דוחות מקורות: "אספקת המים הרציפה לא שובשה בשל המלחמה"

חברת המים הלאומית מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2023 עם גידול בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אך עם קיטון ברווח הנקי • במקביל, בחברה מציינים את השפעות המלחמה ומדגישים כי אספקת המים הרציפה התקיימה כסדרה

עמית לנג, מנכ''ל מקורות / צילום: מקורות
עמית לנג, מנכ''ל מקורות / צילום: מקורות

חברת המים הלאומית מקורות פרסמה הבוקר (ד') את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2023, מהם עולה שהחברה רשמה רווח נקי של כ-57 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-283 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

דסק"ש: מקיימים משא-ומתן למכירת החזקות השליטה בקבוצת סלקום 
יותר מ-2 מיליארד שקל במניות: מסע הקניות של כלל ביטוח הגיע לאמות 

בחברה מסבירים כי הירידה ברווח הנקי מקורה במכירת מתקן ההתפלה של החברה ברבעון השלישי אשתקד, כך שבנטרול האירוע החד-פעמי החברה רשמה רווח נקי של כ-57 מיליון שקל לעומת כ-7 מיליון שקל בלבד בתקופה המקבילה ב-2022. הרווח הנקי התלת רבעוני הסתכם בכ-146 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-423 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בו כאמור נרשמה מכירת מתקן ההתפלה באשדוד.

סך ההכנסות לרבעון השלישי של 2023 הסתכמו בכ-1.8 מיליארד שקל, עלייה של כ-21% ביחס לסך ההכנסות ברבעון השלישי של 2022, בו רשמה החברה הכנסות בסך של כ-1.49 מיליארד. הגידול מיוחס בעיקרו לעלייה בהכנסות ממכירת מים בשיעור של כ-3.3%, כמו גם מעליית תעריפים ממוצעת בשיעור של כ-6.3%.

במקורות מדגישים: אספקת המים הרציפה לא שובשה בשל המלחמה

במקביל, במקורות התייחסו להשפעת מלחמת חרבות ברזל על החברה והדגישו כי "דירקטוריון החברה מבצע הערכות מצב באופן שוטף ופועל על מנת לאפשר רציפות תפקודית והמשכיות עסקית, וזאת בין היתר במטרה לשמור על אספקת מים רציפה. נכון למועד זה, לא חלו שיבושים באספקת המים הרציפה בשל המלחמה. כמו כן, לא חלה פגיעה מהותית בתזרים המזומנים של החברה".

מנכ"ל החברה עמית לנג מדגיש כי "מאז פרוץ המערכה מקורות פועלת מסביב לשעון במטרה לספק מים לכלל צרכי המשק ובכללם כוחות הביטחון, וצוותי החברה נשלחו לדרום ולצפון במטרה לשקם תשתיות מים שנפגעו בקרבות".

עוד עולה מהדוח כי עלות המכירות והעבודות גדלה מכ-1.15 מיליארד שקל לכ-1.26 מיליארד שקל ברבעון השלישי, שעיקרה רכישות מים בהתאם להוראות הרגולציה. הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 544 מיליון שקל בהשוואה לסך של כ-339 מיליון שקל , ואילו הרווח התפעולי הסתכם בכ-481 מיליון שקל, זאת בהשוואה לכ-282 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנה שעברה, עלייה של כ-71%.

ה-EBITDA בתקופת הדיווח עלה בכ-5% לכ-851 מיליון שקל, בהשוואה לכ-811 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המימון לסך של כ - 85 מיליון שקל, ירידה של כ-38% בהשוואה להוצאות מימון בהיקף של כ-137 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. באוקטובר 2023, אשררה חברות הדירוג מעלות S&P את דירוג החברה ilAAA/Stable.