רווחי בנק דיסקונט ירדו ב-17% ברבעון; שיפור ניכר בהוצאות בגין הפסדי אשראי

הירידה ברווח הנקי מוסברת על ידי הבנק בשינוי בעליית המדד ומצמצום פער הריבית • הכנסות הבנק ירדו ב-5% • דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 30%, בסך של 315 מיליון שקל

אבי לוי, מנכ''ל דיסקונט / צילום: ישראל הדרי
אבי לוי, מנכ''ל דיסקונט / צילום: ישראל הדרי

בנק דיסקונט  פרסם הבוקר (ב') את הדוחות הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2024.

הרווח הנקי של דיסקונט הסתכם ברבעון הראשון של השנה ב-1.05 מיליארד שקל. אמנם מדובר על עלייה של 14.3% ביחס לרבעון הרביעי של 2023, אך זוהי ירידה של 17.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז רשם דיסוקנט רווח של 1.27 מיליארד שקל. הירידה הזאת מוסברת על ידי הבנק בשינוי בעליית המדד וכן מצמצום פער הריבית.

ניתוח | למה המדינה הסכימה למכור את הדואר בשליש מהשווי שבו העריכה אותו?  
אחרי שנה בצמרת, בית ההשקעות שמוצא את עצמו בתחתית טבלת התשואות לפנסיה

התשואה להון הגיעה ברבעון הראשון ל-14.6% לעומת 20.1% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול רכיבים מסויימים, התשואה להון הגיעה לשיעור של 14.6% לעומת 19% ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הבנק הסתכמו ברבעון הראשון של השנה בסך של 3.8 מיליארד שקל לעומת 4.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 11.7%. בנטרול מכירת נכסים, הסתכמו ההכנסות בסך של 3.8 מיליארד שקל לעומת 4 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 5.1%.

האשראי לציבור, נטו - הסתכם ביום 31 במרס 2024 בסך של 262 מיליארד שקל, לעומת 259 מיליארד שקל ביום 31 בדצמבר 2023, גידול בשיעור של 1.2%. צמיחת אשראי מתונה, על רקע ההאטה הכלכלית, המותאמת להיקף הביקושים במשק. האשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור גדל ב-3%, האשראי לעסקים גדולים גדל ב-2%, והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-1%. מנגד, האשראי לעסקים בינוניים ירד ב-1.7%.

פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף הרבעון בסך של 295 מיליארד שקל לעומת 298 מיליארד שקל ביום 31 בדצמבר 2023, ירידה בשיעור של 0.7%.

ברבעון הראשון של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 82 מיליון שקל, לעומת הוצאות בסך של 204 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 59.8% ולעומת 390 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023;

הירידה בהוצאות הושפעה מתחילת התאוששות במצב המשק, ושיפור בתחזיות התוצר והאבטלה. עם זאת, עדיין שוררת רמה גבוהה של אי ודאות במישור הביטחוני ובמישור הכלכלי.

חלוקת דיבידנד - דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 30% מרווחי הרבעון הראשון של שנת 2024, בסך של 315 מיליון שקל.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט, מסכם: "הבנק מסכם את הרבעון הראשון של שנת 2024, עם שיפור בפעילות הליבה על בסיס האסטרטגיה הרב שנתית. הדוחות מציגים שיפור בנתוני המאזן שמצביעים, במיוחד בתקופה מאתגרת זו, על האיתנות והחוסן הפיננסי של דיסקונט.

"אנו נחושים להמשיך לשרת את לקוחותינו, לסייע להם לצלוח את האתגרים שמציבה המלחמה ולשמש עוגן איתן בפעילות המשק והחברה הישראלית, בתקופה מורכבת זו".