רודב, גת ולאומי רוכשים את מניות הציבור בספנות והספקה

למרות אכזבה מהשקעות טכנולוגיה שבוצעו בשנים האחרונות, החזירו לעצמם בעלי ספנות את רוב השקעתם בחברה בעקבות מכירת מניות החברה לישראל

חברת נימפיאה הגישה הבוקר הצעת רכש למניות הציבור בחברת ספנות והספקה. נימפיאה נמצאת בבעלות אנשי העסקים רוני גת ושלמה רודב (80%) ובנק לאומי (20%). נימפיאה מחזיקה 76.5% ממניות ספנות. 5.6% נוספים ממניות ספנות מוחזקות בידי חברה-נכדה, כך שבסה"כ מחזיק הציבור כ-18% ממניות החברה בשווי של פחות מ-10 מיליון שקל.

שלמה רודב, מבעלי החברה, מסר היום כי היעדר סחירות ושווי השוק הנמוך של המניות, עומדים מאחורי ההחלטה להגיש הצעת רכש לספנות כדי למחוק אותה מהמסחר. בשלב זה, הוסיף רודב, אין כוונה להגיש הצעת רכש למניות החברה-הבת של ספנות, קרור והספקה (בעלת השליטה ביצרנית המשקאות יפאורה).

הצעת הרכש לספנות נוקבת במחיר של 7.1 שקלים למניה, גבוה ב-12% ממחיר הבורסה הבוקר, ומשקפת שווי של כ-55 מיליון שקל לחברה (לעומת הון עצמי של 49 מיליון שקל בסוף יוני).

הצעת הרכש המלאה של ספנות והספקה מותנית בהודעות קיבול של לפחות 12.93% מהון החברה, שיעבירו את המציעה להחזקה של מעל 95% בהון (ויאפשרו רכישת יתרת המניות בכפייה). במקרה של היענות נמוכה משיעור זה, תרכוש נימפיאה מהמציעים, במסגרת הצעת רכש רגילה, מניות ספנות שיביאו אותה להחזקה של עד 89.9% מההון (יחד עם החברה הנכדה).

הגורמים המוסדיים הבולטים באחזקתם במניות ספנות והספקה הם קופות הגמל וקרנות הנאמנות של בנק לאומי, המחזיקות בכ-6% ממניות החברה.

את השליטה בספנות והספקה רכשו רודב, גת ובנק ההשקעות לאומי ושות' מהחברה לישראל במארס 96' (רודב וגת עבדו לפנים בקבוצת אייזנברג, ששלטה בחברה לישראל).

בסוף 98' נאלצה לאומי ושות', שהחזיקה 46% ממניות מריז (החברה באמצעותה בוצעה רכישת ספנות) למכור את החזקותיה העודפות על פי הוראות חוק הבנקאות. רודב וגת, ביחד עם בנק לאומי, הקימו את נימפיאה, שרכשה את מניות מריז, אגב הגדלת חלקם של רודב וגת על חשבון לאומי (שתפס את מקומה של לאומי ושות'). כתוצאה מהמכירה נוצר למריז רווח הון של 70 מיליון שקל, שעיקרו חולק כדיבידנד בין בעלי המניות.

ספנות והספקה היא חברת אחזקות הפועלת בתחומי המזון, הנדל"ן והטכנולוגיה. עיקר פעילות החברה מתבצעת באמצעות החברה-הבת קרור והספקה. קרור שולטת ביצרנית המשקאות יפאורה (70%) וביצרנית הטוגנים תעשיות תפוגן (51%). בבעלות קרור יש גם עתודות נדל"ן נרחבות בחולון, בחיפה ובתל חנן, ששימשו את פעילותה המסורתית בתחום הקרור ושכיום מאוכלסות רק בחלקן ומיועדות לפיתוח. בשנת 2000 "נסחפו" רודב וגת בקדחת הטכנולוגיה, וביצעו, באמצעות ספנות וקרור, השקעות אגרסיביות בהיקף של כ-10 מיליון דולר במיזמי היי-טק, בעיקר בתחומי הסלולר. המשבר בתעשיית הטכנולוגיה, גרם לחברות של השניים להפחית את רובה הגדול של ההשקעה, אגב סגירתן של חברות כאקסטנט וסלונט. מחיקת ההשקעות גרמה לספנות, הרווחית בדרך כלל, לסיים את 2001 בהפסד צורב של 14.7 מיליון שקל.

למרות הכישלון בהיי-טק, רכישת ספנות היתה, ככל הידוע, עסקה מוצלחת עבור רודב וגת, בעיקר תודות למימוש חבילת מניות החברה לישראל שהוחזקו בחברה בעת שנרכשה על ידם (כ-18% מההון). בספטמבר 99', לאחר שהחברה לישראל עברה מאייזנברג למשפחת עופר, נמכרה חבילת המניות לבנק לאומי תמורת 515 מיליון שקל וברווח (ברוטו) של כ-200 מיליון שקל. המכירה אפשרה לספנות חלוקת דיבידנדים נמרצת, שהחזירה לבעלי השליטה חלק ניכר מהשקעתם.

בסה"כ, חילקה החברה משנת 97' דיבידנדים בסכום כולל של 170 מיליון שקל, האחרון שבהם בחודש מארס השנה (23 מיליון שקל שחולקו במסגרת השלמת תוכנית הפחתת הון).

מדוחות ספנות למחצית הראשונה של השנה עולה, כי תחום מוצרי המזון בחברה הושפע לרעה מהמשך האירועים האלימים בשטחים ומהשלכות המיתון העולמי, שגרמו לקיטון בביקושים ולהתגברות המיתון במשק. בנוסף, גרם המצב הכלכלי ליצירת לחץ מתמשך להורדת מחירים בשוק המזון ובעקבות כך עברו הצרכנים לצריכת מותגים זולים יותר ולחיזוק המתחרים הזולים בשוק.

מחזור המכירות החצי שנתי של הקבוצה עמד על 293 מיליון שקל והרווח הגולמי על 126.8 מיליון שקל - 43.3% מההכנסות לעומת 44% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר משחיקה הריאלית במכירות החברה, מעליית מחירי התשומות, בעקבות הפיחות בשער השקל וכן מעלייה בעלות חומרי הגלם בתחום הטוגנים, כתוצאה משימוש בחומרי גלם מיובאים עקב שנת שמיטה.

הרווח התפעולי של ספנות נשחק בשיעור גבוה יותר ועמד על 4.9 מיליון שקל בלבד, לעומת 7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, צמחו הוצאות המימון של החברה ל-5.4 מיליון שקל, לעומת 319 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה המוסברת בהלוואה לזמן ארוך הצמודה לשער החליפין של הין היפני, וכן בעלייה במדד המחירים לצרכן, ששחקה את הכנסות המימון בגין פיקדונות שקליים. בשורה התחתונה הפסידה החברה 4.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 4.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בחודש שעבר דיווחה ספנות, כי הגיעה להסכם עם פקיד השומה באשר לשומות מס בגין השנים 95'-99'. השפעת השומות, כאמור, על דוחות הרבעון השלישי תהיה הקטנת הרווח בסך של כ-5 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988