אחרי עשור בחברה: ירון בלום יחליף את נעם וימן וימונה למנכ"ל דיפלומט

אחרי 12 שנים כמנכ"ל, נעם וימן ימונה לתפקיד יו"ר דיפלומט, ולנעליו ייכנס ירון בלום • לפי דיווח החברה, המהלך לא ישפיע על עלויות השכר של וימן ובלום • בדוחות שפרסמה דיפלומט לאחרונה נכתב כי היא צופה העלאות מחירים במהלך 2024

נעם וימן, מנכ''ל דיפלומט / צילום: קרן בן ציון גפני
נעם וימן, מנכ''ל דיפלומט / צילום: קרן בן ציון גפני

שינויים בהנהלת יבואנית מוצרי הצריכה דיפלומט : נעם וימן, מנכ"ל החברה, ימונה ליו"ר במקומו של ג'פרי מנדל, שביקש לעזוב את תפקידו ולכהן כדירקטור בלבד. לתפקיד המנכ"ל ימונה ירון בלום, שכיהן כמשנה לוימן וכמנהל תפעול. 

דיפלומט רושמת עלייה בהכנסות ומזהירה מעליות מחירים נוספות 

לפי דיווח החברה, המהלך לא ישפיע על עלויות השכר של וימן ובלום. עלות שכרו של וימן עומדת על 1.65 מיליון שקל בשנה, בנוסף למענק שנתי בסך 1.8 מיליון שקל. עלות שכרו של בלום עומדת על 1.3 מיליון שקל לשנה, בנוסף למענק שנתי של עד סך תשע משכורות.

וימן נמצא בדיפלומט מאז 1980 ומכהן כמנכ"ל הקבוצה מאז 2011. בלום מכהן בתפקידים ניהוליים בדיפלומט זה כעשור, וקודם לכן כיהן בתפקידים שונים במשך שמונה שנים בפרוקטר אנד גמבל, שדיפלומט היא היבואנית שלה בישראל.

דיפלומט משווקת בארץ יותר מ־100 מותגים בינלאומיים, ביניהם כאמור מותגי פרוקטר אנד גמבל כמו פמפרס, אריאל, ג'ילט, פיירי, פנטן ואולווייז. מותגים נוספים הם טונה סטארקיסט, מונדליז (שוקולד מילקה, אוראו וטובלרון), מותגי היינץ, קיקו מן, לוטוס, קלוגס, רדבול, וולה ותחליפי הבשר מהצומח של ביונד מיט.

בשנה האחרונה דיווחה דיפלומט על מספר העלאות מחיר. עליית מחירים נוספת תוכננה ל"אחרי החגים", אך בוטלה בעקבות המלחמה. עם זאת, בדוחות החברה לרבעון השלישי, שפורסמו בשבוע עבר, צוין כי בעקבות השפעות יוקר המחיה והאינפלציה בעולם עלו מחירי המוצרים אותם היא מייבאת, ולכן היא צופה העלאות מחירים במהלך 2024.

ירידה ברווח הרבעוני

מדוחות דיפלומט לרבעון השלישי עולה כי החברה רשמה צמיחה בהכנסותיה, הן בישראל והן בפעילותה בחו"ל. ההכנסות עמדו על כ־864 מיליון שקל, בהשוואה לכ־758 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בישראל הסתכמו ההכנסות בכ־494 מיליון שקל, בהשוואה לכ־452 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מאיחוד של החברות שנרכשו - נווה פארמה, ביגדם ודורות, שתרמו כ־35 מיליון שקל להכנסות; ומצמיחה אורגנית בסך של כ־7 מיליון שקל.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על כ־36 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023 עמד על כ־4.2% מההכנסות, בהשוואה לכ־4.8% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווחיות, לפי החברה, נבע מעלייה בסך הוצאות התפעול כתוצאה מאיחוד החברות הנרכשות ומהתייקרויות שונות, בעיקר בהוצאות שכר עובדים, הוצאות פרסום ובהוצאות האחסנה בשל גידול במלאי.

הרווח הנקי ירד והסתכם בכ־21.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ־26.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. את הירידה מסבירים ביבואנית בעובדה שלמרות הגידול בהיקפי הפעילות נרשם גידול בהוצאות תפעול בהוצאות המימון נטו, כתוצאה מגידול בחוב הפיננסי של החברה, לצד העלייה בשיעורי הריבית וכן בשל הפרשי שער.