"עמדה מופרכת": סנגורי תיק 4000 מגיבים על כוונת הפרקליטות להמשיך עם אישום השוחד

סנגורי נתניהו ואלוביץ': "מצופה שהתביעה תלמד את הערות בית המשפט" • לפי עמדת היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות, ניתן להוכיח את העבירה

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: Associated Press, Ohad Zwigenberg
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: Associated Press, Ohad Zwigenberg

סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד בעז בן-צור, וסנגורו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, הגיבו היום לפרסום השיחה החסויה עם השופטים ולכוונת הפרקליטות להמשיך עם אישום השוחד בתיק 4000. לעמדתם, "מצופה שהתביעה תטה אוזן קשבת ותלמד את הערות בית המשפט ברצינות המתחייבת, בפרט בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של התיק ולשלב המתקדם שבו נמצאת פרשת התביעה".

השופטים הטילו פצצה בתיקי נתניהו. האם היא מקרבת אותנו להסדר טיעון? | פרשנות

לדבריהם, "לפני מספר ימים זימן ההרכב הדן בתיק 4000 את הצדדים ללשכת השופטים והביע את עמדתו ביחס לאישום השוחד. מדובר בפרקטיקה מקובלת שנעשית בנסיבות שמצדיקות זאת. זמן קצר לאחר מכן פורסמה ידיעה בדבר פניית השופטים לתביעה. ההדלפה, שלא הגיעה משורות ההגנה, אומנם הכילה פרטים נכונים, אולם נכללו בה גם פרטים לא נכונים, והושמטו פרטים חשובים אחרים. על יסוד הידיעה שפורסמה באופן הזה, מתרחש מחול שדים תקשורתי, שמחייב בלית-ברירה להעמיד את הדברים על דיוקם".

השניים אישרו כי בית המשפט פנה לנציגת התביעה באמירה שלפיה ההרכב סבור כי התביעה תתקשה להוכיח את אישום השוחד, והוסיפו כי השופטים ציינו כי הדברים נאמרים בזהירות המתחייבת.

הסנגורים: לא נאמר שהפנייה נעשית לשם "טובת המדינה"

יחד עם זאת, הסנגורים הוסיפו כי "המדליפים השמיטו את הקשרה החשוב של אמירה זו: פניית השופטים לתביעה לפעול על-פי סמכותה ולשקול חזרה מאישום השוחד. עוד פורסם באותה הדלפה מגמתית שבית המשפט הסביר את פנייתו לתביעה ב'טובת המדינה'. לא כך נאמר, ודומה כי מטרת המדליף הייתה להמעיט מערך פניית השופטים לתביעה. פרסום הדברים באופן זה הביא לביקורת לא הוגנת שהושמעה כלפי בית המשפט".

הסנגורים ממשיכים ומציינים כי במהלך השנתיים האחרונות העידו עשרות עדים, והוגשו אלפי מסמכים. "עיקרה של פרשת התביעה כבר נשמע, לרבות עדותם של עדי התביעה המרכזיים, ובכללם שני עדי מדינה ועדים מהותיים נוספים".

את כוונת הפרקליטות להמשיך עם אישום השוחד, בנימוק כי יש להביא את כל המסכת הראייתית לבית המשפט, כינו בן-צור וחן "עמדה פזיזה ומופרכת". לדבריהם, "ידוע לכל שהמקום להוכיח את הטענות המופיעות בכתב האישום הוא בפרשת התביעה. הטענה שיש להמתין לפרשת ההגנה מעידה על חולשת ראיות התביעה".

לבסוף ציינו כי הסנגורים "בשל רגישות העניין, מתבקש שהצדדים ישמרו על איפוק ויהיו קשובים לדברי בית המשפט, ובהמשך לכך ישקלו את הדברים ואת צעדיהם בצורה רצינית".

נזכיר כי השבוע ביום שלישי זומנו במפתיע הסנגורים והתביעה בתיק 4000 ללשכת השופטים, במהלך יום דיונים. הצדדים שהו בלשכת השופטים כרבע שעה. ביום חמישי חשפו העיתונאים אביעד גליקמן וברוך קרא בחדשות 13 כי השופטים אמרו לתביעה כי תתקשה להוכיח את אישום השוחד, ולמעשה לחצו על הצדדים להגיע להסדר טיעון. עוד פורסם שם כי נאמר שהסדר הוא "לטובת המדינה".

בהמשך לכך פרסמנו אתמול כי למרות האמירה, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והפרקליטות מתכוונים להמשיך עם סעיף השוחד. זאת לאור עמדתם כי ניתן להוכיח את העבירה, וקיים אינטרס ציבורי רב שכל הראיות בתיק יובאו בפני הרכב השופטים, כולל חקירת הנאשמים בפרשת ההגנה. היועמ"שית לא שינתה מעמדתה לגבי גישור פלילי, לו סירבה בחודשים האחרונים, אך היא נכונה לקיים שיח עם הסדר טיעון עם ההגנה.

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.