י.מ. מקס השקעות רכשה מניות החברה לישראל ב-13 מיליון שקל

מקס, הנשלטת על ידי קרור והספקה, מחזיקה עתה ב-%13.1 מזכויות השליטה בחברה לישראל

בימים האחרונים היינו עדים לפעילות חיובית במניות החברה לישראל. למרות שמדד המעו"ף נע באותם ימים לכיוון דרום, הרי שמניות החברה לישראל נהנו מעליות שערים. העליות במניות החברה לישראל הוסברו בעיקר בדו"חות הכספיים החיוביים, שפירסמו שתיים מאחזקותיו העיקריות של הקונצרן, כימיקלים לישראל ובתי הזיקוק לנפט..

היום מתברר, כי גורם נוסף היה מעורב ברכישת מניות החברה לישראל בשבוע החולף. הכוונה היא לחברת י.מ מקס השקעות, שרכשה ביום חמישי שעבר מניות החברה לישראל מחוץ לבורסה, בהיקף כספי של 13 מיליון שקל. מקס רכשה 46,971 מניות החברה לישראל בנות 1 שקל במחיר של 235.4 שקל למניה (היקף כספי של 11 מיליון שקל), ו-1,946 מניות 5 שקל לפי מחיר של 1,030 שקל למניה (היקף כספי של 2 מיליון שקל). המניות נרכשו לפי מחיר הנמוך בכ-%5 ממחיר השוק של המניות ביום העיסקה. מאז, כאמור, נרשמו עליות שערים במניות החברה לישראל, והבוקר נסחרה מניית ה-1 ב-%7 יותר מהמחיר ביום העיסקה, ומניית ה-5 קפצה מאז בכ-%5.

המניות שרכשה מקס מהוות כ-%1 מזכויות ההצבעה בחברה לישראל, ולאחר רכישתן מחזיקה מקס ב-%13.14 מזכויות ההצבעה בחברה וב-%12.1 ממניות ההון. מקס נשלטת על ידי חברת קרור והספקה, שעד חודש מארס 96' נמצאה בבעלות החברה לישראל. באותו חודש רכשו אנשי העסקים, שלמה רודב ורוני גת, יחד עם קבוצת לאומי ושות', את השליטה בחברת ספנות והספקה, תמורת כ-140 מיליון שקל. הרכישה בוצעה באמצעות חברת מריז, המחזיקה כיום ב-%76.5 ממניות ספנות והספקה, שבבעלותה %57 ממניות קרור והספקה. חברת קרור והספקה היא בעלת השליטה בחברת המשקאות יפאורה.

קרור והספקה מחזיקה ב-%70 ממניות חברת מקס, בבעלות ספנות והספקה ישנן %10 ממניות מקס, ואילו חברת ח.ל. שירותים, ש-%68 מוחזקות על ידי החברה לישראל, מחזיקה ב-%20 הנותרים ממניות מקס. כלומר, חלק מהשליטה במקס עדיין מצויה בידי החברה לישראל, כך שהעיסקה הנוכחית של רכישת המניות בחברה לישראל היא בעצם משותפת לגת ורודב ולחברה לישראל עצמה.

על פי הערכות, עשויה להיות לאחזקה של מקס במניות החברה לישראל, השפעה מכרעת במאבק השליטה המתנהל על החברה לישראל בין ארווין אייזנברג מול אחיותיו ומול אימו, לאה. בבעלות משפחת אייזנברג %57.2 מזכויות ההצבעה, וחלוקתן בין בני המשפחה עשויה להשאיר כל אחד מהם עם אחזקה נמוכה יחסית, ועם צורך לרכוש את מניותיה של מקס בחברה, כדי לבסס את השליטה בחברה. «אמיר אייזנברג «י.מ. מקס השקעות רכשה מניות החברה לישראל ב-13 מיליון שקל «מקס, הנשלטת על ידי קרור והספקה, מחזיקה עתה ב-%13.1 מזכויות השליטה בחברה לישראל

צרו איתנו קשר *5988