הכנסת אישרה: פיצוי של עד 1.2 מיליון שקל לעסקים שנפגעו מהמלחמה

המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ וכן שורת הקלות במתווה החל"ת • על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף שקל עד 400 מיליון שקל

עסקים סגורים בירושלים עקב המצב הביטחוני / צילום: הרצל זאדה
עסקים סגורים בירושלים עקב המצב הביטחוני / צילום: הרצל זאדה

מליאת הכנסת אישרה  את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ - עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק זה כקבוע בחוק - וכן שורת הקלות במתווה החל"ת.

ראיון | "זו תהיה טעות איומה": התא"ל במיל' שמזהיר מהיום שאחרי הניצחון בעזה 
"נגמר הסיפור של אונר"א והתמיכה בפליטים": מה אפשר ללמוד מהתוכנית שעיקרה את הנאציזם מגרמניה

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף שקל עד 400 מיליון שקל וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023. לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף 30+, תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ו/או דצמבר 2023.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12אלף שקל עד 300,000 שקל בשנה יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה המצורפת.

לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק: 1,750 שקל לעסקים עם מחזור של עד 49,800 שקל, 3,150 שקל לעסקים עם מחזור של עד 90 אלף שקל ו-4,200 שקל לעסקים עם מחזור של עד 107 אלף שקל.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300 אלף שקל עד 400 מיליון שקל בשנה יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של 7%-22% בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע מתווה שונה, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת.

 
כמו כן, לעסקים אלה נקבע מענק מינימום בגובה המענק לעסקים עם מחזור של עד 300 אלף שקל כמפורט בטבלה הקודמת.

הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף שקל עד 100 מיליון שקל יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף שקל. לעסקים עם מחזור של 100-300 מיליון שקל - תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון שקל. הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300-400 מיליון שקל יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון שקל.

90 יום להגשת התביעות

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח תוך 10 ימים. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דוחות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר - אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

כמו כן אושרו הקלות במתווה החל"ת: הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה; הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות; הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום; תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים; ביטול 5 ימי המתנה; ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל"ת בסך של 350 ש״ח
- הארכת חל״ת אוטומטית למפונים; מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם; ביטול ספירת ימי החל״ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה; מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים

הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11 - מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת.