השכר ב-2022 נשחק בעקבות האינפלציה, ומה קרה בהייטק?

בניכוי אינפלציה, שכר השכירים בשנת 2022 ירד ב-1.5% לעומת השנה הקודמת • עם זאת, במהלך שנת 2022 הצטרפו מחדש חלק ניכר מהעובדים בעלי פריון העבודה הנמוך שפוטרו בזמן הקורונה • בנוסף, מספר המשרות בתחום ההייטק זינק דרמטית ומהווה כעת 9.8% מכלל המשרות במשק

האינפלציה שחקה את השכר ב-2022
האינפלציה שחקה את השכר ב-2022

על פי הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע של עובדים ישראלים בשנת 2022 עמד על 12,120 שקל בחודש, עליה של 2.8% לעומת 2021. עם זאת, השכר הממוצע של עובדים ישראלים מנוכה אינפלציה עמד על 10,858 שקל בחודש בלבד, ירידה של 1.5% לעומת שנת 2021. בכך, נראה שהשפעת האינפלציה חזקה אף יותר מעליית השכר.

עם זאת, במהלך שנת 2022 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה, ובכך גם הצטרפו מחדש חלק ניכר מהעובדים בעלי פריון העבודה הנמוך שפוטרו בקורונה. נזכיר, כי בזמן מגפת הקורונה גלי הפיטורים השפיעו בעיקר על המועסקים בעלי פריון העבודה הנמוך יותר,  דבר שהוביל ליחס הפוך בין שעות העבודה לתוצר השעתי הממוצע.

אך ב-2022, מספר משרות השכיר עלה ב-8.8% ביחס ל-2021, ועמד על 3.94 מיליון. כלומר, נראה כי חזרתם של עובדים בעלי פריון העבודה הנמוך הוריד את השכר הממוצע.

נתוני הבזק לינואר 2023: עליה של 6.1%  בשכר הממוצע

על פי נתוני הבזק לחודש ינואר 2023, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים עמד על 12,474 שקל בחודש, עליה של 6.1% לעומת ינואר 2022. מספר משרות השכיר בינואר 2023 טיפס עד כדי 4.25 מיליון משרות, עליה של 3.6% לעומת ינואר 2022.

בתחום ההייטק, השכר הממוצע למשרת שכיר ב-2022 עמד על 27,860 שקל בחודש, עליה של 5.4% לעומת שנת 2021. מספר המשרות זינק דרמטית ב-10.1% לעומת שנת 2021, עד כדי 384.9 אלף משרות. תחום ההייטק מהווה כעת 9.8% מכלל המשרות במשק, עליה מ-9.6% בממוצע שנת 2021, אך נמוך מ-10% שנרשם בשיא.