עכשיו נזכרתם? רשות ני"ע דורשת מחנן מור לתקן דוחות כספיים שלא כללו "סימני אזהרה"

כחודשיים לאחר שחברת הנדל"ן נכשלה מלעמוד בהתחייבויותיה ופנתה להליך עיכוב הליכים, ברשות מפרסמים שורה של טענות בנוגע לליקויים בדוחות הכספיים שפרסמה

חנן מור / צילום: אייל טואג
חנן מור / צילום: אייל טואג

חודשיים לאחר שחנן מור  כשלה מלעמוד בהתחייבויותיה ופנתה להליך של עיכוב הליכים בחסות ביהמ"ש, מעלה סגל רשות ניירות ערך סדרה ארוכה של טענות בנוגע לליקויים שמצא בדוחות הכספיים שפרסמה חברת הנדל"ן.

ברשות טוענים לליקויים שונים, ובהם, בין היתר, אי פרסום "סימני אזהרה" על ידי הדירקטוריון בעקבות תזרים מזומנים שלילי, טעויות במידע שפורסם אודות הלוואה שלקחה החברה מחברת הביטוח הראל לצורך הקמת פרויקט ברמת גן, חוסר בגילוי נאות לגבי הלוואות שונות אחרות וולשה בבקרה הפנימית של הקבוצה. חנן מור  נדרשה לפרסם את המכתב המדובר, ולפעול לתקן את הליקויים בדוחות כספיים לשנת 2022 ולשלושת הרבעונים הראשונים של 2023.

הסדר החוב המתגבש בחנן מור נחשף: גיוס עשרות מיליוני שקלים, שמירה על הקניונים ובניית הדירות 
● "השינוי הציל את התשואות": הבורסה בתל אביב הרוויחה בגדול מרפורמת האג"ח המיועדות 

עקב החששות בשוק ממצבה של חנן מור, שנטלה חובות עצומים של כ-3 מיליארד שקל, קרסו אשתקד מחירי המניות ואג"ח החברה, אך דוחותיה הכספיים של החברה לא שיקפו  את הקשיים שהלכו ונערמו. כך שרבים מהנושים והמשקיעים שלה הופתעו בסוף השנה שעברה מחומרת הקשיים שנתגלו בהליכים השונים שנפתחו נגדה ע"י חלק מהנושים. בהליכים אלה נחשפה אי יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויות הענק  שנטלה, בעיקר מהמערכת הבנקאית.


הרשות: קיימים פערים מהותיים 

המכתב של סגל רשות ניירות ערך, מלמד על סדרה ארוכה של שיחות עם ההנהלה החדשה של החברה שמונתה בחסות ביהמ"ש, ובראשה - מנהל העסקי הראשי דודו זבידה.

מהמכתב עולה תיאור של חלופת מכתבים, שיחות והוא מסתיים בדרישות כאמור לעדכון הדוחות. לפי הנטען על ידי הרשות, במשך תקופה ארוכה, בדוחות הכספיים של בין הרבעון השני בשנת 2021 ועד לרבעון השני אשתקד, לא נתן הדירקטוריון גילוי על "סימני אזהרה" בהסבריו לדוחות הכספיים. מדובר באינדיקציות למצבה "האמיתי" של החברה במובן הפיננסי, שהדירקטוריון שלה אמור לתאר. לפי כללי החשבונאות על חברה לתאר את "סימני האזהרה" כשהיא רושמת תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת לצד גירעון בהון החוזר, כפי שהיה בחנן מור.

ליקוי אחר שנמצא נוגע להלוואה שניטלה כאמור מחברת הביטוח הראל. ברשות טוענים כי הלוואות שנטלה חנן מור מחברת הביטוח הראל להקמת פרויקט "דירה להשכיר", במכרז שזכתה בו ברמת גן - סמוך לביה"ח תל השומר, הוצגו בצורה לא נכונה. מועד הפירעון כך הוצג, לפי הרשות, לשנת 2045, "חרף העובדה שבפועל מועד הפירעון החוזי של הלוואת הראל נקבע לחודש מאי 2023". סגל הרשות אף לא מקבל את עמדת חנן מור שאינה נדרשת לצרף את הדוחות הכספיים של חברת הפרויקט, לפי טענת חנן מור, "בשל היותם חסרי משמעות ביחס לדוחות החברה".

סגל הרשות טוען כי היה על חנן מור לצרף את דוחות חברת הפרויקט המדובר, חברת ק.מ מדף 3, משום שהם מורכבים מנכס נדל"ן להשקעה שנמדד לפי שוויו ההוגן שהשתנה מהותית בתקופת הדוח. כמו כן, התגלה כי יש בגין הפרויקט הלוואה לזמן קצר אשר הוצגה כהלוואה לזמן ארוך. ושבהתאם לדרישת פירעון אותה הלוואה, תיתכן גם השפעה "בצורה משמעותית על פעילות הכלולה (חברת הפרויקט ברמת גן) ומצבה הפיננסי וכתוצאה מכך גם על פעילות החברה".

המכתב של הרשות טוען לכאורה כי קיימים גם "פערים מהותיים בין המידע שניתן במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2022 בנוגע לתנאי הלוואות שנטלה החברה (לרבות חברות בשליטתה) נכון לאותו העמוד". חלק מאותם פערים נובע "מטעויות בדוח התקופתי, וחלק נוסף מנובע משינויים שחלו בתנאי ההלוואות לאחר מועד פירסום הדוח התקופתי".

עמדת סגל רשות ניירות ערך היא שמכלול הטעויות שהתגלו על ידיו בדוחות שפרסמה חנן מור, "מצביעים על חולשה מהותית בבקרה הפנימית של החברה על הגילוי בדוחותיה". החברה נדרשה לכן לפעול לפרסום דיווח מיידי על הליקויים ולתקן את הדוחות.

נזכיר כי רק בדוחות הכספיים שפרסמה בתחילת ינואר האחרון "נזכרה" חנן מור לדווח על הפסד עצום של 421 מיליון שקל שנרשם ברבעון השלישי של 2023, עיקרו בגין ירידת ערך של מלאי מבנים וקרקעות שבבעלותה. רואי החשבון של חנן מור הצמידו הערת "עסק חי" לדוחות ופירטו בנוסף להפסד גם תזרים שלילי של 126 מיליון שקל מפעילותה השוטפת.