לקוח מרצועת עזה יגרום לאוריין הפרשה של כ-5 מיליון שקל להפסדי אשראי

נפגעת נוספת מהמלחמה, לחברת השילוח של חן למדן קיים לקוח תושב רצועת עזה שהיקף חובו לחברה נאמד בכ-4.9 מיליון שקלים - ועקב המצב כנראה לא ישולם בקרוב • החברה מעדכנת כי ההפרשה הצפויה לא תשפיע על עמידתה באמות המידה הפיננסיות להן היא מחויבת כלפי הגורמים המממנים

חן למדן, מנכ''ל אוריין שילוח / צילום: אביב חופי
חן למדן, מנכ''ל אוריין שילוח / צילום: אביב חופי

חברת השילוח אוריין  הצטרפה השבוע לרשימת החברות הישראליות שמדווחות על השפעות שליליות של המלחמה על העסקים שלהן.

במקרה של אוריין, מדובר על חוב של לקוח מרצועת עזה שבגינו היא צפויה לרשום בדוחות הפרשה להפסדי אשראי. לפי הודעת החברה לבורסה, "בהמשך לאירועים הביטחוניים שהתרחשו בימים האחרונים במדינת ישראל וברצועת עזה ולהכרזת ממשלת ישראל על מצב מלחמה והמצב הביטחוני הקיים במדינת ישראל, מעדכנת החברה כי נכון למועד הדיווח לחברה ישנו לקוח תושב רצועת עזה שהיקף חובו לחברה נאמד בכ-4.9 מיליון שקלים. להערכת החברה נכון למועד דיווח זה, ובעיקר בשים לב לאירועים שהתרחשו במהלך הימים האחרונים בישראל וברצועת עזה, קיימת סבירות גבוהה כי בדוחותיה הכספיים של החברה, תרשום החברה הפרשה להפסדי אשראי בסך של כ-4.9 מיליון שקלים בגין החוב האמור".

אוריין הוסיפה כי לפי הערכות ראשוניות שלה, בהתאם לתוצאות פעילות החברה ברבעונים האחרונים, ההפרשה הצפויה לא תשפיע על עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות להן היא מחויבת כלפי הגורמים המממנים.

התחייבויות לבנקים

לחברה יש התחייבויות לבנקים שהעמידו לה הלוואות ומסגרות אשראי, לפיהן שיעור ההון העצמי שלה מסך המאזן יהיה מעל 17%, סכום ההון העצמי יהיה מעל 22.5 מיליון דולר ויחס החוב הפיננסי ל -EBITDA יהיה נמוך מ-6.5, ונכון לסיום המחצית הראשונה של השנה, הנתונים היו 40.5%, 90.1 מיליון דולר ו-4.06, בהתאמה.

אוריין נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של 302 מיליון שקל והיא נמצאת בשליטת מנכ"ל החברה חן למדן (53.5%). החברה עוסקת בתחום השילוח הבינלאומי ומספקת שירותים לוגיסטיים, כגון שירותי אחסנה, הובלה והפצה של טובין, שירותי בלדרות בינלאומית, העמדת מימון ללקוחות יבואנים ועוד.

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הכנסות החברה ב-133 מיליון דולר, ירידה של 31% לעומת התקופה המקבילה ב-2022, והרווח שלה התכווץ ב-73% ל-4.8 מיליון דולר. בין היתר השפיעו על תוצאות החברה - מחירי ההובלה הימית והאווירית, ירידה בהיקפי פעילות לקוחות הייבוא והייצוא, צמצום היקפי האשראי שניתנו ללקוחות ועליית שער הדולר, כשמנגד בתחום האחסנה נרשמה עלייה בזכות הצטרפות לקוחות חדשים ומרכז לוגיסטי חדש שהתאכלס. מתחילת השנה הנוכחית מציגה מניית אוריין  תשואה שלילית של כמעט 40%.