סלייס | בלעדי

ביקורת חריגה של רשות שוק ההון בחברת הגמל סלייס

לגלובס נודע כי אנשי הרשות הגיעו הבוקר למשרדי סלייס בתל אביב כחלק מהליך ביקורת שהיא מבצעת בנוגע להתנהלות החברה • השנה כבר חייבה הרשות את סלייס בתשלום של יותר מ-4 מיליון שקל בשל התנהלות לקויה

אילוסטרציה: shutterstock
אילוסטרציה: shutterstock

רשות שוק ההון הגיעה הבוקר (א') למשרדי חברת הגמל סלייס בתל אביב בביקור חריג, במסגרת ביקורת שהיא מבצעת סביב התנהלות החברה.

חברת סלייס גמל (לשעבר קל-גמל) הינה חברת ניהול קופות גמל דיגיטלית ועיקר עיסוקה בניהול קופות גמל בניהול אישי (IRA). לחברה היקף נכסים מנוהלים של כ-4.2 מיליארד שקל נכון לסוף חודש יולי.

מעשרה ל-700 מיליון שקל: מה מסתתר באימפריה של עמוס לוזון? | ניתוח

בחודש מרץ האחרון הודיעה החברה כי בעקבות בדיקת רשות שוק ההון ולאחר בירור טענות שהעלו בסלייס, נדרשה החברה להחזיר ללקוחותיה 2.1 מיליון שקל.

"מדובר בחריגה בגביית הוצאות ישירות, שהתרחשה בשל סיווג הוצאות אשר הועברו לקרנות המנהלות, שבגינה סלייס החזירה ללקוחותיה בהווה ובעבר 1.8 מיליון שקל בגין הוצאות ישירות אלו בתוספת 300 אלף שקל תשואה כדין", הסבירו בחברה.

חודשיים לאחר מכן שוב הסתבכה סלייס עם רשות שוק ההון, כשהאחרונה הטילה עליה עיצום כספי בסכום של 2 מיליון שקל, הפעם בגין אי מענה לפניות ציבור שהוגשו כנגדה. ברשות הסבירו כי בשל הליכי ביקורת של רשות שוק ההון נמצא כי החברה לא השיבה ל-34 פניות ציבור שהוגשו כנגדה ובכך הפרה את הוראות הרשות בנוגע לטיפול בפניות הציבור וכן לא פעלה כנדרש מול לקוחות החברה שנפגעו מפעולותיה.

בנוסף, הרשות מצאה ליקויים נוספים בהתנהלות החברה בכל הקשור לטיפול בפניות הציבור - סיווגים לא נכונים של פניות המשפיעים על דירוג החברה במדד השירות של רשות שוק ההון, עיכובים משמעותיים במענה לפניות ציבור נוספות.

במהלך הדיונים עם רשות שוק ההון טענו בסלייס, בין היתר, כי ההפרות נבעו מליקויים טכניים, חוסר ידע לגבי הוראות הרשות בנוגע לטיפול בפניות הציבור ועוד. לאחר בדיקה וקיום הליך שימוע לחברה, הרשות מצאה מקום להפחית באופן חלקי את סכום העיצום כיוון שבשלוש השנים הקודמות להפרה החברה לא הפרה את אותה הפרה ומתוך התחשבות באופן השפעת הטלת העיצום הכספי על המשך פעילות החברה.

תגובת סלייס: חברת הגמל סלייס הודיעה למספר קרנות גידור לא מפוקחות המספקות הלוואות לעמיתים, על הפסקה מיידית של העברות כספי העמיתים בקופות גמל בניהול אישי (IRA) אליהן. החברה פועלת בהנחיית ובשיתוף הרשות במטרה להגן על כספי העמיתים.

יודגש, כי לסלייס אין הסכמים עם סוכני ביטוח או עם משווקים פנסיוניים בכל הקשור לשיווק או לניוד כספים ל-IRA. היא אינה מתגמלת את הקרנות או את הסוכנים על ניהול כספים ב-IRA ואין לה כלל וכלל פעילות הלוואות. הכספים שמועברים ל-IRA אינם מנוהלים על ידה אלא על ידי העמיתים שבחרו להשקיע את כספיהם לפי מיטב שיקול דעתם או בייעוץ חיצוני.