ספנות והספקה מוכרת יתרת מניותיה ביפאורה לקרור והספקה תמורת 27.5 מ' ש'

הרכישה תתבצע במחיר של 9.75 שקל למניה - בדומה למחיר בו נרכשו מניות הציבור בחברה לפני חצי שנה

רוני גת ושלמה רודב, בעלי השליטה בקבוצת מריז-ספנות והספקה, ממשיכים לעשות סדר בקבוצה. לאחר שרכשו מידי החברה לישראל את השליטה בחברת ספנות והספקה באמצעות חברת האחזקות מריז שבשליטתם, מתכוונים השניים להשלים את העברת מלוא המניות של חברת המשקאות יפאורה לידי חברת קרור והספקה.

ולמי שקצת התבלבל, נזכיר את מבנה האחזקות בקבוצה המסועפת. חברת מריז מחזיקה ב-%76.5 ממניות ספנות והספקה. האחרונה מחזיקה ב-%52.5 ממניות ההון בחברת קרור והספקה, אשר בידיה מצויות %54.7 ממניות יפאורה.

בסוף שנת 96' פנתה קרור והספקה, יחד עם חברת כלל תעשיות, לציבור בהצעת רכש שכוונתה היתה להגדיל את אחזקתן המשותפת ביפאורה, אך לא להביא למחיקתה של החברה מהמסחר. לפיכך, נתפרה הצעת הרכש באופן שהותיר בידי הציבור %10 ממניות יפאורה (המינימום הנדרש כדי לקיים מסחר לאחר הצעת רכש). בעקבות ההצעה, שנקבה במחיר של 9.75 שקל למניה (הבוקר עמד מחירה על 9.5 שקל), הגיעה קרור והספקה לשיעור אחזקה של %54.7 ביפאורה, כלל הגדילה את חבילת המניות שבידה ל-%27, ואילו בידי ספנות הספקה נותרה אחזקתה ההסטורית ביפאורה - חבילה המהווה כ-%8.3 ממניות יפאורה.

כנראה, שגת ורודב סבורים כי אין סיבה הגיונית להחזיק את מניות יפאורה באמצעות שתי חברות, ולכן הם מכנסים אסיפה כללית ביום 17.6.97, בה הם יבקשו את אישור האסיפה הכללית לאישור עיסקה, במסגרתה יימכרו אחזקותיה של ספנות והספקה לידי קרור והספקה.

מחיר העיסקה יהיה 27.5 מיליון שקל, המשקף מחיר זהה לזה שהוצע לציבור בהצעת הרכש צמוד למדד המחירים לצרכן. לאחר העיסקה לא תהיינה עוד אחזקות עקיפות ביפאורה, וכל מניותיה המשתייכות אל הקבוצה יוחזקו על ידי קרור והספקה ישירות (החבילה שבידי קרור תהווה כ-%63 מהון יפאורה). «אמיר אייזנברג «ספנות והספקה מוכרת יתרת מניותיה ביפאורה לקרור והספקה תמורת 27.5 מ' ש' «הרכישה תתבצע במחיר של 9.75 שקל למניה - בדומה למחיר בו נרכשו מניות הציבור בחברה לפני חצי שנה

צרו איתנו קשר *5988