דיפלומט רושמת עלייה בהכנסות ומזהירה מעליות מחירים נוספות

בדוחות מציינת דיפלומט כי בעקבות השפעות יוקר המחיה והאינפלציה בעולם עלו מחירי המוצרים אותם היא מייבאת • בשנה האחרונה דיווחה החברה על מספר העלאות מחיר, והיא הודיעה על עליית מחירים נוספת שתוכננה ל"אחרי החגים", אך בוטלה בעקבות המלחמה

מוצרים המיובאים על-ידי חברת דיפלומט
מוצרים המיובאים על-ידי חברת דיפלומט

ענקית יבוא מוצרי הצריכה דיפלומט  פרסמה הערב (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של השנה וציינה כי היא צופה העלאות מחירים במהלך 2024. זאת לאחר מספר העלאות מחיר שעליהן כבר דיווחה בשנה האחרונה.

חברות לא יכולות לבקש חמלה מצרכנים בחו"ל בזמן המלחמה
לסובב את גלגלי המשק: הפתרונות של מנהלי השיווק לפעילות בזמן מלחמה

בדוחות מציינת החברה כי בעקבות השפעות יוקר המחיה והאינפלציה בעולם עלו מחירי המוצרים אותם היא מייבאת, מה שהוביל להעלאות מחירים בשנה האחרונה. עוד נכתב בדוחות כי לאור עליית המחירים של ספקיה, התייקרויות התשומות ודחיית ההתייקרויות בעקבות המלחמה - הרווחיות הגולמית שלה נשחקה. לאור הכוונה של חלק מספקיה להמשיך להעלות מחירים ובעקבות היחלשות השקל מול האירו והדולר היא צופה כי תיאלץ להעלות מחירים.

נזכיר כי בחודש ספטמבר הודיעה החברה על העלאת מחיר בחלק ממוצריה לאחר החגים - התייקרות שביטלה בעקבות המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר. ביוני הודיעה על התייקרות של חלק ממוצרי הקפה, העוגיות והטונה אותם היא מפיצה ומשווקת, בשיעור ממוצע של 6.1%. מחירי מוצרי הטונה עודכנו בשיעור שלא יעלה על 4%. כחודש לפני כן הודיעה על העלאת מחירים בשיעור של עד 25% במותגי היינץ, פרינגלס, מילקה, אוראו וריין דיז'ון.

גם המלחמה הנוכחית מצויינת בדוחות והעובדה כי הימשכותה עשויה "לגרור השלכות נרחבות על תחומים ענפיים רבים", אולם אין לה השפעה מהותית על החברה.

צמיחה בהכנסות הן בישראל והן בחו"ל

ההכנסות של דיפלומט ברבעון השלישי צמחו לכ-864 מיליון שקל, בהשוואה לכ-758 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה צמיחה בהכנסותיה הן בישראל והן בפעילותה בחו"ל. בישראל, הסתכמו ההכנסות בכ-494 מיליון שקל בהשוואה לכ-452 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מאיחוד לראשונה של החברות שנרכשו - נווה פארמה, ביגדם ודורות שתרמו כ-35 מיליון שקל להכנסות, ומצמיחה אורגנית בסך של כ-7 מיליון שקל.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על כ-36 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023 עמד על כ-4.2% מההכנסות, בהשוואה לכ-4.8% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווחיות, לדברי החברה, נבע מעלייה בסך הוצאות התפעול כתוצאה מאיחוד לראשונה של החברות הנרכשות, ומהתייקרויות שונות, בעיקר בהוצאות שכר עובדים, הוצאות פרסום ובהוצאות האחסנה בשל גידול במלאי.

הרווח הנקי ירד והסתכם בכ-21.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-26.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. את הירידה מסבירים בעובדה שלמרות הגידול בהיקפי הפעילות נרשם גידול בהוצאות תפעול בהוצאות המימון, נטו, כתוצאה מגידול בחוב הפיננסי של החברה לצד העלייה בשיעורי הריבית וכן בשל הפרשי שער.

דיפלומט משווקת למעלה מ-100 מותגים בינלאומיים, בינם מותגי פרוקטר אנד גמבל כמו פמפרס, אריאל, ג'ילט, פיירי, פנטן ואולווייז, טונה סטארקיסט, מונדליז (שוקולד מילקה, אוראו וטובלרון), תחליפי הבשר מהצומח של ביונד מיט, מותגי היינץ, קיקו מן ,לוטוס, קלוגס, רדבול, פסטה רומו, ו-וולה.