5,000 יח"ד בקריית אתא נרשמו כשיווקים מוצלחים של רמ"י - אך נכשלו

סגירת המכרזים הרשמית נדחתה אל מעבר לסוף השנה בשל הליכים משפטיים, אך ברמ"י הניחו שישווקו בהצלחה וכך הגיע היקף העסקאות המוצלחות לכ־60 אלף • אלא שבפועל שווקו בקריית אתא בהצלחה רק 306 יחידות דיור

צפון קריית אתא. המכרזים פורסמו מחדש, ללא חוברת / הדמיה: רמ''י
צפון קריית אתא. המכרזים פורסמו מחדש, ללא חוברת / הדמיה: רמ''י

ברמ"י "סמכו" על הצלחתם של ארבעה מכרזים גדולים בקריית אתא, עבור 5,008 יחידות דיור, וכללו אותם בנתוני השיווקים המוצלחים של הרשות ל־2023 - אך כשנפתחו המעטפות השבוע התברר: המכרזים נכשלו כמעט לחלוטין.

פנטהאוז ברחובות או דירת גן בירושלים: מה אפשר לקנות בשוק הדיור ב-5 ו-8 מיליון שקל
55 דירות חדשות בר"ג הושכרו למפוני העוטף; אז מדוע יש מרוויחים ומפסידים בסיפור?ניתוח| לקח מר: זו הייתה התקווה הגדולה של שוק הנדל"ן. ואז הגיעו התוצאות

סותרים סיכומים קודמים

מדובר בארבעה מכרזים בשטחי שתי תוכניות חדשות שמובילה הוותמ"ל בקריית אתא, בדרומה ובצפונה.

לקראת סוף השנה פרסמה רמ"י את ארבעת המכרזים - מה שהוביל את המועצה האזורית זבולון, הגובלת בעיר קריית אתא, להגיש שתי עתירות למחוזי בחיפה נגד פרסום המכרזים, בטענה כי חלק מהם סותרים סיכומים קודמים שסוכמו עם המועצה, או פורסמו בטרם בוצעו תיקונים שעליהם הורה העליון.

המחוזי הוציא צו ארעי אשר מאפשר להמשיך בשיווק ארבעת המכרזים, אבל אוסר על פתיחת תיבת ההצעות ועל קידומו מעבר לשלב השלמת הגשת ההצעות, עד למתן החלטה אחרת. המשמעות בפועל: אף שהמכרזים נסגרו ביום האחרון של 2023, לא ניתן היה לדעת מה הן תוצאותיהם.

באותם ימים עמלה רמ"י על דוח סיכום השיווקים במכרזי המדינה לאורך 2023. התוצאות היו לא רעות: 93,456 יח"ד ששווקו לאורך השנה, ועסקאות (שיווקים מוצלחים) בהיקף של כ־60,117 יח"ד. אלא שהדוח כלל כוכבית: "נתוני העסקאות בפועל מביאים בחשבון גם מכרזים שנסגרו עם 5,000 יח"ד בקריית אתא, ומעוכבות בשל צו בית משפט".

דיון בצו הארעי נקבע ל־15 בינואר, ואכן התקיים. בסיומו ניתן אישור לפתיחת המעטפות ולבדיקת ההצעות שהוגשו, והתוצאה - עגומה: מתוך 5,008 יח"ד, שווקו בהצלחה רק 306 דירות במתחם הצפוני. הזוכות הן החברות יהב ש. אחזקות 2016 ואחים בוסקילה.

שיעור הצלחה של 30%

המשמעות היא שנתוני רמ"י שפורסמו לסיכום 2023 היו לא מדויקים. מספר יחידות הדיור ששווקו בהצלחה ב־2023 לא היה 60,117 יח"ד כפי שפורסם בדוח השנתי, אלא 55,109 יח"ד - רחוק יחסית מהיעד הממשלתי, שעמד על 61 אלף יח"ד.

נציין כי ב"בליץ" השיווקים של רמ"י בסוף השנה - לאחר כחודשיים שבהם לא נסגרו כלל מכרזים על קרקעות מדינה - הגיעה הרשות ל־40% אחוזי הצלחה, ואם מצרפים לכך גם את מכרזי קריית אתא שנסגרו ביום האחרון של 2023, שיעור ההצלחה נמוך עוד יותר, ועומד על כ־30% בלבד - מתוך היקף של 17,519 יחידות דיור.

מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "אנו נוטים להניח כי הכישלון במכרזים התרחש בשל ההליך המשפטי שננקט על ידי המועצה האזורית זבולון. מאחר שהגענו להבנות עם המועצה, לאחר סגירת המכרזים, הם יפורסמו פעם נוספת".

מבדיקת גלובס עולה כי ארבעת המכרזים אכן פורסמו, אך טרם פורסמה חוברת המכרז עבורם.