פרוייקט "נאסא ישראל" יוצא לדרך: ח.ל.ל מגייסת 226 מ' ש'

החברה, שתרכוש מהתעשייה האווירית את הלוויין עמוס 2, תבצע ביום א' את המיכרז המוסדי לקראת ההנפקה * חברת YES צפויה לרכוש מח.ל.ל שירותים בהיקף של 208 מיליון דולר

פרוייקט "נאסא ישראל", כפי שמכונה הנפקת חברת ח.ל.ל, החברה לתקשורת לוויינים, יצא ביום א' לדרכו עם המיכרז לגופים מוסדיים. הנפקת ח.ל.ל תפתח את תקופת גיוסי ההון שיתבצעו על בסיס דו"חות הרבעון השני. ח.ל.ל, בעלת הזיכיון הבלעדי מהתעשייה האווירית לשיווק מקטעי החלל של הלוויין עמוס 1, תהיה בעלת הלוויין עמוס 2, שצפוי להיות משוגר במחצית הראשונה של 2002.

בהנפקה, שמובילה אי.בי.אי חיתום, תגייס ח.ל.ל 226 מיליון שקל, רובם באג"ח סטרייט והיתרה במניות ואג"ח להמרה שיקנו לציבור, בדילול מלא, 30% מהון החברה. בעלי המניות הקיימים בח.ל.ל הם התעשייה האווירית, גילת תקשורת, החברה הכללית לשירותי לוויין ומ.מ. לוויינות ותקשורת.

ח.ל.ל שחתמה על הסכם עם התעשייה האווירית לרכישת הלוויין עמוס 2 תמורת כ-130 מיליון דולר. עלות הרכישה והשיגור לחלל, לרבות רכישת פוליסת ביטוח, שיווק, הנהלה והוצאות ריבית, צפויה להסתכם ב-150 מיליון דולר שימומנו, בנוסף להנפקה, באמצעות הלוואה בנקאית (95 מיליון דולר) והון עצמי (4 מיליון דולר).

כביטחון לפירעון האג"ח שתנפיק, תיצור ח.ל.ל שעבודים בדרגה שנייה, לאחר הבנקים, על הלוויין ועל זכויותיה על פי חוזים עם לקוחות להחכרת מקטעים בלוויין וכן על זכויותיה על פי פוליסות ביטוח הלוויין.

הלוויין עמוס 2, שכאמור צפוי להיות משוגר במחצית הראשונה של שנת 2002, מיועד לתקופת שירות של 11 שנים ומכיל 22 מקטעי חלל פעילים לשיווק (לעומת 14 בעמוס 1). התוכנית העיסקית של החברה היא יצירת "נקודה חמה" בחלל שבה ימוקמו מספר לוויינים ושממנה ישודרו מאות תוכניות שיקלטו במאות אלפי ואף במיליוני אנטנות. עמוס 1 ושידורי חברת הלוויין YES יוצרים תשתית לנקודה חמה כזו, שתמומש עם הצבת לוויין עמוס 2.

על פי התוכנית העיסקית, יניב עמוס 2 הכנסות שנתיות מובטחות מראש של 24 מיליון דולר עד שנת 2008 ומשנה זו, 36 מיליון דולר. הלקוחה העיקרית של הלוויין צפויה להיות חברת YES, שתניב לו מחצית מההכנסות המובטחות בין השנים 2007-2002. החל ב-2008 יגדל היקף הפעילות של YES ל-28 מיליון דולר בשנה. בסה"כ תניב חברת הדי.בי.אס לח.ל.ל הכנסות מובטחות של 208 מיליון דולר. לקוחות מובטחים גדולים נוספים של עמוס 2 הם הממשלה ורשות השידור.

סה"כ פוטנציאל המכירות השנתי של הלוויין עומד על 44 מיליון דולר. במשך תקופת חייו צפוי עמוס 2 להניב 300 מיליון דולר הכנסות מובטחות (ההכנסות הפוטנציאליות מגיעות לעד 460 מיליון דולר). ההשקעה הנדרשת וההוצאות לאורך חיי הלוויין צפויות להגיע ל-180 מיליון דולר.

מתשקיף ח.ל.ל עולה כי הלוויין עמוס 2 מבוטח בסכום של עד 145 מיליון דולר, המופחת באופן ליניארי לאורך חיי הלוויין וכן בסכום של 10 מיליון דולר ביטוח משלים. עלות הפוליסה, שנרכשה מקונסורציום ברוקרים בבריטניה, גבוהה מ-10 מיליון דולר.

צרו איתנו קשר *5988