הד ארצי - סחר פורש

בישיבת הדירקטוריון של הד ארצי סוכם על פרישתו של שמואל סחר מתפקידו כמנכ"ל משותף, החל ב-25 בנובמבר, וזאת בעצה אחת עם סחר עצמו. סחר ימשיך לכהן כדירקטור בחברה ובחברות הבנות שלה. הדירקטוריון קבע הסכם העסקה חדש למנכ"ל שנותר, מיקי טוניס, על פיו יוגדל שכרו החודשי ל-58 אלף שקל. דירקטוריון חברת ההפצה מקבוצת הכשרת הישוב יוסמך לקבל החלטה בדבר תשלום בונוס שנתי לטוניס. השבוע אישרה האסיפה הכללית של מלונות הכשרת הישוב, החברה האם של הד ארצי, הסכם למכירת מניותיה בחברה (%71.69) לחברה האחות מעריב תמורת 29 מיליון שקל במזומן.«« הד ארצי - סחר פורש

צרו איתנו קשר *5988