כך תדווחו על כספי המסים מרווחי הקריפטו שלכם

רשות המסים פרסמה הוראות ביצוע לנוהל תשלום מסים מרווחי הקריפטו • עם זאת, לדברי מומחה קריפטו, ההוראות "יוצרת עודף בירוקרטיה סבוכה ובעיות שעלולות להציב חסם לדיווח על הרווחים"

רשות המסים פרסמה מסמך חדש באשר לקבלת כספי מסים מרווחי קריפטו / צילום: Shutterstock
רשות המסים פרסמה מסמך חדש באשר לקבלת כספי מסים מרווחי קריפטו / צילום: Shutterstock

רשות המסים פרסמה היום (ד') באתר האינטרנט שלה מסמך חדש, תחת הכותרת: "הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 2024 06". מהותו של המסמך הינה מתן הנחיות לעובדי רשות המסים באשר ליישום הוראות הנוהל לקבלת כספי מסים מרווחי קריפטו. הנוהל, שפורסם בדצמבר אשתקד, מאפשר לשחקנים בזירת המטבעות הדיגיטליים לדווח על רווחים משוק הקריפטו ולשלם את המס בגינם ישירות לרשות המסים, תוך עקיפת המערכת הבנקאית. התקווה הגדולה של המדינה היא שהנוהל יוביל לתשלומי מס של מאות מיליוני שקלים שנגרעו מקופת המדינה מרווחי זירת הקריפטו.

השיטה החדשה של רשות המסים לתפוס משכירי דירות שלא מדווחים על הכנסות
ניתוח גלובס | משקיעי נדל"ן, שימו לב: הגזרות שמתכננים ברשות המסים והמסרים הכפולים
החברה שהימרה בגדול על הביטקוין ומציגה תשואה של מאות אחוזים בשנה

לכאורה, מדובר במסמך "טכני", המנחה את פקידי השומה, סגניהם, רכזים, מפקחים ועובדי החטיבה מקצועית, חטיבת חקירות וחטיבת גבייה ואכיפה (אליהם הוא ממוען), כיצד למלא את הוראותיו של נוהל קבלת כספי הקריפטו. אולם, בפועל, מדובר במסמך מהותי, המבהיר מהם המשאבים שהרשות מקדישה לנושא ומהן הדרישות של הרשות מהמדווחים על הכנסות ממטבעות מבוזרים.

בין היתר, נקבע כי בכל משרד שומה, ימונו עד שני מפקחים שיופקדו על הטיפול בכל הבקשות שיתקבלו במשרד, כדי "לאפשר התמחות מקצועית ואחידות בטיפול". ברשות מתמודדים כיום עם חוסר מהותי בכוח אדם, ולכן הקצאת כוח אדם ייחודי לנושא מבהירה כי הרשות מעריכה שהמהלך יכניס מיליונים רבים לקופת המדינה, באופן שיצדיק זאת.

"מהוראות הביצוע, ניכר לעין שרשות המסים עשתה קפיצת מדרגה מקצועית בעולם הקריפטו, וכי בוצעה עבודה יסודית שכללה ירידה לפרטים והפניית משאבים לתחום, כמו הקצאת כוח אדם ייעודי במשרדי השומה ובהנהלת הרשות, וכן טיוב מערכות ותהליכי עבודה פנימיים", אומר עו"ד רו"ח רון צרפתי, סמנכ"ל רגולציה בפלטפורמת המסחר הישראלית Bit2C.

עוד מסביר צרפתי, כי רשות המסים התקדמה לקראת הנישומים בהוראת הביצוע, בכך שהיא מכירה בגמישות לעניין אופן חישוב הרווח לצרכי מס. "ניתן לחשב רווח גם לפי שיטות ממוצע משוקלל ו-LIFO ועוד, ולא רק לפי שיטת FIFO", הוא מסביר.

עם זאת, צרפתי סבור שחלקים אחרים בהוראות הביצוע עלולים לסכל את המטרה שלו להכנסת כספים לקופת המדינה. "הוראת הביצוע, בשילוב עם נוהל הוראת השעה בנושא, יוצרת עודף בירוקרטיה סבוכה, אשר תכביד יתר על המידה על כולם - הן על המערכת עצמה, ובעיקר על פקידי השומה, שגם כך עמוסים לעייפה בעבודה מאומצת ובחוסר כוח אדם מתאים, והן על הנישומים".

אף אחד לא מתלהב לקבל סירוב מבנק ישראל

אחת הבעיות המרכזיות של השחקנים בזירת הקריפטו היא שבמקרים רבים, מערכת הבנקאות המסחרית בישראל לא מאפשרת לקלוט כספים שמקורם במטבעות וירטואליים, בשל הקושי לעקוב אחר מקור הכספים, ובשל החשש שאלו קשורים להלבנת הון או למימון טרור. במקרים אלו, סירוב המערכת הבנקאית לקלוט כספים שמקורם במטבעות וירטואליים, חל גם ביחס לכספי מסים הנובעים מרווח ממימוש של מטבע וירטואלי.

נוהל מיסוי רווחי קריפטו נועד להסדיר את תהליך העבודה והבדיקות שיאפשרו את קבלת כספי המסים הנובעים מפעילות של ישראלים באמצעי תשלום מבוזר ואת גבייתם. בהתאם לנוהל, כספי המסים יופקדו ישירות לחשבון הבנק של רשות המסים, שיתנהל בבנק ישראל. הנוהל נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2024, ומאפשר לבעלי רווחים ממטבעות וירטואליים לדווח על הכנסותיהם ולשלם את המס המתחייב עליהם עד יוני השנה. ההערכות הן כי לאורך ששת החודשים במהלכם יחול הנוהל, ייכנסו לקופת המדינה מאות מיליוני שקלים.

כעת, כאמור, פרסמה רשות המסים את אופן ביצוע הנוהל. הוראות הביצוע כוללות הנחיות לגבי הטופס שצריך למלא והפרטים שיש לחשוף בפני רשות המסים בעת דיווח על רווחים בזירת הקריפטו, לרבות פרטים על סכום העלות והתמורה ממימוש מטבעות וירטואליים, הכנסתו החייבת והמס המגיע למדינה.

כמן כן, על המדווח לספק הסבר ואסמכתאות מאמתות בדבר מקור הכספים ששימשו לרכישת מטבעות וירטואליים, שמות הבורסות, זירות המסחר והנש"פים בהם התבצעה הפעילות, כתובות פומביות של הארנקים, נתיב תנועות המטבעות לאורך תקופת ההחזקה בהם, כמו גם אישור מבנק מסחרי בישראל על סירובו להעברת כספי המס לחשבון הבנק בישראל או סירובו לפתיחת חשבון בנק בישראל.

לדברי עו"ד צרפתי, "מדובר באבסורד שנמשך קרוב לעשור - שאזרח שומר חוק וצייתן לא מצליח לשלם מסים מפעילות בקריפטו כי הבנקים חוששים שמא הקריפטו אותו הנישום מכר, מתישהו ואיכשהו נחשף לעבירה. כעת, הרשות דורשת כי הנישום יוכיח לה כי הוא סורב על־ידי בנק להעביר את הכסף או לפתוח חשבון בנק וזה כבר מהווה מכשול, כי אף אחד לא מתלהב, ובצדק, לקבל סירוב אקטיבי מבנק בישראל".

עוד על־פי הוראות הביצוע, על שחקן הקריפטו המבקש לשלם מסים לפי הנוהל להתחייב על תשלום המס, בלי קשר לשאלה אם יאושר לו להעביר כספים מחשבון בנק זר לחשבון הבנק של רשות המסים, ולהתחייב כי לא מתאפשר לו לקזז או לנכות את המס מול הפסדים והוצאות מפעילות אחרת. לדברי צרפתי, "אלה בעיות אקוטיות, שעלולות להציב חסם בפני דיווח על הרווחים".

יחכו לנוהל גילוי מרצון?

בהוראת הביצוע, מתחדד ההבדל בינה לבין "נוהל גילוי מרצון", שכן במסגרתה, נדרש המדווח על הכנסות מרווחי הקריפטו לוותר על סודיות המידע. כך, יתאפשר לרשות המסים להעביר כל מידע שברשותה בנוגע לדיווח לידיעת הרשות לאיסור הלבנת הון, משטרת ישראל ובנק ישראל. משלם המס נדרש אף לחתום על התחייבות שהוא מודע לכך שאין בהליך תשלום מסים בשל רווחי קריפטו כדי לגרוע מאחריותו הפלילית. על־פי הוראת הביצוע, סמנכ"ל חקירות, בשיתוף הרשויות הנוספות, אף יבצעו בדיקות נוספות בנוגע לנישום, לשם הקטנת הסיכון להלבנת הון באמצעות תשלום המסים למדינה, ולהפחתת החשד שמקור הכספים הוא בפעילות לא חוקית.

ההוראות הללו מתחברות להודעתה של רשות המסים מראש, לפיה לא מדובר ב"נוהל גילוי מרצון" עבור שחקני הקריפטו, ולכן הם אינם נהנים מחסינות מפני העמדה לדין. אולם, לאחרונה, הודיע מנהל רשות המסים כי בכוונת הרשות לפרסם "נוהל גילוי מרצון" חדש שיכלול גם את רווחי זירת הקריפטו, ובמסגרת הליך זה תינתן הגנה מפני הליכים פליליים - אז למה ששחקני הקריפטו ימהרו לשלם את המס במסגרת הנוהל שלא מגן עליהם כיום? רבים מהם, כך נראה, יעדיפו לחכות לנוהל גילוי מרצון.

"בנוסף, על־פי הוראות הביצוע, צריך לספק לרשות המסים סט שלם של מסמכים רבים, כולל תחקור של נתיב ומסלול הכספים והקריפטו ואישורים מגורמים חיצוניים", אומר עו"ד צרפתי, שמעריך כי "מדובר בהוראת שעה זמנית וקצרה בת שישה חודשים, שעד שיצליחו לעמוד בתנאים הטכניים שלה היא צפויה להסתיים. על־מנת באמת לגבות מס אמת ולהעשיר את קופת המדינה בתקופה קריטית כזו של מלחמה וגירעון, על רשות המסים לבצע התאמות בנוהל ובהוראת הביצוע, כך שיאפשרו גבייה של יותר מסים מיותר אנשים וללא הגבלה בזמן, וכן לשלב זאת עם נוהל 'גילוי מרצון', אשר יאפשר גם חסינות פלילית לנישומים שפונים להליך הגילוי מיוזמתם".

בשורה של ממש לעוסקים בקריפטו

לדברי עו"ד (חשבונאית) אינגה אייזנברג, ממשרד אייזנברג, שנער ושות', המתמחה במיסוי קריפטו, "מדובר בבשורה של ממש לכל העוסקים בקריפטו, שכן אחת הבעיות המרכזיות הקיימות הינה שבנקים לא הסכימו לקבל כספים שמקורם בפעילות זו".

עו"ד אייזנברג מציינת כי "מדובר בנוהל משלים להליך 'גילוי מרצון', הרלוונטי למי שלרשות עדיין אין לגביו מידע, אשר לדברי מנהל רשות המסים, אמור להתפרסם עוד לפני הפסח. אחת הבעיות בנוהל מהיום, היא שהרשות יכולה לקבל כסף רק במטבע שיקלי, מה שיחייב את הנישומים לבצע המרת מט"ח, שעשויה לסבך מעט את ההליך, ולגרור גם עלויות לא מבוטלות".

עו"ד אייזנברג הוסיפה כי "הוראת הביצוע נראית מסורבלת, על פניו, אולם כזו שהמומחים בתחום יוכלו להתמודד איתה. בנוסף, הוראת הביצוע מטילה על אנשי הרשות עצמם הליך בדיקות רב־שלבי קפדני, המצריך, בין היתר, מינוי אחראים פנימיים בעלי מומחיות במספר תחומים; כל זאת, כאשר למעשה, ברשות לא מתחייבים שיקבלו כסף מחשבון זר, לא כל שכן בסד זמנים מוגדר וידוע. הדבר עשוי להיות בעייתי, שכן ייתכן מצב שתיקבע חבות במס, אולם שבסוף, שוב אין וודאות כי יאושר לקבלה. בנוסף, הוראת הביצוע מחייבת איסוף והגשת מסמכים ואישורים רבים, באופן שעשוי לגרום לכל התהליך להימשך זמן רב".

מרשות המסים נמסר בתגובה: "הטפסים והנהלים שנקבעו במסגרת הוראת הביצוע הם בהתאם להוראות והנהלים שנקבעו בנוהל, בתיאום עם הרשות לאיסור הלבנת הון, משרד המשפטים והמפקח על הבנקים. הוראת הביצוע אינה כוללת דרישות נוספות. הדרישה לאישור כי המבקש סורב על־ידי בנק מסחרי אחד לפחות קבועה גם היא בנוהל, אבל רשות המסים תסתפק בראיות שהיה ניסיון סביר לקלוט את כספי המסים שלא צלח. על־מנת למנוע סיכון של הלבנת הון, הנוהל והוראת הביצוע מחייבים שהמס המשולם במסגרת הנוהל לא יוחזר לנישום באף סיטואציה.

רשות המסים מנהלת מגעים מתקדמים מול הפרקליטות ביחס פרסום נוהל 'גילוי מרצון' חדש, ומקווה שהנוהל יאושר בקרוב על־ידי היועצת המשפטית לממשלה. מיד לאחר חג הפסח, רשות המסים תפעל להארכת הנוהל ולהרחבתו למקרים המתאימים".