות דעת משפטית, שלפיה תקופת הכהונה של הממונה על קבילות הציבור בתאגיד צריכה להיות מוגבלת לחמש שנים. לפיכך, עם תום תקופת כהונתה של הנציבה, הוחלט לפרסם מודעה לאיתור מועמדים ובה נקבעו תנאי סף הנדרשים לביצוע התפקיד, בהתבסס על הניסיון שנצבר מאז ההקמה ועד היום".

צרו איתנו קשר *5988