חברת כביש חוצה ישראל מתחילה להפקיע אלפי דונם

חברת כביש חוצה ישראל עומדת להתחיל בעוד כ-10 ימים בהפקעות אינטנסיביות של אלפי דונמים לאורך תוואי 90 קילומטרים של כביש חוצה ישראל. עד עתה בוצעו הפקעות הקרקע רק בצורה פורמלית משפטית. כעת מדובר בהפקעה פיסית בפועל, כפי שבוצע עד עתה רק לצורך הקמת המחלפים בבן שמן ובקסם.

להפקעות צפויה התנגדות קשה מצד היישובים לאורך הכביש, המחזיקים בקרקעות המופקעות. היישובים דורשים פיצוי על הקרקע המופקעת בדמות קרקע חלופית, או לפחות היתר לבנייה מסיבית לאורך תוואי הכביש.

שר התשתיות, אריאל שרון, הודיע אמנם על תמיכה עקרונית ברעיון להעניק ליישובים קרקע חלופית, אולם עקרונות ההסדר עדיין לא סוכמו סופית, ועדיין לא התקבלה החלטה רשמית שבלעדיה אין תוקף להסדר.

פיצוי בדמות קרקע חלופית נחשב לתקדים חריג בארץ. גורמי תכנון שונים מזהירים, כי פיצוי כזה יגרור שורה של תביעות מכל מחזיק או בעל קרקע שאדמתו הופקעה לצרכים ציבוריים.

חברת כביש חוצה ישראל שומרת בסוד כמוס את סכומי הפיצויים שהיא מוכנה לשלם עבור ההפקעה. עם זאת, הערכות מדברות על כמה אלפי דולרים לדונם קרקע חקלאית. לפי חוק כביש חוצה ישראל, המחזיק בקרקע חייב לאפשר את ההפקעה, גם אם אינו מרוצה מסכום הפיצוי וביכולתו לערער מאוחר יותר לוועדה מיוחדת.

בינתיים ממשיכים בחברת כביש חוצה ישראל לבחון את ארבע ההצעות שהוגשו לסלילת הכביש.

בחברה אומרים שרק שני אנשים מודעים כרגע לפרטי ההצעות - המנכ"ל יהודה כהן והיו"ר משה לוי. לפי הערכות בקרב נציגי החברות המשתתפות, ההצעות מותנות בהשתתפות תקציבית גדולה של ממשלת ישראל בפרוייקט. «מעריב« חברת כביש חוצה ישראל מתחילה להפקיע אלפי דונם «

צרו איתנו קשר *5988