תקועים בפרויקט התחדשות עירונית? מעכשיו תוכלו לבטל את ההסכם

מיום שישי הקרוב ניתן יהיה לבטל הסכם שהתבצע בין בעלי דירות ליזם, במידה והאחרון לא עמד בלוח הזמנים שנקבע בחוק • כל הפרטים

הריסת בניינים בתל-אביב / צילום: ינאי אלפסי
הריסת בניינים בתל-אביב / צילום: ינאי אלפסי

החל מיום שישי הקרוב, בעלי דירות שהתקשרו עם יזם בכל סוג של עסקת התחדשות עירונית, יוכלו לבטל את ההסכם במידה והיזם לא עמד בלוח הזמנים המינימלי שנקבע בחוק לקידום פרויקט, באופן שיאפשר להשתחרר מפרויקטים שלא מקודמים בלוחות זמנים סבירים. עם זאת, הפיצוי בביטול העסקה לא ידוע וייקבע בתקנות שיפורסמו על ידי שר המשפטים.

התסבוכת של חנן מור: בנק דיסקונט הודיע כי מתקיימת עילה לפירעון מיידי של החוב
הלמ"ס: ערב המלחמה אשקלון כיכבה במכירת דירות חדשות

לפי תיקון החקיקה, רוב של 50% ומעלה מקרב בעלי הדירות בבניין (כולל אלו שלא חתמו כלל על עסקה), רשאים להחליט על ביטול עסקאות שנחתמו בין בעלי דירות בבניין ליזם, וזאת במקרה בו היזם לא הצליח להשלים חתימת עסקאות עם רוב מסוים מבין בעלי הדירות בזמן סביר וגם במקרים בהם לא קידם את מימושו של הפרויקט. כך שהיזם לא קידם תכנית פינוי בינוי במוסד התכנון, או כאשר לא קידם הוצאת היתר בנייה לפרויקט, בלוח הזמנים שנקבע לכך בחוק.

משמעות התיקון היא כי בעל דירה שיבטל התקשרותו עם יזם בנסיבות האמורות, לאחר קבלת החלטת רוב בעלי הדירות באסיפה כללית ולאחר שנמסרה על כך הודעה ליזם, לא ייחשב כמי שמפר הסכם. עם זאת, היזם יהיה זכאי לקבל מאותו בעל דירה תשלום בסכום שיקבע שר המשפטים בתקנות כאמור.

ביטול עסקת פינוי בינוי אם היזם לא הגיע לרוב של 50% בתוך שנתיים

בהתאם לתיקון שנכנס לתוקף, בביטול עסקאות פינוי בינוי, ניתן לפעול לביטול עסקה אם היזם לא הגיע לרוב של 50% מבין בעלי הדירות תוך 24 חודשים ממועד חתימת עסקה ראשונה, או שלא הגיע לרוב של 60% בתוך 48 חודשים ממועד זה. בנוסף, רשאים בעלי הדירות לבטל את העסקה אם היזם לא הגיש תכנית פינוי בינוי למוסד תכנון בתוך 54 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה בבניין.

ביטול עסקת תמ"א 38 אם היזם לא הגיע לרוב של 50% בתוך שנה וחצי

ביטול עסקת תמ"א 38, ניתן לפעול לביטול עסקת תמ"א 38 כבר מחודש מאי 2023 וזאת במקרה שהיזם לא הגיע לרוב של 50% מקרב בעלי הדירות בתוך 18 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה בבניין, או לרוב של 67% בתוך 36 חודשים ממועד זה. בנוסף, רשאים בעלי הדירות לבטל את העסקה אם היזם לא הגיש בקשה להיתר למוסד התכנון המוסמך בתוך 42 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה.

ברשות להתחדשות עירונית השיבו לגלובס כי התקנות למחיר הפיצוי בביטול העסקה צפויות להתפרסם בקרוב ולא ישפיעו על האפשרות לבטל. "הצפי הוא שייקבע פיצוי מינימלי", נמסר.

כמו כן, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קוראת לבעלי הדירות הנמצאים בתהליכי התחדשות עירונית, ונקלעו למיזם שאיננו מתקדם לאורך שנים ומעוניינים לממש את אפשרות הביטול המוקנית להם בחוק, לפנות למינהלות העירוניות או לרשות הממשלתית עצמה לליווי ועזרה.

ביטול העסקאות הוא לאור תיקון חקיקת ההתחדשות העירונית בחוק ההסדרים מנובמבר 2021. התיקון בוצע בחוק המקרקעין עבור תמא 38 ותיקון חוק פינוי בינוי. בהוראת מעבר של 18 חודשים לתמ"א 38 שמאפשר ביטול מחודש מאי האחרון. בחוק פינוי בינוי הוראת המעבר הייתה למשך 24 חודשים והתחולה הנה משישי הקרוב כאמור.