הממשלה מתמודדת עם המחסור במים: שנת 2010 - נקודת המבחן

ועדת השרים לכלכלה בראשות שר האוצר, אברהם שוחט, קיבלה בשבוע שעבר מספר החלטות להתמודדות עם מחסור במים שפירים בטווח הארוך.

להלן חלק מההחלטות:

ועדת השרים לכלכלה קבעה את שנת 2010 כנקודת הייחוס לצורך בחינת הביקושים הצפויים וההיצע החזוי. בתחזית מאזן המים לשנת 2010, גובשה הסכמה בין נציגי המשרדים השונים בנוגע לתחזית היצע וביקוש המים לשנת 2010 (מיליון מ"ק), ראה טבלאות.

צוותי העבודה יגישו עד ל-1.4.2000 את הנתונים הנדרשים, לאור ההחלטה לפעול לצמצום הביקושים למים בלפחות 230 מיליון מ"ק והרחבת היצע המים בכ-340 מיליון מ"ק המבוססת בעיקרה על השבת מי קולחין.

כמו כן יגבשו תוכנית פעולה אופרטיבית לעמוד ביעדים הנ"ל, באמצעות הצעדים הבאים: בתחום הרחבת היצע המים - להטיל על צוות בראשות מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות להכין, עד ל-1.4.2000 תוכנית אופרטיבית בתחומים הבאים:

בתחום השבת מי קולחין: מיפוי מכוני הטיהור ומי השפכים הזמינים; מיפוי מפעלי השבה וצרכני קולחין; בחינת אלטרנטיבות לביצוע בידי גורמים פרטיים וציבוריים; בדיקת איכויות דרושות לקולחין.

טיוב בארות והגברת כושר הפקת המים וניודם: מיפוי הבארות הפסולות לשתייה; בחינת אלטרנטיבות לטיוב מי הבארות; מיפוי מפיקי המים הפרטיים; בחינת אלטרנטיבות לביצוע ע"י גורמים פרטיים וציבוריים.

התפלת מים מליחים: מיפוי מקורות המים המליחים ובחינת כדאיות חיבורם למערכת אספקת המים; בחינת אלטרנטיבות לביצוע מתקני ההתפלה באמצעות מכרזים בשיטת BOT.

התפלת מי ים: להמשיך בהכנות לקראת פרסום מיכרז להתפלת מי ים עד 1.4.2000 ובכלל זה קביעת מיקום האתר והשתלבותו במערכת הארצית וגיבוש מסמכי מיכרז BOT לרכישת מים מותפלים.

יבוא מים מתורכיה: להשלים בדיקת הסקר היתכנות לייבוא מים מתורכיה באמצעות מיכליות לא יאוחר מיום 1.4.2000.

צמצום הביקושים: צמצום וייעול צריכת המים העירונית בכ-90 מיליון מ"ק; לפעול לצמצום צריכת המים העירונית בלפחות %10, שיביאו לחסכון של לפחות 60 מיליון מ"ק בתוך שנתיים, ובאופן שהצריכה העירונית לנפש של מים שפירים תתייצב בשנים הקרובות על כ-100 מ"ק לנפש.

עוד הוחלט כי יוגדל תקציב משרד התשתיות לשנת 2000 בהיקף של 10 מיליון שקל.

« דוד חיון « הממשלה מתמודדת עם המחסור במים: שנת 2010 - נקודת המבחן «

צרו איתנו קשר *5988