דנקנר, אלרן, איי.די.אי טכנו' וויונדי זכו במכרז להקמת מתקן התפלה באשקלון ב-150 מיליון ד'

על פי תנאי ההסכם עם הזוכה מתחייבת הקבוצה הזוכה להקים, לממן ולתפעל את מתקן ההתפלה במשך 25 שנות זיכיון שבסופן יועבר המתקן, המספק 50 מיליון מ"ק בשנה, למדינה; הקבוצה הזוכה תקבל מהמדינה 52.69 סנט למ"ק

ועדת המכרזים הבין משרדית המשותפת למשרד האוצר, המשרד לתשתיות לאומיות והמשרד לאיכות הסביבה, הודיעה הערב על קבוצת V.I.D. DESALINATION כזוכה במכרז הראשון להתפלת מי–ים בכמות של 50 מיליון מ"ק בשנה. המתקן, שהוא הראשון מסוגו בישראל, יוקם באתר קצא"א באשקלון, בהשקעה כוללת של כ-150 מליון דולר.

הקבוצה הזוכה מורכבת מהחברות הבאות: דנקנר , אלרן , הנדסת התפלה (איי.די.אי טכנולוגיות) וויונדי (vivendi) מצרפת.

בינואר השנה חתמו חברת איי.די.אי טכנולוגיות, שבשליטת כי"ל וקבוצת דלק , התאגיד ויוונדי הצרפתי ודנקנר אלרן השקעות, על הסכם לשיתוף פעולה ביניהן. זאת, לאחר שהמדינה אישרה את השתתפות הקבוצה במיכרז להקמת מתקן ההתפלה של מי ים באשקלון, ובכך עלתה הקבוצה לשלב הבא של המיכרז. במסגרת ההסכם בין כל החברות, הוקמה חברה חדשה שתייצג את החברות, וחלקה של איי.די.אי בה יהיה 50%.

על פי תוצאות המכרז המדינה תשלם לקבוצה הזוכה 52.69 סנט למטר קוב, מחיר זה הוא נמוך מההערכות של הגורמים המעורבים בפרויקט ומבטא את היתרונות הברורים לביצוע הפרויקטים מסוג זה בשיטת ה- B.O.T ובשיתוף המגזר הפרטי.

על פי תנאי ההסכם עם הזוכה מתחייבת הקבוצה הזוכה להקים, לממן ולתפעל את מתקן ההתפלה למשך תקופה של 25 שנות זיכיון שבסופן יועבר המתקן למדינה. הקבוצה צפויה להתחיל בהתפלת מים בתוך 18 חודש בהספק חלקי ותעלה לתפוקה מלאה עד ל- 50 מיליון מ"ק בשנה בתוך 24 חודשים.

בחירת הזוכה התבצעה לאחר תקופה של כשנה בהם שקדה ועדת המכרזים בראשות סגן החשב הכללי מר דוד גרשונוביץ ובה חברים, בין היתר, מנכ"ל משרד התשתיות מר יעקב אפרתי ומנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה מר יצחק גורן, על ניסוח מסמכי המכרז, קבלת ההצעות, הערכתן ולבסוף בחירת הזוכה.

יצויין כי בימים אלו מטפלת ועדת המכרזים הבינמשרדית במכרז נוסף להתפלת מי-ים בשיטת ה-B.O.O (Build Oprate Own) בהיקף שנתי של 15 מ"ק ועד 65 מ"ק לשנה.

מכרז זה נמצא לקראת הגשת ההצעות להקמת מתקנים על קרקעות שאושרו על-ידי ועדת המכרזים בחודש אוגוסט 2001. כמו כן מתקיימים שני מכרזים להתפלה האחד באשדוד והאחר במישור רותם.

לפני כחודש זכתה חברת איי.די.אי טכנולוגיות במכרז בינלאומי להקמת מתקן להתפלת מים בצפון מקסיקו. המיזם יבוצע בשיטת ה-Build Operate Transfer) BOT‏) לתקופה של 20 שנה ועלות הקמתו תהיה כ-200 מיליון דולר לפחות.

חלקה של איי.די.אי (לשעבר הנדסת התפלה) במיזם הינו כ-20%, כששאר השותפים בקונסורציום הם חברת החשמל הספרדית Union Fenosa (‏60%) וחברת בנייה ספרדית בשם Cobra (‏20%).

הפרויקט מבוסס על הטכנולוגיות של איי.די.אי ומיועד לספק מי שתייה לעיר הרמיסילו. במסגרת הפרויקט, יקים הקונסורציום ויתפעל מערכת בארות לשאיבת מי ים, מתקני התפלה בטכנולוגיית אוסמוזה הפוכה וקווי צנרת להובלת מים וקווי חשמל באורך 110 ק"מ.

המתקן יספק כ-80-50 מיליון מ"ק מים בשנה, במחיר 85 סנט למ"ק, כך שההכנסות השנתיות צפויות להסתכם בכ-68-42 מיליון דולר. מחיר המים שיופקו מהמתקן הינו גבוה מהמחיר המקובל כיום, שנע בין 70-60 סנט למ"ק מים, ותלוי במחיר האנרגיה המשמשת את המתקן. זאת, בשל המרחק הרב בין הצרכנים לבין מתקן ההתפלה, והצורך להעביר את המים בצינור ארוך.

בחודש מארס השנה, שיווקה איי.די.אי מתקן התפלה לחברת החשמל של ונצואלה. זאת, במסגרת מכרז של טרן קי (ביצוע העבודה עד תומה ומסירתה למזמין). מתקן זה יספק מים לשמורת הטבע לוס רוקס. מלבדו מכרה החברה מתקן נוסף, שיספק מים למכרות נחושת בהרי האנדים, בצ'ילה.

צרו איתנו קשר *5988