מהלך חריג בשוק ההון: בנק ישראל פנה, ורשות ני"ע הובילה לביטול גיוס חוב של אחים נאוי

חברת האשראי החוץ-בנקאי השלימה ביום שני גיוס ניירות ערך מסחריים שתמורתו הסתכמה ב-101 מיליון שקל • אבל החברה מבטלת את הגיוס ותחזיר את הכסף לנושים, זאת על רקע מחלוקת משפטית שהתגלעה בנוגע לסוגיית חוק הבנקאות • בנק ישראל: "החברה אינה מפוקחת לעניין הלימות הון ונזילות, היא איננה רשאית להנפיק ניירות ערך מסחריים סחירים ללא רישיון של תאגיד בנקאי

דורי נאוי ושחר אושרי, חברת האחים נאוי / צילום: איל יצהר
דורי נאוי ושחר אושרי, חברת האחים נאוי / צילום: איל יצהר

מהלך חריג ולא שגרתי בשוק ההון. בנק ישראל פנה באופן חריג לרשות ניירות ערך בבקשה כי זו תפעל לבטל גיוס חוב שביצעה חברת האשראי החוץ-בנקאי האחים נאוי . הרשות אכן פנתה, וגיוס ניירות ערך מסחריים (נע"מ) שביצעה האחים נאוי ביום שני בוטל והחברה הודיעה כי היא מבטלת את ההנפקה ומחזירה את הכסף למשקיעים.

הסדר עם רשות המסים: טבע תשלם מס של 750 מיליון דולר  
כפי שנחשף בגלובס: גוגל תשכור כ-20 קומות במגדל בתל אביב במיליארד שקל לעשר שנים 

האחים נאוי הודיעה הערב כי בהמשך להנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים (סדרה 8), שהושלמה ביום שני, שהתמורה ממנה עמדה על 101 מיליון שקל, היא קיבלה במהלך היום פנייה מרשות ניירות ערך שהגיעה כאמור בעקבות ההתערבות של בנק ישראל. הבקשה היתה כי ההנפקה תבוטל "מהטעם שלדעת בנק ישראל החברה (אחים נאוי, ח.ש), אינה רשאית לגייס ניירות ערך מסחריים מכיוון שאינה עומדת בהוראות חוק הבנקאות רישוי".

האחים נאוי הוסיפה כי לעמדתה ועל פי ייעוץ משפטי שקיבלה ערב הגיוס, "ההנפקה עומדת בהוראות חוק הבנקאות וכמו כן עומדת בכוונת המחוקק בתיקון חוק הבנקאות רישוי." אלא שלאור המחלוקת בפרשנות ולאור החשש שההנפקה אינה עומדת בהוראות הדין, "נאלצת החברה לבטל את ההנפקה ולהחזיר את הכסף למשקיעים".

האחים נאוי לא מתכוונת לוותר בנושא. החברה ציינה כי בכוונתה למצות את התהליך ולהסדיר את המחלוקת ואז לפעול חזרה ולגייס את ניירות הערך המסחריים.

החשש של המחוקק

מקורה של המחלוקת היא כאמור בתיקון לחוק הבנקאות רישוי שבוצעה בעשור הקודם. התיקון מאפשר לחברות שאינן בנקים, כמו חברות ביטוח וחברות מפוקחות אחרות, לגייס ביין היתר ניירות ערך מסחריים שהם סוג של אגרות חוב שפוקעות בתקופת זמן קצרה של לא יותר משנה. אך אותו תיקון בחוק מונע מחברות שאינן בנקים, וכשאין עליהן פיקוח משמעותי כדוגמת חברות האשראי החוץ-בנקאי, לגייס ניירות ערך מסחריים בבורסה. עם זאת, הוא עדיין מותיר לאותן חברות לגייס אגרות חוב בבורסה, כפי שאחים נאוי אכן עשתה (יש לה סדרת אג"ח סחירה).

עד כה האחים נאוי לא הנפיקה ניירות ערך מסחריים בבורסה, אבל יש לחברה שלוש סדרות של נע"מים שהונפקו ישירות למוסדיים (5,6,7). המחלוקת המשפטית כאמור נסובה סביב עניין הגיוס של נע"מ בבורסה שזמין למסחר לציבור. לפי ההערכות, החשש של המחוקק היה שחברה שאין לה פיקוח משמעותי (כמו לחברות ביטוח), בהקשר זה חברת אשראי חוץ-בנקאי, עלולה לנצל את אפיק גיוס הנע"מ בבורסה במקרה ותקלע לקשיים, ולכן צומצמו סוג והיקף הגיוסים שהיא יכולה לבצע בשוק ההון (אג"ח עד 5 מיליארד שקל).

חברת האחים נאוי נשלטת על ידי דורי נאוי, המחזיקה ב-68% מהון המניות שלה ומשמש בתפקיד מנכ"ל ודירקטור בחברה. החברה עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי, כאשר יו"ר החברה הוא שחר אושרי, ולחברה בעל עניין - בית ההשקעות אנליסט, שבאמצעות קופות הגמל שלו מחזיק ב-5% מהון המניות שלה. שווי השוק של האחים נאוי עומד על 816 מיליון שקל, לאחר שהמניה עלתה בכ-9% בשנה החולפת.

ברבעון הראשון רשמה האחים נאוי עליה מתונה של 2% בהכנסות המימון ל-84.8 מיליון שקל, זאת למרות קיטון ביתרת תיק האשראי הממוצע שלה בין התקופות. השיפור בהכנסות המימון נבע מעליית המחירים במשק לדברי החברה. ההוצאות בגין הפסדי אשראי כן צומצמו ברבעון הראשון ל-3.9 מיליון שקל, ירידה למול 4.4 מיליון שקל ברבעו המקביל אשתקד. הרווח הנקי שמר על יציבות ועמד על 34.5 מיליון שקל.

מבנק ישראל נמסר כי "נאוי גרופ היא חברה העוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי ומפוקחת בידי רשות שוק ההון. זו הפעם הראשונה, למיטב ידיעתנו, שהחברה הנפיקה ניירות ערך מסחריים סחירים".

"בשנת 2022 נעשה תיקון בחוק הבנקאות (רישוי) שהקל על חברות האשראי החוץ-בנקאי לגייס מקורות מימון והתיר לחברות שמפוקחות לעניין הלימות הון ונזילות להנפיק תעודות התחייבות עד לסך של 15 מיליארד שקל ערך נקוב של תעודות המוחזקות בידי הציבור, וכן להנפיק ניירות ערך מסחריים שמועד פירעונם אינו מוקדם מ-270 ימים מיום ההצעה".

"מאחר שהחברה אינה מפוקחת לעניין הלימות הון ונזילות, היא איננה רשאית להנפיק ניירות ערך מסחריים סחירים בלא שיהיה לה רישיון של תאגיד בנקאי".