מאז כניסת חוק קמיניץ לתוקף חלה עלייה של 190% בהיקף צווי ההריסה המינהליים

בשנה האחרונה חלה עלייה של כ-10% במספר צווי ההריסה המינהליים שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין, כאשר מחוז מרכז רשם עלייה של כ-26% • "השפעת תיקון החוק טרם הגיעה לכדי מיצוי בוועדות המקומיות, וניכר שבפעילותן קיימים פערים שיש לפעול למלאם", נכתב בדוח הרשות לאכיפה במקרקעין

מבצע להריסת מבנים לא חוקיים בקלנסווה, 2017 / צילום: היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה
מבצע להריסת מבנים לא חוקיים בקלנסווה, 2017 / צילום: היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה

לפי דוח של הרשות לאכיפה במקרקעין שנמסר היום (ה') לכנסת, חלה עלייה של 190% במספר צווי הריסה מינהליים שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין מאז כניסת חוק קמיניץ לתוקף בשנת 2017. הדוח, שמפרט את סיכום פעולות האכיפה בתחום התכנון והבנייה לשנת 2021, מעלה את נתוני האכיפה של הרשות ושל הוועדות המקומיות ומראה כי שווי עבירות השימוש האסור במקרקעין עומד על יותר מ-304 מיליון שקל בסך-הכול.

כזכור, באפריל 2017 אושר תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, הקרוי גם "חוק קמיניץ", בעקבות פעילותה של ועדה להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דאז, ארז קמיניץ. התיקון נועד לאפשר אכיפה מינהלתית ללא הליך משפטי נגד הבנייה הבלתי חוקית, ונועד בעיקר בכדי לטפל בבנייה הבלתי חוקית בחברה הערבית - אלא שבדיעבד התגלה כי התיקון פגע בנוסף במושבים.

עתה, במסגרת הדיווח התקופתי לנתוני האכיפה, הדוח מעלה כי בשנה האחרונה, 2020-2021, חלה עלייה של כ-10% במספר הצווים המינהליים שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין: 1662 בשנת 2020 ל-1,844 בשנת 2021 וביחס לשנת 2017 - לפני כניסת תיקון 116 לתוקף - מדובר על עלייה של כ-190%.

עלייה של 26% במספר צווי ההריסה במחוז מרכז

מהדוח עולה עוד כי במחוז צפון חל השנה גידול של כ-18% במספר צווי ההריסה, במחוז מרכז הגידול הגיע לכ-26%, במחוז דרום חל גידול של כ-8%, כאשר במחוז ירושלים, לעומתם, לא חל שינוי משמעותי.

הדוח מעלה בין היתר כי "חלה ירידה חדה בהתחלות הבנייה בשטחים הפתוחים, מספר גדול ביותר של שימושים אסורים ללא אופק תכנוני נסגרים ללא צורך בניהול הליכים, ואחוזי ביצוע הצווים גדלו באופן ניכר. השפעת תיקון החוק טרם הגיעה לכדי מיצוי בוועדות המקומיות, וניכר שבפעילותן קיימים פערים שיש לפעול למלאם".

עוד יצוין כי מנסחי הדוח מצאו כי למרות שלדבריהם, "המגזר הבדואי מציב אתגרים שונים, והוא מטופל על-ידי מספר רשויות"; "בשנת 2021 נמצאו 118 התחלות בנייה משמעותיות במגזר הבדואי. הדבר מהווה ירידה קלה ביחס לשנת 2020 במספר התחלות הבנייה של מבנים קשיחים מחוץ למקבצי המגורים הקיימים, אך הנתון עדיין נותר נמוך משמעותית ביחס לשנת 2018, שם נמצאו 280 התחלות בנייה משמעותיות".

מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין, אבי כהן, מסר: "הרשות לאכיפה במקרקעין פעלה בשנת 2021 ביתר שאת לאכיפת עבירות הבנייה בכל הארץ. הנתונים העולים מהדוח מצביעים על מהפכה של ממש באכיפה של המדינה כלפי עבירות תכנון ובנייה, והם מוכיחים כי עבירות אלה אינן גזירת גורל, וכאשר המדינה מקבלת על עצמה אחריות לטפל בהן, היא מצליחה להביא לתוצאות של ממש. הרשות תמשיך בעשייתה לצמצום העבירות שבתחום אחריותה ותמשיך לסייע לוועדות המקומיות להגביר את פעולות האכיפה בתחומן".