יותר ביקוש לפועלי בניין ועובדים בלתי מקצועיים, פחות למהנדסים ואקדמאים

שיעור התעסוקה עלה במרץ במקצת ועומד על 60.8%, ושיעור האבטלה הצטמצם ועומד על רמה של 3.1% • עם זאת, ייתכן כי הגיוס הנרחב למילואים מצמצם מלאכותית את שיעור האבטלה

פועלים עובדים באתר בנייה / צילום: Shutterstock
פועלים עובדים באתר בנייה / צילום: Shutterstock

על פי סקר כוח-האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), שיעור התעסוקה בחודש מרץ 2024 עומד על 60.8%, בניכוי עונתיות. מדובר על עלייה ביחס לחודש הקודם, אז השיעור עמד על 60.5%. עדיין מדובר על רמה נמוכה מזו שהייתה ערב המלחמה (61.1%), אך רק במעט. גם שיעור הנמצאים בכוח העבודה, כלומר עובדים ומחפשי עבודה יחד, עומד על 63% בניכוי עונתיות.

מה צפוי במדד המחירים לצרכן בישראל?
איך תשפיע המתקפה האיראנית על דירוג האשראי וגיוס החוב של ישראל?

בהמשך לאותה מגמה, גם שיעור האבטלה הצטמצם מעט, ועומד על רמה נמוכה של 3.1%, לעומת 3.2% בחודש הקודם. מצב זה אף טוב יותר מאשר היה ערב המלחמה, אז האבטלה עמדה על 3.7%. עם זאת, ייתכן גם שהגיוס הנרחב למילואים מצמצם מלאכותית את שיעור האבטלה.

גם מספר המשרות הפנויות עבר בחודש האחרון "עלייה חדה", על פי הלמ"ס, של כמעט 133 אלף במרץ לעומת 125 אלף בפברואר. מדובר על עלייה של לא פחות מ-20% בהשוואה לחודש דצמבר. גם שיעור המשרות הפנויות עלה מ-4.1 משרות פנויות לכל 100 מועסקים בפברואר, ל-4.33 במרץ.

עם זאת, השינוי במספר המשרות הפנויות אינו מתחלק באופן שווה: עוד ששיעור המשרות הפנויות בתחום בעלי המלאכה בתעשיה ובבינוי מזנק ברבעון הנוכחי ב-65% (כנראה בשל מחסור בעובדי בניין בעקבות חסימת העובדים הפלסטינים) לעומת הרבעון הקודם, וזינוק נוסף של 34% בקטגוריית "עובדים בלתי מקצועיים", במקצועות שדורשים הכשרה ניכרת יותר המגמה הפוכה בדיוק: ברבעון הנוכחי יש 12% פחות דרישה לבעלי משלח יד אקדמי מאשר ברבעון הקודם, בקרב הנדסאים וטכנאים יש ירידה של 14%, והביקוש ל"פקידים כלליים" יורד ב-23% ברבעון.

במקצועות ספציפיים, הממוצע החודשי של ינואר עד מרץ גבוה יותר ב-19% בביקוש לנהגים מאשר בממוצע דצמבר עד פברואר. נציגי מכירות טלפוניים נדרשים יותר ב-14%, מלצרים ומוזגים ב-28% ועובדי מכירות ב-18%. אך ישנן 5% פחות משרות פנויות של מהנדסים ביחס לתקופה הקודמת, ו-10% פחות פקידים.