הושגה פשרה: זה הנוסח המעודכן למס על משקיעי הנדל"ן

טיוטת צו מאריכה את תוקף שיעורי המס בהוראת שעה • כידוע, המשרד קיווה לקבע את השיעורים הנהוגים כיום כהוראת קבע, אך בחר בהארכת הוראת השעה "לאור התנגדויות שעלו" בוועדת הכספים

דירות להשקעה / צילום: Shutterstock
דירות להשקעה / צילום: Shutterstock

במקום הוראת קבע - הוראת שעה לשנתיים: משרד האוצר פרסם טיוטת צו אשר מאריכה בשנתיים את שיעורי מס הרכישה על דירה שנייה, קרי מס הרכישה המוטל על משקיעים, זאת במקום רצונו לקבע את שיעורי המס הנוכחיים לטווח ארוך. 

ראיון | השוק בקריית שמונה קפא. האם זאת הזדמנות למשקיעי הנדל"ן?
נתוני הלמ"ס: שוק הדיור מתעורר, במיוחד בערים האלו

כפי שכבר פורסם בחודשים האחרונים, האוצר מבקש לקבע את מס הרכישה על דירה שנייה באמצעות הוראת קבע, ולא כהוראת שעה כפי שקורה היום. השיעורים כיום הם 8% מס רכישה עד לסכום של 6.055 מיליון שקל, ו־10% מעל לסכום זה. שיעור מס הרכישה קבוע נכון להיות בהוראת שעה עד לסוף השנה, ובאוצר קיוו להגיע להסכמות כדי לקבע אותו מתחילת שנת 2025 ואילך. 

לאחרונה אמר מנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', כי "נצטרך לקבל החלטה באופן מיידי, לדעתי עד פסח, אם ממשיכים את מס הרכישה כהוראת שעה או שלא" - ונראה כי טיוטת הצו שפורסמה כעת, ושתישאר פתוחה להערות הציבור עד 5 במאי, פורסמה גם כחלק מהשקפה זו. אך הסיבה המרכזית לפרסומה היא חוסר הסכמה על המהלך שמקדם האוצר. 

"אם לא תהיה הארכה של שיעורי מס הרכישה, יש חשש מקיפאון בשוק"

בטיוטת הצו נכתב כי "על שולחן ועדת הכספים מונחת הצעת חוק שנועדה לעגן את שיעורי מס הרכישה המוזכרים בצו זה כהוראת קבע (תיקון מספר 104). ואולם, לאור התנגדויות שעלו בדיון בוועדה לקביעת שיעורי המס הנוכחיים כהוראת קבע, מוצע להאריך את הוראת השעה לשנתיים נוספות". מאחר שהטיוטה מציינת כי הוראת הקבע עודנה מונחת על שולחן ועדת הכספים, אפשר להניח שבאוצר לא ויתרו עדיין על רעיון הקיבוע באופן סופי. 

הטיוטה מספקת הסבר לרציונל שמאחורי השארת שיעורי מס הרכישה כפי שהם כיום: "בניסיון לתת מענה לאתגרי השעה שעימם מתמודד שוק הדיור בעת הנוכחית, וכדי למתן את הביקוש לרכישת דירות בידי משקיעים ולסייע בבלימת עלייה פוטנציאלית של מחירי הדיור לצד יצירת יציבות מיסויית בשוק, מוצע להאריך בצו את הוראת השעה שקובעת את שיעורי מס הרכישה על דירה שנייה שחלים כיום, במטרה להביא להגדלת הכנסות המדינה ממיסים לצד הפחתת התמריץ המיסוי לרכישה והחזקה של דירות מגורים, ודרך כך לעודד מכירת דירות מגורים בטווח הקרוב תוך הגדלת היצע הדירות והורדת מחירם". 

באוצר מציינים ש"ניסיון העבר מלמד כי אוכלוסיית המשקיעים בשוק הדיור מושפעת מאוד משינויים באחוז מס הרכישה על דירות שניות ומעלה", ומזהירים: "אם לא תהיה הארכה של שיעורי מס הרכישה כאמור, ישנו חשש ממשי שמשקיעים יבחרו להמתין עם רכישת דירות עד לאחר פקיעת הוראת השעה, דבר שיכול ליצור קיפאון לא רצוי בשוק הדיור". 

נזכיר כי בחודשים האחרונים אף בחן האוצר את האפשרות להפחית את מס הרכישה למשקיעים, לפרק זמן קצר - עד לסוף השנה - כמעין "פיצוי" על קיבוע מס הרכישה מתחילת 2025, אך רעיון זה ירד מהפרק בסופו של דבר.