ועדת הכספים אישרה את הפרטת החב' הממשלתית לפיתוח לוד-רמלה

ההחלטה להפריט התקבלה לפני 6 שנים אך ועדת הכספים סירבה לאשרה

ועדת הכספים אישרה היום (ב') את הפרטת החברה הממשלתית לפיתוח לוד ורמלה. החברה נוסדה לפני 40 שנה, והיא עוסקת בעיקר בייזום פרויקטים לבנייה למגורים, תוך כדי עבודות פינוי ובינוי וביצוע עבודות פיתוח. עיריית לוד שותפה בחברה ב-5%.

ההחלטה על הפרטת החברה התקבלה בממשלה לפני 6 שנים. אולם ועדת הכספים סירבה לאשר את ההפרטה. חלק מחברי הוועדה טענו, שיש להתנות את ההפרטה בחתימת הסכם בין משרד השיכון לבין החברה, בנוגע לפינוי בינוי שכונת הרכבת בלוד.

ההסכם נחתם לפני 4 שנים, והחברה פועלת כמנהלת הפרויקט.

מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות, אייל גבאי, מסר לוועדה, כי מניות החברה יימכרו כמקשה אחת, בדרך של מכירה פרטית למשקיע, או לקבוצת משקיעים. הליך המכירה יתבצע בדרך של תחרות בין מציעים באופן שיוויוני. חלק מהמניות מוחזקות בידי מינהל מקרקעי ישראל.

לדברי גבאי, ההפרטה מתבקשת נוכח פעילות החברה בשוק תחרותי, כאשר כושר התחרות שלה נפגע נוכח הגבלות המוטלות עליה בתוקף מעמדה כחברה ממשלתית.

הליך ההפרטה מחייב לבטל החלטה של מינהל מקרקעי ישראל מלפני 10 שנים, בדבר מתן פטור ממכרז להקצאות קרקע לבנייה למגורים שניתן לחברה. ביטול הפטור ייכנס לתוקף ביום שבו תעבור החברה לידיים פרטיות, אולם הקצאות הקרקע המעוגנות בהסכמים לא יבוטלו.

ועדת השרים להפרטה הסמיכה את רשות החברות להציע לעיריית לוד לרכוש את מניות המדינה מהחברה, ולהעביר למדינה את תמורת המכירה לפי השיעור היחסי בהון המניות שנמכר.

בחברה מועסקים 25 עובדים בחוזים אישיים, והם יקבלו תגמול כספי בהתאם לכללי רשות החברות בסמוך לאחר המכירה.

ההון העצמי של החברה עמד ב-2001 על 14.75 מיליון שקל. המאזן הסתכם ב-123 מיליון שקל. ההכנסות הסתכמו ב-39 מיליון שקל, אולם השנה הסתיימה בהפסד של 6 מיליון שקל, לעומת רווח של 2.2 מיליון שקל בשנת 2000.

צרו איתנו קשר *5988