הדיבידנד הענק שתחלק עזריאלי וחברת הגמל שהנכסים שלה זינקו ב-33%

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • והפעם: עזריאלי מסכמת את השנה עם רווח של 2.2 מיליארד שקל ודיבידנד בהיקף של מיליארד, ההפרשות להפסדי אשראי פגעו ברווח של בנק ירושלים, הרווח הנקי של מור זינק פי 5, וגם אנרג'יאן ותמר פטרוליום מסיימות את השנה עם עלייה ברווחים • מדור חדש

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים
11:14
עזריאלי תחלק דיבידנד של מיליארד שקל
קבוצת הנדל"ן המניב דיווחה על זינוק של כ-24% ברווח הנקי בשנת 2023 ל-2.2 מיליארד שקל. מכירת ההחזקות בחברת קומפאס הוביל לרווח חשבונאי של 900 מיליון שקל

קבוצת הנדל"ן המניב עזריאלי סיכמה את שנת 2023 עם עלייה בהכנסות וברווח. הקבוצה, המחזיקה בקניונים, בתי דיור מוגן, משרדים ועוד, דיווחה על הכנסות של 5.1 מיליארד שקל, גידול של 16.1% לעומת 2022. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות היה 2.2 מיליארד שקל, עלייה של 23.8%. במהלך השנה נרשמו רווחי שערוך של 912 מיליון שקל, שנבעו בעיקר ממגזר הדאטה סנטרס בו עזריאלי פועלת, וכן ממגזר המשרדים בישראל. ה-NOI (הכנסה תפעולית נטו מהשכרה) צמחה ב-8% ל-2.1 מיליארד שקל, והיה צומח ב-10% בנטרול הוצאה חד-פעמית על הקלות שהוענקו לשוכרים ברבעון הרביעי בשל המלחמה.

בתחום הדאטה סנטרס, עזריאלי השלימה במהלך 2023 את מכירת החזקותיה בחברת קומפאס, מה שהוביל לתזרים נטו (אחרי הפרשה למס והוצאות עסקה) של 2.7 מיליארד שקל, ורווח חשבונאי של 900 מיליון שקל. בעקבות השלמת העסקה הגדילה הקבוצה את הדיבידנד המתוכנן ותחלק כ-1 מיליארד שקל (8.25 שקל למניה) בחודש מאי. בסוף השנה היו לקבוצה מזומנים, פיקדונות והשקעות בסך 4.9 מיליארד שקל. ויחס חוב נטו למאזן של 33%.

לאחרונה דווח בבלומברג שהקבוצה בוחנת אפשרות להנפיק את פעילות הדאטה סנטרס שלה, לפי שווי שעשוי להגיע עד 12 מיליארד שקל. מדובר בפעילות חברת גרין מאונטיין (GM) הנורבגית שאותה עזריאלי רכשה ב-2021 תמורת 2.8 מיליארד שקל. בדוחות נכתב שעזריאלי שואפת להרחיב את פעילותה בתחום ובוחנת אפשרויות שונות לשיתופי פעולה עם משקיעים נוספים ואלטרנטיבות שונות למימון פעילותה בתחום הדאטה סנטרס, בהתאם לקצב הגידול של פעילות זו. כפי שכבר דווח, GM במו"מ עם חברת טכנולוגיה בינלאומית להתקשרות בהסכם למתן שירותי דאטה סנטרס, ואם המו"מ יושלם בהצלחה לעסקה תהיה השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות.

באשר להשפעת המלחמה נכתב בדוחות כי ההשפעה על מגזר מרכזי המסחר והקניונים הובילה להנחה של 30% בדמי השכירות שנתנה עזריאלי לשוכרים באוקטובר, ו-15% בנובמבר, בכפוף לתנאים ובהם ירידה בפידיון עסקי השוכר בשיעור מסוים. סך ההקלות הסתכם ב-35 מיליון שקל. תחום המשרדים בישראל לא הושפע מהותית, ובתחום הייזום החברה מעריכה שייתכנו עיכובים בחלק מהפרויקטים. עזריאלי תרמה 11 מיליון שקל בכסף ושווה-כסף לסיוע אזרחי מתחילת המלחמה.

מנכ"ל עזריאלי אייל חנקין קיבל ב-2023 תגמולים בעלות של 8.55 מיליון שקל. בעלת השליטה היו"ר דנה עזריאלי קיבלה תגמולים בעלות 7.6 מיליון שקל, ועוד שלושה בכירים קיבלו תגמולים בעלות של 3.4-5.5 מיליון שקל כל אחד.

דנה עזריאלי מסרה כי "שנת 2023 הייתה שנה מאתגרת עבור החברה הישראלית, עוד טרם שפרצה מלחמת חרבות ברזל. חרף זאת, אנו מסיימים את השנה עם המשך צמיחה בכל הפרמטרים, ורואים בכך עדות מוחשית לעוצמתה ולמעמדה המוביל של הקבוצה. דווקא בעת הזו, אנו מקפידים לשמור על שגרה ככל הניתן, ולשמר את האיתנות הכלכלית, העסקית והחברתית של הקבוצה מתוך אמונה עמוקה בכלכלה ובחברה הישראלית ובהסתכלות קדימה לפיתוח עתידי של תחומי פעילות הקבוצה". 

שירי חביב ולדהורן

11:12
הרווח הנקי של חברת הגמל והפנסיה מור זינק פי 5
הזינוק ברווח מיוחס לכף שהיקף הנכסים שמנהלת מור עלה ב-33% בשנה שעברה

חברת הגמל והפנסיה של מור רשמה בשנת 2023 רווח נקי של 39.5 מיליון שקל, זינוק של פי חמישה לעומת כ-7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2023 עמד על כ-15.2 מיליון שקל, ביחס לכ-1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגדול הינו כתוצאה מהכנסות החברה בשנת 2023 שעמדו על כ-445 מיליון שקל, צמיחה של כ-61%. זאת כתוצאה מזינוק של 33% בהיקף הנכסים שמנהלת החברה ועמדו בסוף השנה שעברה על כמעט 70 מיליארד שקל. במהלך החודשיים וחצי שעברו מתחילת השנה, ולאור התוצאות הטובות שהשיג שוק הגמל והפנסיה, צמח היקף הנכסים המנוהלים על ידי מור גמל ופנסיה ב-2.5 מיליארד שקל נוספים. מתוך סכום זה, היקף הנכסים בתחום קרנות הפנסיה, שהחלו את פעילותן במאי 2022, הוא כחמישה מיליארד שקל.

מור גמל ופנסיה מעריכה כי בשנת 2024 צפויה צמיחה של לפחות 50% בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה, וכי היא סיימה את שלב השקעות ההקמה המהותיות במגזר הפנסיה. להערכת החברה, הדבר עשוי לתרום להמשך ייעול ההוצאות ויתבטא בתרומה של כשלושה עד חמישה מיליון שקלים ברווח לפני מס בשנה הקרובה.

החברה פרסמה תחזית רווח שנתית לשנת 2024, לפיה הרווח הכולל לפני מס צפוי לעמוד בשנת 2024 על כ-63 עד 70 מיליון שקל (לעומת רווח לפני מס של 59 מיליון שקל בשנת 2023).

רועי ויינברגר

13:35
בגלל ההפרשות להפסדי אשראי: הרווח של בנק ירושלים קטן ב-17%
הרווח של הבנק עמד על 134.5 מיליון שקל בשנת 2023. יתרת פיקדונות הציבור עלתה בשיעור של 15.5%

בנק ירושלים פרסם היום (ה') את הדוחות הכספיים לשנת 2023 בהם הוא מציג רווח של 134.5 מיליון שקל. מדובר על קיטון של כ-17% לעומת שנת 2022 בעיקר בשל ההגדלה להפרשות האשראי עקב המלחמה בסך 35.7 מיליון קל, שהביאו את סך ההפרשות להפסדי אשראי (למקרה שהלווים לא יעמדו בהתחייבויות) לסך של 133 מיליון שקל. זאת לעומת הוצאות להפסדי אשראי של 78 מיליון שקל בשנת 2022.

הבנק הציג צמיחה של 7.2% בתיק האשראי, ובפרט במיקוד אשראי לדיור ומימון נדל"ן, תוך שימת לב להתפתחויות המקרו-כלכליות ואיזון בין מרכיבי תשואה וסיכון. תיק האשראי של הבנק הסתכם בסוף שנת 2023 בסך של 15 מיליארד שקל. הכנסות הריבית הסתכמו ב-731.7 מיליון שקל, עליה של 23% לעומת השנה החולפת, הנובעת מעלית הריבית ומצמיחת יתרות האשראי והפיקדונות של הבנק.

תיק המשכנתאות צמח ב-6.8%, והסתכם בכ-12 מיליארד שקל, כשבמהלך השנה מכר הבנק תיקי משכנתאות בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל לגופים מוסדיים כחלק ממהלך העסקים השוטף. האשראי לליווי בנייה צמח השנה ב-21%, והסתכם בכ-1.3 מיליארד שקלים, כאשר סקטור הנדל"ן של הבנק מלווה כ-250 פרויקטים ברחבי ישראל בהיקף של כ-13 אלף יח"ד.

באשר לפיקדונות, בנק ירושלים הוא אחד הבנקים שמציע את שיעור הריבית הגבוהים ביותר במערכת ומאפשר פתיחת פיקדון ללא צורך בחשבון עו"ש בבנק וכך מושך אליו לקוחות. כך, יתרת פיקדונות הציבור עלתה בשיעור של 15.5% והסתכמה ב-16.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2023, עלייה בשיעור דומה לשנת 2022. מנגד, בשל תמהיל ההלוואות הייחודי שלו, הוא גם גובה ריבית גבוהה בהרבה לעומת המערכת הבנקאית.

רועי ויינברגר

11:17
אנרג'יאן הפיקה גז במשך כל שנה, והרווח זינק ב-121%
הכנסות החברה, שמחזיקה במאגרי כריש, תנין וקטלן, עמדו על 1.42 מיליארד דולר והרווח לפני מס קפץ ל-931 מיליון דולר

אנרג'יאן סיימה את 2023, השנה הראשונה שבה היא מפיקה גז לכל אורכה, עם הכנסות בהיקף 1.42 מיליארד דולר ורווח לפני מס בהיקף 931 מיליון דולר, עלייה של 93% ו־121% בהתאמה ביחס לאשתקד.

החברה נסחרת בבורסות תל אביב וניו יורק, והיא הבעלים של מאגרי כריש, תנין וקטלן, שלגביו צפויה החברה לקבל ממשרד האנרגיה והתשתיות את שטר ההחזקה ל־30 שנה בשנים הקרובות. קטלן הוא מאגר חדש שאינו כפוף למתווה הגז, ועל כן תוכל בהמשך אנרג'יאן להשתמש בו לצורך יצוא.

"שנת 2022 הייתה שנת מפנה עבור אנרג'יאן. היקף ההפקה שלנו גדל ב-200% ביחס לשנה שעברה והגיע לכ-150 kboed (אלפי חביות שווה ערך נפט ליום) מכלל המדינות בהן פועלת החברה", מסר מתיוס ריגס, מנכ"ל אנרג'יאן. "למרות הסביבה הגיאופוליטית המאתגרת, הפעילות שלנו התנהלה ללא כל השפעה של הקונפליקט האזורי. אסדת כריש פועלת במלוא היקף יכולת הפקת הגז שלה, ואנו מתקדמים ליעד שלנו לטווח הקרוב של 200 kboed מכל אזורי הפעילות שלנו".

דין שמואל אלמס

11:29
תמר פטרוליום איבדה הכנסות של 31 מיליון דולר בשל הפסקת ההפקה במאגר הגז
למרות הירידה בהכנסות של החברה, הרווח הנקי שלה ב-2023 זינק ב-46%

תמר פטרוליום, שמחזיקה ב־ 16.75% ממאגר תמר, הודיעה היום כי היקף ההכנסות שלה בשנת 2023 בניכוי תמלוגים הסתכם בכ־234 מיליון דולר, ירידה של 8% ביחס ל־2022. היקף הגז הנמכר ממאגר תמר בשנת 2023 הסתכם בכ-9.12 BCM, כשהרווח הנקי דווקא עלה מ־33.8 מיליון דולר ב־2022 והסתכם בכ־49.5 מיליון דולר. בה בעת, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך כ־12 מיליון דולר.

התוצאות של הדוח הושפעו במישרין ממלחמת חרבות ברזל, משום שכבר ב־7 באוקטובר הורה משרד האנרגיה והתשתיות על הפסקת ההפקה בתמר. ההשהיה הזו נמשכה עד ל־13 בנובמבר. בתמר פטרוליום מציינים כי להערכת החברה, הפסקת ההפקה הביאה לאובדן הכנסות ממכירת גז טבעי וקונדנסט ברוטו בסך כ־31 מיליון דולר, שהביא לקיטון ברווח הנקי בשנת 2023 בסך כ־9 מיליון דולר. להערכת החברה, בהתבסס על יועציה המשפטיים, לא קיימת לה חשיפה בקשר לאי אספקת גז ללקוחותיה זאת לאור סעיפי "כוח עליון" המצויים בהסכמי מכירת הגז.

בכל הנוגע להובלת הגז, נתג"ז הודיעה לשותפות בתמר באוקטובר כי בעקבות המלחמה הופסקו העבודות בפרויקט אשדוד-אשקלון, וכי הצפי למועד תחילת ההזרמה הינו לפחות ארבעה חודשים ממועד חידוש העבודות. בחודש פברואר הודיע הקבלן המבצע של העבודות לנתג"ז, כי הוא עובר לאתר אחר, וכי הוא צפוי לחזור לאזור לקראת אוגוסט-ספטמבר 2024 על מנת להשלים את התחייבויותיו בפרויקט.

דין שמואל אלמס