קיבוצים ומושבים - נתונים עיקריים

המגזר החקלאי מחזיק בסך הכל ב-4 מיליון דונם של אדמה חקלאית, רובן מוחכרות לקיבוצים ולמושבים בתנאי נחלה. גודל משבצת הקרקע שמחזיק הישוב משקף את "תקן הנחלות" ההיסטורי שנקבע ליישוב, מוכפל בגודל הנחל

המגזר החקלאי מחזיק בסך הכל ב-4 מיליון דונם של אדמה חקלאית. גודל משבצת הקרקע שמחזיק הישוב משקף את "תקן הנחלות" ההיסטורי שנקבע ליישוב, מוכפל בגודל הנחלה (גודל הנחלה נקבע על פי טיפוס היישוב ומיקומו הגיאוגרפי, מ-20 דונם לנחלה ביישובי ההר עד כ-70 דונם לנחלה בנגב).

עקרונות היסוד של ההתיישבות במשק המשפחתי היו, שגודל הנחלה צריך להיות "כדי פרנסת משפחה" ו"אין מפצלים נחלה". מעקרונות אלה נגזרה החובה להעביר את הנחלה רק לבן אחד, "הבן הממשיך". זו מיגבלה חמורה על זכות ההורשה של בעל הנחלה במושב, דבר שגורם עד היום לטרגדיות משפחתיות רבות.

הקיבוצים והמושבים מחזיקים 2.8 מיליון דונם אדמה חקלאית לפי מיכסות בתנאי נחלה. המינהל מחכיר לחקלאים עוד 1.2 מיליון דונם של שטחים חקלאיים, המוחזקים בחוזי עיבוד זמני או במסגרת "עודפי משבצת". אם מקזזים את האדמות שנמסרו לחקלאים פרטיים יוצא, שהקיבוצים והמושבים מחזיקים כ-1 מיליון דונם בחוזי עיבוד זמני או כעודפי משבצת, וזאת מעבר למיכסת הקרקע המגיעה להם במסגרת תקן הנחלות, שהיא כאמור 2.8 מיליון דונם.

מושבים (לרבות כפרים שיתופיים): ב-414 המושבים יש 32,367 נחלות, בממוצע של 78 נחלות במושב. במושבים יש אבחנה מוגדרת של קרקע ספציפית המיוחסת לנחלה. חלקה א' - מצויה תמיד במה שמכונה "שטח המחנה" (השטח המוניציפלי), כאשר כ-3 דונם מתוך חלקה א', שעליהם בנויים בתי המגורים של בעלי הנחלה, מוגדרים "שטח צהוב". במסגרת "השטח הצהוב" מותר לבנות 3 יחידות: 160 מ"ר לבעל הנחלה; 160 מ"ר לבן הממשיך; יחידה צמודה של 55 מ"ר להורים המבוגרים (יחידת ההורים אינה נספרת במגבלות התכנון); חלקה ב' - רק לחקלאות; חלקה ג' - בדרך כלל שטחי פלחה או מטעים, מצויה במרחק ניכר משטח המחנה.

עבור זכויות אלה משלם החקלאי דמי חכירה סמליים של כ-600 ש"ח לשנה (ותוספת על פי טבלה אם בנה מעבר לגודל היחידה הנ"ל).

קיבוצים: 261 קיבוצים מחזיקים אדמות לפי תקן של 30,320 נחלות, בממוצע של 116 נחלות לקיבוץ (בגלל האופי הקואופרטיבי, הקרקע אינה מובחנת ומוגדרת כמו במושב).

מושבים שיתופיים: בגלל רמת השיתופיות נהוג להתייחס אליהם כאל קיבוצים, ומדובר ב-28 מושבים שיתופיים, המחזיקים אדמה לפי תקן של 2,700 נחלות, בממוצע של 95 נחלות למושב שיתופי. לקיבוצים יש פטור מלא מדמי היתר בתוך שטח המחנה כאשר הבנייה היא למגורים.

בסה"כ בקיבוצים ובמושבים יש למעלה מ-65 אלף נחלות. בחלק מהמושבים והקיבוצים אין איוש מלא של כל תקן הנחלות ההיסטורי, אבל המינהל אינו גורע קרקע מישוב בגלל העובדה שיש בו תת-איוש של הנחלות, וכל ישוב מחזיק לפחות את מלוא המשבצת על פי התחשיב הבסיסי לפי תקן הנחלות.

לפי תמ"א 31 אלה מגבלות התכנון בישובים החקלאיים: תקן של עד 80 נחלות - ניתן להגדיל את הישוב עד 250 יחידות; תקן עד 100 נחלות - ניתן להגדיל עד 300 יחידות; תקן של למעלה מ-100 נחלות - ניתן להגדיל עד 350 יחידות.

לפי עקרונות תמ"א 35, שאושרה בממשלה ב-27.11.05, המצב באיזור המרכז יישאר בעינו. באיזור קו העימות ובעמקים מוצע להוסיף זכויות בנייה ליחידה נוספת כנגד כל נחלה, כאשר באיזור הדרום מוצע להוסיף זכויות עד 500 יחידות סך הכל בישוב.

צרו איתנו קשר *5988