תוספת השכר האוטומטית שקיבלו אלפי עובדי מדינה

באוצר ובנציבות שירות המדינה הוחלט להעלות מיידית את שכר עובדי המדינה שבחוזים אישיים ב־5.26% • הסיבה: המשכורת בשירות המדינה נשחקה לעומת השוק הפרטי, והמהלך נועד לפצות את העובדים על האינפלציה • במקביל, נבחן מנגנון שיסדיר את העלאות השכר בעתיד

שכר עובדי המדינה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
שכר עובדי המדינה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

במקביל לחתימת הסכמי השכר לעובדי המגזר הציבורי, משרד האוצר ונציבות שירות המדינה העלו את שכרם של העובדים בחוזים אישיים, שאינם מאוגדים בהסכמים קיבוציים. הוחלט כי עובדים אלה יזכו לתוספות שכר בשיעור של 5.26%, המשקף את עליית מדד המחירים לצרכן ב־2022.

הסעיף הסודי בהסכם בין ההסתדרות לאוצר: קופה של מיליארדים להעלאות שכר 
ההישגים והפשרות: מאחורי הסכם השכר החדש במשק | ניתוח
8 שעות פחות בחודש: מהלך קיצור שבוע העבודה במגזר הציבורי 

התוספת נכנסה לתלוש משכורת פברואר, אותו קיבלו העובדים בימים האחרונים. שכרם של עובדי החוזים האישיים במגזר הציבורי מתחלק לשניים: בשלטון המקומי ובגופים אחרים השכר צמוד למדד, אבל בשירות המדינה (משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ועוד) לא קיים מנגנון שמסדיר העלאות שכר לאלפי עובדים בחוזים אישיים.

לאורך השנים נוצרה מעין מסורת שבה בכל שנה העלו בפועל את שכרם בשיעור הדומה לאינפלציה כדי למנוע שחיקה בשכר. הנוהל הזה היה נוח לאוצר בשנים בהם האינפלציה הייתה נמוכה, אבל זינוק המדד בשנה שעברה הציב אותו בפני דילמה.

מחד, עצם היתרון בהעסקת עובדים בחוזים אישיים, לראיית האוצר, הוא בהיעדר תנאי שכר קשיחים שמחייבים העלאות שכר שרירותיות. באוצר לא ממהרים להתנדב להוצאות תקציביות שאינן מכורח הסכמים. מאידך, בחוזים אישיים מועסקים בין השאר בעלי תפקידים שנמצאים במחסור בשירות המדינה, כמו מהנדסים, כלכלנים, מתכנתים, עורכי דין ועוד. שכרם בשירות המדינה נמוך משמעותית ממקביליהם בשוק הפרטי, ועלה בשיעורים נמוכים בעשור האחרון. הפערים היו מתרחבים עוד יותר לולא העלאת השכר.

לכן, הוחלט לאשר את התוספות גם לעובדי החוזים בשירות המדינה, בעלות של עשרות מיליוני שקלים בשנה. זאת, לא לפני שביקשו באוצר ובנציבות המדינה להכניס את ההבהרה הבאה אל תלושי השכר של העובדים: "החודש בוצע עדכון בשכרך בשיעור 5.26%. עדכון זה אינו מתחייב מחוזה העבודה והוא נעשה על פי ההוראה בחוזה הקובעת כי נציב שירות המדינה והממונה על השכר באוצר רשאים להחליט כי השכר יעודכן במועדים ובשיעורים שיקבעו, על פי שיקול דעתם. עדכון זה בא על חשבון כל עדכון מכוח חוזה העבודה, ככל שיתחייב".

במילים אחרות, במדינה מבהירים לעובדים שהתוספות הן מלפנים משורת הדין, באה כתחליף לכל העלאת שכר שתיקבע ולא ניתן לקבע אותה לבסיס השכר. העדכון השכר חל רטרואקטיבית מה־1 בינואר 2023.

גמישות שתאפשר להתחרות בשוק הפרטי

אבל לא כאן מסתיים הסיפור. באוצר קיים חוסר שביעות רצון מהמנהג שהשתרש להצמיד למדד את השכר בחוזים האישיים בשירות המדינה. במשרד לא חוששים רק מהעלאות יתר. אחרי הכול, החוזים האישיים מהווים נתח קטן מכלל עלות השכר השירות הציבורי. באוצר היו רוצים גם גמישות שתאפשר להם להתחרות בשוק הפרטי, להגיב במהירות לתנודות במשק ולהעלות את השכר מבלי להמתין עד לעליית המדד השנתי.

אומנם כבר היום יכולים באוצר להחליט על הגדלת השכר לעובדי חוזים ספציפיים, אבל המנגנון אותו בוחנים במשרד בימים אלה אמור לקבוע מתווה ברור להעלאות הרוחביות הבאות, עם יותר כוח לאוצר בניהול המדיניות.

נציין שגם שכר הבכירים, בראשם חברי הכנסת והשרים, כבר עלה בתחילת השנה ב־5.1%, בעקבות ועדה ציבורית שהמליצה שלא לאמץ את המנגנון שהכתיב עלייה של 12%.