בין מנוחה לסגולה יש רק קילומטר

בשישה מושבים בדרום הארץ, המצויים לכל היותר 2 ק"מ זה מזה, ערכי מגרש לבית בן 140 מ"ר נעים מ-5,000 דולר ועד 24,000 דולר. לשמאי הממשלתי אין הסבר לפערים, ויש גם טענה ל"אפליה מתקנת" נגד אשכנזים

על כביש מספר 4, מצפון לקרית גת, במרחק של 2 ק"מ זה מזה, יש שישה מושבים ובכל אחד מהם כ-70 משפחות: מנוחה, נחלה, קוממיות, זבדיאל, רווחה וסגולה. את המייסדים הביאו "מהאניה לגבעה", נתנו להם נחלה של 12 דונם בחלקה א' (בתוך השטח הקהילתי) ועוד כ-40 דונם בחלקה ב'. פוטנציאל לא קטן. אילו היו קרובים עוד יותר לקרית גת, בכירי מפעל אינטל העתידי היו מסתובבים שם בשבתות ומחפשים בית.

2 ק"מ זה מזה, ובכל זאת, כשבוחנים את טבלאות המינהל של ערכי הקרקע לבנייה, מתגלה שונות גדולה בין המושבים.

בקוממיות, זבדיאל ורווחה נקבע ערך של %66 מ-300 שקל למ"ר. במונחי בית של 140 מ"ר, מדובר ב-8,000 דולר.

במנוחה נקבע ערך של %22 מ-550 שקל למ"ר - ,5,000 דולר לבית.

בנחלה נקבע ערך של %66 מ-550 שקל למ"ר - 14,000 אלף דולר לבית.

בסגולה נקבע ערך של %66 מ-900 שקל למ"ר - 24 אלף דולר לבית.

איך נקבעו ערכי הקרקע של 6 המושבים הללו, כך שהפער בין מנוחה לבין סגולה הוא כמעט פי חמש?

המינהל השיב כך: "ערכי הקרקע נקבעים על ידי השמאי הממשלתי, והפערים בין השומות וההנחות באחוזי התשלום נובעים מסיווגם של הישובים לפי אזורי עדיפות לאומית".

האם השתיכות למועצה איזורית מסויימת היא שמרעיפה עדיפות לאומית, או שמדובר בחניה נקודתית מוצלחת של אוטובוס המנכ"לים של שמעון שבס? קוממיות, זבדיאל ורווחה משתייכות למועצה האזורית שפיר, ובהן התעריף זהה - 8,000 דולר. מנוחה שייכת לחבל לכיש - 5,000 דולר. אבל נחלה וסגולה הם שני מושבים המשתייכים למועצה האיזורית יואב, ולא רק שהערכים אצל שניהם גבוהים בהרבה מאצל שכניהם מהמועצות האחרות, אלא שביניהם יש פער גדול - נחלה 14,000 דולר וסגולה הוא המושב בעל השיא, עם 24,000 דולר.

מבחינת המבנה הדמוגרפי, 6 המושבים נראים כך:

מועצת שפיר: קוממיות - חרדים ספרדים; זבדיאל - תימנים; רווחה - כורדים. 8,000 דולר.

מועצת לכיש: מנוחה - כורדים ופרסים. 5,000 דולר.

מועצת יואב: נחלה - תימנים, 14,000 דולר; סגולה - המושב היחידי בין ה-6 בו יש תערובת של אשכנזים ומזרחים, אבל תדמיתו היא של מושב אשכנזי, מחזיק בשיא של 24,000 דולר.

רני טריינין, ראש המועצה האזורית יואב, פנה למנכ"ל המינהל, ברטי ברודו, בקבילה: "קביעת הערכים למ"ר מבונה באזור המועצה יותר עיוותים בלתי מתקבלים על הדעת באזורנו". חברי הנהלת מושב סגולה, משתי העדות, טוענים בפרוש, שערכי הקרקע הגבוהים נקבעו להם בגלל התדמית האשכנזית של המושב, מתוך מעין "אפליה מתקנת", למרות שהמצב הכלכלי וההשקעות המימסדיות בסגולה נחותים בהרבה מאלו של מושבים אחרים בסביבתו.

המינהל דוחה בתוקף את "הטיעון האשכנזי". כתב "גלובס" ביקש הסברים על הקריטריונים השמאיים לפיהם נערכו טבלאות המינהל, והמינהל מסר בתשובה: "לגבי ערכי השומה, המינהל פנה לשמאי הממשלתי כדי לקבל הסבר, אבל לא קיבלנו תשובה מהשמאי הממשלתי". «משה ליכטמן «בין מנוחה לסגולה יש רק קילומטר «בשישה מושבים בדרום הארץ, המצויים לכל היותר 2 ק"מ זה מזה, ערכי מגרש לבית בן 140 מ"ר נעים מ-5,000 דולר ועד 24,000 דולר. לשמאי הממשלתי אין הסבר לפערים, ויש גם טענה ל"אפליה מתקנת" נגד אשכנזים

צרו איתנו קשר *5988