למה זכאי משרת מילואים שעובד כעצמאי?

מהקדמת תשלום המילואים לתחילת החודש, דרך קבלת פיצוי של עד 40 אלף שקל ממשרד הביטחון ועד הטבות בדחיית הלוואות • אלה הזכויות של המשרתים העצמאים • שאלת היום, מדור חדש 

למה זכאי משרת מילואים שעובד כעצמאי / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
למה זכאי משרת מילואים שעובד כעצמאי / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

עצמאים רבים גויסו לשירות מילואים לתקופה ארוכה והותירו מאחוריהם עסקים, חלק בידי אחרים וחלק מושבתים. חודש וחצי לתוך המלחמה גלובס עושה סדר בדברים שצריך לדעת על זכויות העצמאים במילואים: מתי מקבלים תשלום, לאילו מענקים זכאי משרת המילואים ואיך יחושב התשלום לצורך קבלת פיצוי על ירידה בהכנסה? 

למה כדאי לשים לב בתלוש השכר בתקופת המילואים
באילו ענפים מומלץ להשקיע בעת משבר?
האם כדאי לדחות את החזרי המשכנתה?

העלאת הסכום המינימלי

בשל המלחמה הוקדמו התשלומים כך שהעצמאים יקבלו אותם בתחילת כל חודש, ולא בתום תקופת שירות המילואים כפי שהיה עד היום. בנוסף, הם לא יצטרכו להגיש תביעה לביטוח הלאומי.

סכום התגמול יקבע בהתאם למקדמות המדווחות למוסד לביטוח לאומי ע"י העצמאי. העצמאים מקבלים 125% מההכנסה (ברוטו) על ימי המילואים. את הסכום היומי מכפילים במספר ימי המילואים לפי טבלה מדורגת של הביטוח הלאומי.

הכנסת אישרה את העלאת הסכום המינימלי לתקופת המלחמה (כרגע עד סוף השנה עם אפשרות להאריך) מ־215 שקל ל־300 שקל ליום, ולחודש מ־6,455 ל־9,000 שקל. הפיצוי מוגבל בתקרה של 1,582 שקל ליום ו־47,465 שקל לחודש מילואים.

כמו כן, העצמאים זכאים לפיצוי על ירידת הכנסות במסגרת מתווה הפיצויים הכללי. לדברי עו"ד ליאת נויבירט, ראש תחום מע"מ במחלקת מסים במשרד גולדפרב גרוס זליגמן, עמדת רשות המסים כפי שהוצגה בפורומים מקצועיים שונים, היא שאת תקבולי העצמאים מביטוח לאומי בגין המילואים יש להוסיף להכנסות החודשיות. על בסיסם יתבצע חישוב שיעור הירידה במחזור העסק שיהווה את הבסיס לקביעת סכום הפיצוי.

מרשות המסים נמסר כי "תשלום בגין ימי מילואים המשולם לעצמאים הוא חלף הכנסה, ולכן נחשב כחלק מההכנסות לצורך חישוב פיצויי נזק עקיף. יודגש כי מענקי המילואים המיוחדים אינם נכללים בחישוב זה".

המענקים החדשים וקרן הסיוע

רו"ח שי פורת, מנהל תחום רגולציה בחברת הר־גל שכר מסביר כי בשל המלחמה ניתנים שני מענקים חדשים למשרתי צו 8. הראשון, מענק הוצאות אישיות בגובה 1,100 שקל למי ששירת שמונה ימים ומעלה. המענק ישולם ללא חיוב במס הכנסה וביטוח לאומי, כלומר הוא לא מהווה הכנסה חייבת. מי שהוציא סכומים גדולים של כסף על ציוד אישי נדרש לצרף חשבונית וחתימת מפקד בדרגת סא"ל ומעלה. פיצוי זה חריג ורק למקרים אשר ייבחנו באופן פרטני למול צורך ממשי, עד פיצוי מקסימלי עד 500 שקל.

עוד תתאפשר קבלת מענק משפחה בגובה 2,000 שקל, אשר נועד לכיסוי הוצאות הנובעות מהמצב המשפחתי. זאת בתנאי ששירת שמונה ימים ומעלה ויש לו ילד עד גיל 14 - ללא תלות במספר הילדים. המענק ישולם ללא חיוב במס וביטוח לאומי.

בנוסף לכך, לאחרונה הוקמה קרן סיוע ממשלתית של משרד הביטחון עבור חיילי מילואים שהכנסותיהם נפגעו. לאחר מיצוי הזכויות מול קרן הפיצוי של רשות המסים, משרתי המילואים יוכלו לפנות לקרן החדשה. הפיצוי המקסימלי יהיה עד 40 אלף שקל. בקשה לפיצוי גבוה יותר תעלה לוועדת חריגים. רו"ח פורת מציין כי נדרש להעביר את הדיווחים החודשים למע"מ על מנת שיוכלו להגיש את תביעת הסיוע הנוספת.

תגמולים עבור שירות ארוך

לפי חוק המילואים, חייל מילואים זכאי, בנוסף לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי, לתשלום נוסף מצה"ל בהתאם לימים שביצע. התשלום מבוצע אחת לשנה ב־1 למאי, והמטרה היא לתגמל את חיילי המילואים המבצעים שירות מילואים פעיל וארוך. התשלום מבוצע לפי מדרגות בהתאם למשך ימי המילואים וללא הפחתת מסים. כך למשל, מי שיבצע יותר מ־37 ימי מילואים יקבל 5,640 שקל. בנוסף, יינתן מענק של 133 שקל עבור כל יום שירות החל מהיום ה־32 ועד ליום ה־60.

דחיית תשלומים

חשוב גם לדעת שלמשרתי המילואים יש זכות, על פי חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), לדחות תשלומים במשך 60 ימים או עד ל־31 בדצמבר, המוקדם מביניהם. מדובר בתשלומים ממגוון סוגים: ארנונה, מים, שכירות, הלוואות ומשכנתה וכן כל תשלום לפי חוזה או פסק דין. גם רשות המסים העניקה דחייה אוטומטית למשרתי המילואים בתקופת המלחמה. לקוחות שלא עודכנה זכאותם באזור האישי - יכולים לפנות לרשות המסים דרך המערכת לפניות הציבור על מנת לעדכן בדבר זכאותם.

גילוי מלא: שאלת היום הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי

אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול־דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם