רבעון טוב לאקרשטיין: למעט הפעילות בחו"ל, רשמה צמיחה בכל מגזרי הפעילות

ברבעון השלישי הכנסות אקרשטיין עלו בכ-19%, ובשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ההכנסות עלו בכ-35% • מתחילת השנה עלו כל מגזרי הפעילות שלה למעט התעשייה בחו"ל, וברבעון השלישי גם פעילות הנדל"ן לא רשמה עלייה • "מוקדם עדיין להעריך את ההשפעות העתידיות של המלחמה", אומרים בחברה

אהוד דנוך, מנכ''ל אקרשטיין / צילום: אסנת רום סטודיו
אהוד דנוך, מנכ''ל אקרשטיין / צילום: אסנת רום סטודיו

קבוצת קבוצת אקרשטיין , העוסקת בייצור ושיווק מוצרי בטון לענף הנדל"ן ובתחום הנדל"ן המניב, פרסמה את הדוחות לרבעון השלישי ועדכנה כי עד כה למלחמה לא הייתה השפעה מהותית על תוצאותיה.

החברה פועלת בארבעה מגזרי פעילות: מגזר התעשייה, מגזר ההנדסה, מגזר הנדל"ן המניב ותחום התעשייה בחו"ל. אקרשטיין מציינת בהקשר של המלחמה כי מגזר התעשייה לא נפגע מהמלחמה אך קיים עיכוב חלקי באספקת המוצרים לאתרי בנייה שסגורים או פועלים חלקית, ומוקדם להעריך את ההשפעות העתידיות של המלחמה על מגזר זה.

האקזיט שאחרי האקזיט: משפחת אקרשטיין מכרה מניות ב-50 מיליון שקל 
מנכ"ל חדש לקבוצת אקרשטיין: אהוד דנוך 

בנוגע למגזר ההנדסה נכתב שבעקבות המלחמה הופסקו העבודות בפרויקט למיגון גבול הצפון, וקווי הייצור לפרויקט הופנו להזמנות אחרות, בעיקר למגזר הביטחוני. במגזר הנדל"ן המניב יש לאקרשטיין נכס שנמצא באזור שעליו הוטלו ומוטלות מעת לעת הגבלות על ידי גורמי הביטחון, ולדבריה חלק מהשוכרים בנכס צמצמו את פעילותם. עד כה החברה לא נתקלה בקשיי גבייה אך היא מעריכה שייתכן שבעתיד תידרש למתן הקלות או הנחות לשוכרים.

ברבעון השלישי הכנסות אקרשטיין עלו ב-18.8% ל-271 מיליון שקל, ובשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ההכנסות עלו ב-34.8% ל-785 מיליון שקל. בחברה מציינים שמתחילת השנה עלו כל מגזרי הפעילות שלה למעט התעשייה בחו"ל, וברבעון השלישי גם פעילות הנדל"ן לא רשמה עלייה.

במגזר התעשייה בחו"ל הירידה בהכנסות מתחילת השנה הייתה בשיעור של 34.8% ל-45.7 מיליון שקל, ואקרשטיין עברה להפסד תפעולי מגזרי של 24.2 מיליון שקל, בשל ירידה בביקושים למוצריה והעלאות הריבית, ירידה משמעותית בהיקפי הבנייה למגורים והתקררות השוק בארה"ב. לעומת זאת, במגזר ההנדסה ההכנסות עלו מתחילת השנה ב-69.5% ל-426 מיליון שקל, והרווח התפעולי זינק מ-7.8 מיליון שקל ל-50.2 מיליון שקל, בשל גידול בהכנסות מפרויקטים בהם מרכיב הייצור של הקבוצה משמעותי יותר.

המייסדים מכרו מניות

בנוגע למגזר הנדל"ן המניב נכתב בדוחות שנכון לסוף ספטמבר, כ-1,284 מ"ר משרדים וכ-1,560 מ"ר שטחי מסחר מיועדים לשיווק. שיעור התפוסה המשוקלל של שטחי המשרדים עמד על 95.6%, לעומת 97.6% בסוף 2022, ובשטחי המסחר הוא עלה מ-41.3% ל-75.9%.

בסך-הכול הסתכם הרווח הנקי של אקרשטיין ברבעון השלישי ב-20.9 מיליון שקל, עלייה של 43.4% ביחס לרבעון המקביל, והרווח הנקי מתחילת 2023 הסתכם ב-61.4 מיליון שקל, עלייה של 85.9%. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה 44.3 מיליון שקל ברבעון השלישי ו-133 מיליון שקל מתחילת השנה.

תזרים המזומנים של אקרשטיין מפעילות שוטפת היה שלילי ברבעון בסך 14.8 מיליון שקל, לעומת חיובי בסך 27.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. השינוי נובע משינוי בסעיפי ההון החוזר ובעיקר ירידה ביתרת המקדמות מלקוחות. בסוף הרבעון יתרות המזומנים וההשקעות לזמן קצר היו כ-120 מיליון שקל.

אקרשטיין נסחרת בבורסה בשווי 1.3 מיליארד שקל אחרי עלייה של 14.6% במניה מתחילת השנה. לאחרונה מונה לתפקיד המנכ"ל בחברה אהוד דנוך, שהחליף את דורון סלע. אקרשטיין נשלטת על-ידי מספר בני משפחת המייסדים, ולפני חודשיים הם מכרו חלק מהמניות שלהם תמורת סכום מצטבר של 47.4 מיליון שקל, במחיר מניה זהה למחיר ההנפקה של הקבוצה ב-2021.