לראשונה: קצב גידול האוכלוסייה בחברה היהודית גבוה מהערבית

בואו לצלול איתנו למספרים ולנתונים שמאחורי החיים עצמם • והפעם: קצב הגידול בחברה הערבית היה גדול מהחברה היהודית לאורך כל השנים, אלא שאז הגיעה המלחמה לאוקראינה ושינתה את המשוואה

קצב גידול אוכלוסייה
קצב גידול אוכלוסייה

קצב גידול האוכלוסייה בקטגוריית "יהודים ואחרים" (אלה שלא הצהירו על דתם או שהיא אינה ידועה) בישראל עלה לראשונה על זה של החברה הערבית בשנת 2022. זאת, על רקע גל העלייה מרוסיה ואוקראינה בעקבות הפלישה לאוקראינה.

יש לציין כי גם תוחלת החיים אצל יהודים גבוהה בכ־3 שנים. ככלל, גם שיעור הילודה אצל יהודים נמצא בירידה בשנים האחרונות, אם כי מדובר בירידה קטנה יחסית לחברות אחרות בישראל.

מה זה נתון אחד ביום?

במדור "נתון אחד ביום" אנחנו מבקשים להנגיש באמצעות מספרים ונתונים סוגיות אקטואליות, להעלות לסדר היום נושאים בעלי חשיבות ולפשט אירועים מורכבים. מוזמנים להציע לנו נושאים לבדיקה

idan-e@globes.co.il