נועה בן-ארצי הגיעה לפשרה עם פקיד השומה בנוגע להכנסות מספרה על יצחק רבין ז"ל

נועה בן-ארצי, נכדתו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, הגיעה להסדר פשרה עם פקיד השומה מחוץ לכותלי בית המשפט, ומשכה את ערעורה על השומה שנקבעה לה לשנת המס 1996.

נועה בן-ארצי כתבה את הספר "אתה עדיין הגיבור שלנו", על חייה ביחד עם רבין. ע"פ השומה שנקבעה לה ב-1996, הכנסתה החייבת בגין כתיבת הספר היא 2.2 מיליון שקל וסך המס הוא כ-1.1 מיליון.

פקיד השומה טען בנימוקיו, כי בראשית שנת 96' התקשרה בן-ארצי בהסכם עם מו"ל מצרפת שיוציא לאור את הספר. ההסכם מעניק למו"ל זכויות בלעדיות להפצה תרגום ומכירת הספר.

מנתונים שקיבל פקיד השומה ממייצגיה של בן-ארצי, נקבע בהסכם, כי תמורת העברת הזכויות היא תהיה זכאית ל-12%-8% מתקבולי מכירת הספר במהדורתו הצרפתית, ולתקבולים בשיעור של 50% עבור מכירת זכויות מישניות של הספר והפצתו ברחבי העולם. סוכם גם שהיא תקבל מקדמה של 200 אלף דולר, שתקוזז מהכנסותיה.

פקיד השומה טען, כי ההכנסות בגין הספר הינן הוניות, הנובעות ממכירת מלוא זכויותיה בספר, ובכלל זה מכירת זכויות היוצרים בו, החייבות במס רווח הון.

בן-ארצי טענה, כי הספר נכתב בשהותה בחו"ל. לטענתה, הכנסותיה מהספר נובעות מתגמולים שמחוץ לישראל, ולכן אינם חייבים במס בארץ. עוד טענה, כי לא מכרה את זכויות היוצרים שבידה, אלא העניקה למו"ל רשיון לשימוש בלבד.

בערעור שהגישה לבית המשפט נטען, כי פקיד השומה דחה את השגתה על הצו שהוציא לה. לטענתה, הכנסתה החייבת לשנת המס 1996 היא אפס. (עמ"ה 1076/00) נועה בן-ארצי

צרו איתנו קשר *5988