ביהמ"ש העליון: למניות באגודה שיתופית אין עדיפות על פני נושים

הורה להעביר למשקם על פי חוק גל מחלוקת על מניות באגודה חקלאית

למניות של אגודה חקלאית אין עדיפות על פני מעמדם של נושים אחרים של האגודה על פי חוק ההסדרים ("חוק גל"). כך עולה מפסק דין שניתן היום (ב') בביהמ"ש העליון, בערעור של "כפר שיתופי להתיישבות חקלאית - נהריה", לבין יורשי בעל מניות באגודה. השופט תיאודור אור קבע, בהסכמת אהרון ברק ושלמה לוין, כי חוק ההסדרים חל על כל הליך לגבי חוב כולל, ולא רק לגבי חוב אשר תוצאתו הישירה היא הוראה אופרטיבית לתשלום.

פסק הדין עוסק ביורשים של בעלי מניות באגודה, אשר טענו, כי חוק ההסדרים איננו חל על המניות אותם ירשו. האגודה טענה, באמצעות עו"ד ע' ברנבלום, כי חבותה של האגודה לפדיון מניות החברים ליורשיהם, מהווה "חוב" במובן חוק ההסדרים.

לאור האמור, ביקשה האגודה מביהמ"ש להפסיק את ההליכים שהתנהלו בפניו ולהעבירם למשקם. השופט מנחם סלוצקי, בביהמ"ש המחוזי בחיפה, דחה את הבקשה, ומכאן הערעור שהוגש לעליון.

השאלה שעמדה בפני ביהמ"ש העליון היתה, האם חוק ההסדרים חל על ההליכים בעניין המניות. אם כן, הרי שיש להורות על הפסקת ההליכים ועל העברתם למשקם על פי הוראות חוק גך. השופט אור מנתח בפסק הדין את משמעות המונח "חוב כולל שבחוק", וקובע, כי החיוב של האגודה לפדות את מניות חבריה ליורשיהם, נכנס לגדר המונח "חיוב כספי" בדין הכללי.

מדובר בחיוב אישי, על פיו על האגודה לשלם ליורשיו של חבר "סכום השווה לשוויה של מנייתו של אותו חבר שמת, או של מידת ההשתתפות, כפי שיוברר בהתאם לתקנות האגודה". לאור האמור, מדובר בחיוב של האגודה לשלם כסף ליורשים, שהם הנושים. מאחר שהחוק הוחל על כל חוב, הרי שגם מניות אלה נכנסות לגדרו של החוק.

עוד קובע פסק הדין, כי אין מקום לנקוט בפרשנות מצמצמת של המונח "חיוב כספי שבחוק", ויש לתת לו את מובנו הטבעי והמקובל בדין הכללי.

השופט דוחה את טענת היורשים ואומר, שמה שהם מבקשים הוא למעשה, שמעמדם יהיה טוב יותר מנקודת מבטה של הזכות לקניין ממעמדם של נושים אחרים של האגודה., בעוד אלה יהיו כפופים לחוק ההסדרים. פסק הדין קובע, כי אין להעדיף העדפה כזו של היורשים.

לאור האמור, קיבל השופט את בקשת האגודה להעביר את ההליכים אל המשקם. (ע.א 5827/90). «מאת שמואל דקלו «ביהמ"ש העליון: למניות באגודה שיתופית אין עדיפות על פני נושים «הורה להעביר למשקם על פי חוק גל מחלוקת על מניות באגודה חקלאית

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988