מצוקה באשראי החוץ-בנקאי? שכר בעלות של 10 מיליון שקל למנכ"ל חברת מימון נדל"ן

מאור דואק ממניף פיננסים הפך לאחר משיאני התגמול בת"א עם עלות שכר מצטברת של יותר מ-50 מיליון שקל בארבע שנים • מניף עצמה הגדילה את רווחיה אשתקד למרות עלייה בהפרשות להפסדי אשראי

מאור דואק, מנכ''ל מניף שירותים פיננסיים / צילום: מניף שירותים פיננסיים
מאור דואק, מנכ''ל מניף שירותים פיננסיים / צילום: מניף שירותים פיננסיים

הצרות שפקדו את ענף האשראי החוץ-בנקאי בעקבות עליית הריבית והמלחמה, פסחו על חברת מניף  שירותים פיננסיים שבשליטת מבטח שמיר של מאיר שמיר. החברה פועלת בתחום האשראי החוץ-בנקאי בענף הנדל"ן והיא מציגה תוצאות כספיות חזקות בסיכום השנה שעברה, שנבעו בין היתר מכך שהצמידה את מרבית תיק האשראי שלה לריבית הפריים. מנכ"ל החברה, מאור דואק, נהנה מהתוצאות החזקות ולקח הביתה שכר בעלות של כ-10 מיליון שקל. 

קרן פימי במגעים לרכישת השליטה בחברת ביו-לאב לפי שווי של כ-290 מיליון שקל
מנכ"ל הבורסה: "ישראל עשויה להפוך ממדינה עשירה לענייה תוך עשור"

הכנסות מניף זינקו ב-80% בסיכום השנה שעברה ל-332 מיליון שקל בעקבות גידול בתיק האשראי של לקוחות החברה, וכן כתוצאה מעלייה בשיעור ריבית הפריים אשר אליה מוצמדות 98% מההלוואות בתיק האשראי של החברה. החברה רשמה הפסדי אשראי בגובה של כ-8.5 מיליון שקל בסיכום 2023, למול "רווחים" בסעיף זה של 5.4 מיליון שקל בשנת 2022. בשנה שחלפה נרשמו הפרשות ספציפיות של 4.6 מיליון שקל בגין שלושה פרויקטים בפיגור ושני פרויקטים שנקלעו לקשיים. 

הוצאות המימון של מניף זינקו כמעט פי 3 מ-47.7 מיליון שקל ב-2022 ל-143 מיליון שקל בסיכום השנה שחלפה. זאת משום שהחברה נטלה אשראי מתאגידים בנקאיים לצורכי הפעילות השוטפת שלה. בשורה התחתונה זינק הרווח הנקי ב-33% והסתכם ב-124 מיליון שקל בסיכום השנה שחלפה. 

מענק של 6.6 מיליון שקל

כאמור עלות שכר המנכ"ל  דואק הסתכמה ב-10 מיליון שקל בסיכום 2023. זו הורכבה משכר בסיס של 1.5 מיליון שקל, תשלום מבוסס מניות בגובה של 1.9 מיליון שקל, ומענק של 6.6 מיליון שקל. 

מניף פיננסים הונפקה בבורסה לקראת סוף דצמבר 2020 והדוחות הכספיים של אותה שנה לימדו כי עלות שכרו עמדה אז על בכ-29 מיליון שקל, עיקרה (23.3 מיליון שקל) בתשלום מבוסס מניות. בשנים 2021 ו-2022 הסתכמה עלות שכרו בכ-10 מיליון שקל מדי שנה. כך שתנאי העסקתו בארבעת השנים האחרונות הסתכמו בעלות כוללת של כמעט 54 מיליון שקל, כאשר החלק הארי כאמור נוגע לתגמול שניתן בגין תשלומים מבוססי מניות. דואק מחזיק כיום בכ-3.5% ממניות מניף.